Anda di halaman 1dari 10

BAHAGIAN A

Arahan: Anda dikehendaki menjawab semua soalan yang diberi dengan memilih
hanya SATU jawapan yang betul sahaja.

1. Siapakah yang mengisytiharkan pembentukan Malaysia?

A. Lee Kuan Yew

B. Sir Anthony Abell

C. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj

D. Tun Temenggong Jugah Anak Barieng

2. Bilakah Tunku Abdul Rahman Putra mengisytiharkan pembentukan Malaysia?

A. 15 September 1963 B. 16 September 1963

C. 17 September 1963 D. 31 Ogos 1957

3. Apakah faktor pembentukan Malaysia?

A. Menjadi kuasa besar dunia

B. Menjamin keselamatan negara

C. Mengamalkan sistem demokrasi

D. Rakyat senang bergerak antara negeri

4. Apakah negeri yang tidak terlibat dalam pembentukan Malaysia?

A. Pahang B. Singapura

C. Filipina D. Pulau Pinang

1
5. Di manakah referendum telah dijalankan pada tahun 1962?

A. Borneo Utara B. Sarawak

C. Singapura D. Johor

6. Berikut adalah pemimpin yang terlibat dalam pembentukan Malaysia, kecuali

A. Presiden Donald Trump

B. Tun Muhammad Fuad Stephens

C. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj

D. Tun Temenggong Jugah Anak Barieng

7. Berikut merupakan langkah-langkah pembentukan Malaysia, KECUALI?

A. Permuafakatan B. Perundingan

C. Proses Perundangan D. Peperangan

8. Mengapakah sambutan Hari Malaysia penting untuk negara?

A. Mengukuhkan perpaduan B. Memantapkan ekonomi

C. Menjamin keselamatan D. Mendapat cuti umum

9. Tujuan penubuhan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia adalah untuk

A. Memenuhi undangan orang tempatan

B. Memberikan penerangan kepada pemimpin

C. Meninjau pendapat penduduk

D. Mendapatkan dokumen dari penduduk

2
10. Apakah nama pokok yang dijadikan nama Pulau Pinang?

A. Pokok betik B. Pokok kelapa

C. Pokok pinang D. Pokok rambutan

11. Ibu negeri Perlis adalah _____________ .

A. Kangar B. Arau

C. Padang Besar D. Kuala Perlis

12. Nama negeri Selangor diambil sempena nama _________.

A. sungai B. pokok

C. buah D. haiwan

13. Apakah tarian tradisional yang popular di negeri Johor?

A. Dondang Sayang B. Tarian Kuda Kepang

C. Dikir Barat D. Tarian Boria

14. Hutan Simpan Royal Belum terletak di negeri.

A. Negeri Sembilan B. Kuala Lumpur

C. Perlis D. Perak

15. Di manakah terletaknya bandar diraja bagi negeri Johor?

A. Kuala Kangsar B. Bandar Maharani

C. Pekan D. Seri Menanti

3
16. Manakah antara kenyataan berikut adalah benar.?

A. Nama negeri Sabah di ambil daripada nama sebatang sungai.

B. Nama Perlis berasal daripada nama ikan bilis.

C. Nama Negeri Sembilan adalah bersempena dengan sembilan negeri kecil


yang disatukan.

D. Negeri Pulau Pinang mendapat nama daripada pedagang-pedagang dari


negara China.

17. Ibu negeri bagi Kelantan adalah __________ .

A. Kota Bharu B. Seremban

C. Kangar D. George Town

18. Siapakah yang memerintah Wilayah Persekutuan?

A. Datuk Bandar B. Perdana Menteri

C. Yang di-Pertuan Agong D. Menteri Pendidikan Malaysia

19. Apakah warisan kebanggaan Negeri Terengganu?

A. Wau bulan B. Labu Sayong

C. Tikar mengkuang D. Batik

20. Teratak Zaba, Istana Seri Menanti dan Kota Lukut terletak di negeri mana?

A. Perak B. Selangor

C. Negeri Sembilan D. Melaka

4
21. Manakah antara berikut merupakan salah satu prinsip Rukun Negara?

A. Kesetiaan kepada negeri kelahiran

B. Kepercayaan kepada Tuhan

C. Menghormati ibu bapa

D. Menolong orang yang memerlukan pertolongan

22. Sebab-sebab Rukun Negara Diperkenalkan adalah seperti berikut KECUALI ?

A. Perselisihan dan perbalahan kaum telah berlaku pada 13 Mei 1969


B. Bagi mengawal kegiatan komunis dan kemasukan warga asing.

C. Ketidakseimbangan sosioekonomi telah menimbulkan rasa tidak puas hati


dalam masyarakat.

D. Dasar pemerintahan semasa British menyebabkan berlaku pengasingan


tempat tinggal dan pekerjaan.

23. Jika seseorang individu itu dapat membentuk identiti, perwatakan dan yang
unggul ia dianggap individu yang mempunyai ciri-ciri

A. Jati diri B. Kebolehjadian

C. Kreativiti D. Kerjasama berpasukan

24. Berikut merupakan kesan kepada negara hasil daripada pelaksanaan Rukun
Negara KECUALI ?

A. Patriotisme

B. Perpaduan kaum lebih erat

C. Taksub kepada kaum sendiri

D. Penerimaan kehidupan beragama


5
25. Yang manakah antara berikut merupakan langkah bagi memupuk perpaduan ?

A. Menggunakan bahasa ibunda dalam urusan rasmi

B. Mewujudkan sekolah pelbagai aliran mengikut kaum

C. Mengekalkan monopoli ekonomi pada satu kaum sahaja

D. Melancarkan program Gagasan 1 Malaysia pada tahun 2009

26. Apakah tujuan utama Wawasan 2020 dilancarkan ?

A. Untuk menjadikan negara Malaysia dikenali di dunia

B. Untuk menjadikan negara sebuah kuasa ekonomi dunia

C. Menjadikan negara sebuah kuasa tentera berteknologi tinggi

D. Menjadikan negara sebagai negara maju dalam bidang sains dan teknologi

27. Apakah matlamat slogan Malaysia Boleh diperkenalkan?

A. Untuk menyuntik semangat rakyat mencapai kejayaan cemerlang

B. Untuk menggalakan rakyat mengamalkan amalan berbudi bahasa

C. Untuk memberi sokongan tanpa berbelah bagi kepada pemimpin

D. Untuk memberi semangat kepada rakyat makan makanan yang sihat

28. Akta Bahasa Kebangsaan 1963 bertujuan untuk.......

A. Menggunakan bahasa Inggeris dalam urusan rasmi

B. Memantapkan bahasa ibunda semua kaum di Malaysia

C. Memantapkan pelaksanaan bahasa Melayu dalam semua bidang

D. Memantapkan pelaksanaan bahasa asing sebagai bahasa utama

6
29. Jabatan yang bertanggungjawab dalam hal-hal perpaduan adalah ?

A. Jabatan Kebajikan Masyarakat

B. Jabatan Pendaftaran Negara

C. Jabatan Perpaduan Negara

D. Jabatan Tenaga Kerja

30. Apakah yang akan berlaku jika kita TIDAK menghayati prinsip Rukun Negara?

A. Negara akan aman harmoni

B. Masyarakat tidak akan bersatu padu

C. Ekonomi negara semakin berkembang

D. Merapatkan jurang antara kawasan bandar dan luar bandar

( 30 markah )

7
BAHAGIAN B

1. Rukun Negara

Rukun Negara mengandungi lima prinsip yang menjadi pegangan hidup masyarakat
Malaysia. Rukun Negara merangkumi prinsip hidup bermasyarakat dan nilai
kenegaraan.

a) Berdasarkan kenyataan di atas, senaraikan 5 prinsip Rukun Negara Malaysia.

i. ________________________________________________________

ii. _______________________________________________________

iii. _______________________________________________________

iv. _______________________________________________________

v. _______________________________________________________

(5 markah)

8
2. Negaraku Malaysia

1. Lorekkan atau warnakan negeri di mana kamu bersekolah sekarang

2. Tuliskan huruf A dalam bulatan, bagi negeri Sarawak .

3. Tuliskan huruf B bagi negeri di mana Bandar Dirajanya adalah Pekan.

4. Tuliskan huruf C bagi negeri di mana ketua negerinya adalah Yang di-Pertuan

Besar.

5. Tuliskan huruf D bagi negeri di mana ibu negerinya adalah Ipoh.

( 5 markah )

9
KERTAS SOALAN TAMAT

Peperiksaan: Pertengahan Tahun 2017

Mata pelajaran: Sejarah Tahun 6

Disediakan oleh: Disemak oleh:

_________________ ___________________
(EN. MOHD ZAWAWI ) (PN. TEOH POAY HOON)
Guru Sejarah Tahun 6, Ketua Panitia Sejarah,
SK Jalan Residensi SK Jalan Residensi

Disahkan oleh:

________________________
(PN. SALBIAH BINTI ZAKARIA)
Penolong Kanan Kurikulum,
SK Jalan Residensi

10