Anda di halaman 1dari 2

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PUSKESMAS SEBABI
Jln. Jend. Sudirman Km 87 Kec. Telawang Kode Pos 74353
Telp : 081349180821 Email : puskesmas_sebabi@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS SEBABI
NOMOR : 003/PKM-SBI/SK-2/II/2017

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT


DI PUSKESMAS SEBABI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA PUSKESMAS SEBABI,

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat


Puskesmas sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

b. bahwa agar kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas


dapat ditingkatkan secara berkesinambungan;

c. bahwa agar penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat


(UKM) Puskesmas dapat dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan, dan sesuai dengan pedoman, dan ketentuan
perundang-undanganan;
d. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b dan c maka perlu disusun kebijakan penanggung jawab
program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di Puskesmas
Sebabi;

Mengingat : 1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009


tentang Kesehatan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75


tahun 2014, tentang Puskesmas;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46
tahun 2015, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PENANGGUNG


JAWAB UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS SEBABI.

KESATU : Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)


Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang


bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab;

KETIGA : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini, akan ditetapkan
kemudian bila dipandang perlu;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak 3 Januari 2017 dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan maka keputusan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sebabi
pada tanggal : 24 Februari 2017

KEPALA PUSKESMAS SEBABI,

ELSI RIANTI SIRAIT