Anda di halaman 1dari 6

BAHAGIAN B (30 markah)

Jawab Semua Soalan.

1 Rajah menunjukkan dua alat penyukat yang boleh digunakan untuk mengukur
isi padu air.

a. Di manakah kedudukan mata yang betul untuk mengambil ukuran isi padu
dengan tepat?

________________________________________________________________________________

b. Berapakah isi padu air di dalam silinder penyukat itu?

________________________________________________________________________________

c. Berapa banyak cawankah yang diperlukan untuk mengisi isi padu air di dalam
silinder penyukat.

d. Nama alat pawai lain yang boleh boleh digunakan untuk menyukat isi padu.

_______________________________________________________________________________

9
2 .Rajah di bawah menunjukkan Sistem Suria kita.

a. Namakan planet berikut.


L : ____________________________
N : ____________________________

b. Apakah objek yang terdapat di antara orbit planet M dan N ?

____________________________________________________________________

c. Apakah objek yang mengeluarkan cahaya dan haba dalam sistem suria ?

_____________________________________________________________________

10

5. Rajah menunjukkan kesan teknologi terhadap manusia.


a. Rajah manakah yang menunjukkan

i. kebaikan teknologi : Rajah __________ dan rajah ____________

ii. keburukan teknologi : Rajah __________ dan rajah ____________

b. Nyatakan kebaikan teknologi yang ditunjukkan oleh gambar ...


W:
_____________________________________________________________________________
Z:
_____________________________________________________________________________

d. Nyatakan keburukan teknologi yang ditunjukkan oleh gambar

Y: ______________________________________________________________________________

e. Susun semula rajah berikut bagi menunjukkan sejarah perkembangan


teknologinya, bermula daripada yang terdahulu kepada yang terkini.

Urutan yang betul : _________, _________, _________,__________

13
3. Rajah 2 menunjukkan sekumpulan murid menjalankan penyiasatan di suatu
malam yang sejuk.
Murid mewakili planet manakala unggun api mewakili matahari.

Jadual 2 menunjukkan keputusan penyiasatan ini.

Murid Jarak dari unggun api (meter) Keadaan yang dirasai


Farid 1 Panas
Jason 2 Hangat
Raju 3 Sejuk

a. Apakah tujuan penyiasatan ini?

_________________________________________________________________________________

b. Nyatakan pemboleh ubah

i. Dimanipulasi :
_____________________________________________________________

ii. Bergerak balas :


_____________________________________________________________

c. Mengapak planet Bumi sesuai untuk hidupan ?


_________________________________________________________________________________

d. Ramalkan apa yang akan berlaku kepada hidupan di bumi jika planet bumi
berada di kedudukan planet Neptune?

_________________________________________________________________________________
12
4. Amir telah menjalankan satu penyiasatan. Tiga helai pakaian yang basah digantung
untuk dikeringkan pada waktu yang berlainan dalam sehari.Jadual di bawah
menunjukkan keputusan bagi penyiasatan ini.

Pakaian P Q R

Waktu 8.00 pagi 12.00 tengah hari 8.00 malam

Masa diambil untuk 5 jam 2 jam 8 jam


mengeringkan
pakaian.

a. Apakah yang dapat kamu katakan mengenai masa yang diambil untuk
mengeringkan pakaian pada
12.00 tengah hari ?
Masa yang diambil untuk mengeringkan pakaian pada pukul 12.00 tengah
hari paling ________
berbanding pada pukul 8.00 pagi dan 8.00 malam.

b. Berikan satu sebab untuk jawapan anda di (a).


Kerana suhu pada pukul 12.00 tengah paling __________________ berbanding
pada pukul 8.00 pagidan 8.00 malam.

c. Bilakah waktu pakaian itu paling lambat kering ?


Pukul __________________________________________________________________.

d. Nyatakan pemboleh ubah:

i. Dimanipulasi : __________________________________________

ii. Bergerak balas :__________________________________________

11
6. Rajah di bawah menunjukkan empat individu P,Q, R dan S.

P Q R S
a. Padankan individu di atas dengan had keupayaan mereka yang betul.

INDIVIDU HAD KEUPAYAAN


P Tidak boleh mengangkut objek yang
terlalu berat.

Q Tidak boleh bercakap dengan


seseorang yang sangat jauh.

R Tidak boleh menyelesaikan masalah


pengiraan yang sukar.

S Tidak boleh mengingat maklumat yang


banyak.

b. Nyatakan alat-alat yang boleh digunakan untuk mengatasi had keupayaan


setiap individu itu.

i. Individu P : __________________________________________________________

ii. Individu Q : __________________________________________________________

14