Anda di halaman 1dari 45

Presents to you

FREE
EXAM TIPS
Ms TAN.SM (c) 4
BM
Pemahaman

BM
Penulisan

ENG

MATH

SCIENCE
BM
Kertas 1
40 soalan objektif Kertas 2
50 minit 3 bahagian
1jam 15 minit

No Soalan
1-17 Isi Tempat kosong (tatabahasa) * Bahagian A:
18 Seerti Karangan bergambar-5 ayat ( 10%)
19 Kata lawan
20-22 Kata banyak maksud * Bahagian B
23 Pilih ayat pernyata yang sesuai Karangan berformat (30%)
24 Pilih ayat Tanya yang sesuai
25-26 Tentukan maksud ayat * Bahagian C:
27-30 Pilih ayat betul Nilai Murni (20%)
31-35 Petikan pemahaman
36-40 Petikan pemahaman
Tatabahasa Tatabahasa
Aspek Penggunaan Bahasa Soalan Tahun tahun Lepas

Kertas 1 Kertas 1
Soalan 1-30
RAMALAN 2010 Soalan 1-30
Penggunaan
kata yang
tepat
Kata ganda
Kata banyak
makna
Menentukan
ayat sama
maksud
Kesalahan
umum
Imbuhan
K. Adjektif
PEMAHAMAN

Kertas 1
Soalan 31
31--40 (2 petikan)
petikan)

Soalan Tahun tahun Lepas

RAMALAN
TAHUN 2010
Syarahan
Laporan
Surat RAsmi
PREVIU SEMINAR
UPSR 2010
BAHASA MALAYSIA
KERTAS 1
(Pemahaman
Pemahaman))
BM - PEMAHAMAN
PENGENALAN::
PENGENALAN

Kertas 1 ini dipanggil Kertas Bahasa


Melayu Pemahaman
Pemahaman.. Kertas ini
menguji calon
calon--calon dalam 3
bahagian iaitu Kemahiran Bahasa
Bahasa,,
Kemahiran Membaca dan Memahami
Memahami..
BM - PEMAHAMAN
Format Kertas 1 Bahasa Melayu UPSR adalah
seperti berikut:
berikut:

KOD KERTAS : 011


JUMLAH SOALAN : 40 SOALAN
BENTUK SOALAN : OBJEKTIF ANEKA
PILIHAN
MASA MENJAWAB : 50 MINIT
JUMLAH MARKAH : 40 MARKAH
BM - PEMAHAMAN
PEMBAHAGIAN SOALAN:
SOALAN:
PERTAMA:

KEMAHIRAN BERBAHASA / SISTEM BAHASA:


Soalan bermula daripada Nombor 1-30 =(30 markah)
markah)
 Kemahiran bahasa untuk menguji pengetahuan
tatabahasa calon.
calon.

 Soalan bahagian ini dibahagi kepada dua (2) bahagian


iaitu Aspek Penggunaan Perkataan dan Aspek Ayat
Yang Betul.
Betul.
BM - PEMAHAMAN
Terdapat juga soalan yang disertakan
dengan gambar ilustrasi sebagai
panduan calon untuk menjawab soalan
yang diberikan
diberikan..

Calon haruslah fokus pada gambar


tersebut terlebih dahulu sebelum
menjawab soalan
soalan..
BM - PEMAHAMAN
 Aspek kemahiran berbahasa yang disoal dalam format
terbaharu::
terbaharu
i. Penggolongan kata ialah susunan kata nama seperti Nama
Khas,, Nama Am , Kata Ganti Nama,
Khas Nama, Kata Kerja,
Kerja, Kata Perintah
dan lain-
lain-lain.

Kata Nama Khas


Khas::
Contoh::
Contoh
Amirul,, Raj Kumar, Lim Hong, Kuala
Amirul
Lumpur, Malaysia dan lain-
lain-lain (ditulis
(ditulis dengan huruf besar)
besar)

Kata Nama Am
Am::
Contoh : guru, lembu,
lembu, buaya,
buaya, rumah,
rumah, udara dan lain-
lain-lain (ditulis
(ditulis
dengan huruf kecil
BM - PEMAHAMAN
ii. Penjodoh Bilangan
Bilangan-- berfungsi untuk menerangkan
aspek bilangan sesuatu benda.
benda.

Contoh:
Contoh:
Bilah benda tajam
tajam,, runcing seperti pisau
pisau,,
parang,, pedang
parang
Kaki benda yang berkaki atau
bertangkai seperti payung,
payung, cendawan
Gugus
Gugus-- buah-
buah-buahan atau benda yang berangkai
seperti anggur,
anggur, kunci
kunci,, kelapa sawit.
sawit.
BM - PEMAHAMAN
iii. Penggandaan kata ganda ialah
proses mengulangi sesuatu
perkataan sama ada secara
menyeluruh atau bahagian
bahagian--
bahagian tertentu dengan imbuhan
atau tanpa imbuhan.
imbuhan.
Contoh Penggandaan
Penggandaan::
Berbual--bual (bual),
Berbual bual), terkejar
terkejar--kejar
(kejar
kejar))
BM - PEMAHAMAN
iv. Pemajmukan
Pemajmukan ialah kata yang terbentuk daripada
dua atau lebih perkataan yang menghasilkan makna
yang baru
baru..

Contoh:
Contoh:
 Air hujan
hujan,, beg tangan
tangan,, hari raya
raya,, jam tangan
tangan..
Contoh ayat
ayat::
a) Ferhad melukis beberapa bentuk segi tiga kaki sama
pada kertas lukisan itu dengan menggunakan pensel.pensel.
b) Dia bersikap luar biasa sedikit semenjak
kebelakangan ini.
ini.
c) Saya amat menghargai segala tunjuk ajar yang
diberikan oleh Cikgu Aminah
Aminah..
BM - PEMAHAMAN
v. Pembentukan ayat ayat yang lengkap dan sempurna
mestilah terdiri daripada subjek dan predikat.
predikat.

Contoh:
Contoh:
o Kami menonton televisyen
Kami subjek
Menonton televisyen predikat

o Puan Rahimah ialah seorang guru sekolah


Puan Rahimah subjek
Ialah guru sekolah - predikat
BM - PEMAHAMAN
vi. Peribahasa ialah kumpulan kata atau ayat
yang tetap susunannya dan mempunyai
maksud yang tertentu
tertentu.. Umumnya digunakan
untuk memberi pengajaran atau teguran
dengan cara sopan
sopan..

Peribahasa terdiri daripada Simpulan Bahasa ,


Perumpamaan,, Bidalan
Perumpamaan Bidalan,, Pepatah dan Kata
Kata--
Kata Hikmat
Hikmat..
BM - PEMAHAMAN
BM - PEMAHAMAN
vii. Sinonim dan Antonim Sinonim ialah
perkataan seerti iaitu sama atau hampir
maknanya manakala Antonim pula adalah
perkataan berlawan
berlawan..
Contoh::
Contoh
 Sinonim
Sinonim::
a) Ajar latih,
latih, didik
b) Badan tubuh,
tubuh, jasad
c) Cantik jelita,
jelita, ayu
ayu,, rupawan
rupawan,, elok
BM - PEMAHAMAN
Contoh:
Contoh:
 Antonim
Antonim::
 a) Aman huru-
huru-hara,
hara, sengketa
b) Beku cair
c) Halal haram

Contoh Ayat Sinonim:


Sinonim:
i) Jam tangan itu cepat rosak kerana mutunya rendah
rendah..
(kualiti
kualiti))
Contoh Ayat Antonim:
Antonim:
i) Pemuda di tepi jalan itu melaung dengan kuat ke
arah rakannya yang berada di perhentian bas.
berbisik)).
(berbisik
BMBM
- PEMAHAMAN
- PEMAHAMAN
viii. Kesalahan Umum Tatabahasa :

a) Nenek Salmah rindukan cucunya


cucunya.. (Salah
(Salah))
Nenek Salmah rindu akan cucunya
cucunya.(.(Betul
Betul))

b) Siapa yang mengambil buku saya


saya?? (Salah
(Salah))
Siapakah yang mengambil buku saya
saya?(?(Betul
Betul))
Previu seminar bahasa
malaysia
UPSR

KERTAS 2
(Penulisan)
Penulisan)
MASA YANG DIBERIKAN UNTUK BAHAGIAN
INI IALAH 1 JAM 15 MINIT
TERBAHAGI KEPADA 3 BAHAGIAN

A) Bina ayat berdasarkan gambar rajah


(15 minit)
B) Tulis sebuah karangan yang panjangnya
tidak melebihi 80 patah perkataan
(40 minit)
C) Tidak melebihi 60 patah (SJKC)
D) Nilai murni berdasarkan petikan
(20 minit)
Bahagian A

sekurang-kurangnya 5 patah perkataan untuk setiap


sekurang-
ayat yang dibina

Mesti berdasarkan gambar yang diberikan

Guna segala petunjuk yang terdapat dalam gambar


yang diberikan.

Kaji gambar dengan teliti sebelum menjawab

Guna perkataan seperti murid-


murid-murid, pelajar , lelaki
atau perempuan

Anda dinasihatkan supaya tidak menamakan sesiapa


yang terdapat di dalam gambar.
CONTOH GAMBARAJAH YANG DIBERIKAN
Bahagian B
- Karangan

- 3 soalan dan diberikan, pilih satu sahaja

- Pelbagai format akan ditanya seperti surat, berita,


karangan berbentuk peristiwa pengalaman, dialog,
laporan dan juga sambungan cerita
-
- Pilih karangan yang anda betul-
betul-betul faham dan
mempunyai banyak isi sebelum anda mula menjawab

- Guna kaedah brain storming.


storming.

- Tuliskan isi dahulu untuk karangan anda.


Kertas 2
Karangan Berformat

RAMALAN TAHUN 2010

Laporan
Syarahan
Surat
RAsmi
Bahagian C

Tulis nilai murni/


murni/pengajaran
pengajaran//amalan baik

Mesti tidak kurang daripada 50 patah perkatan


(SK) & 40 patah perkataan (SJKC)

Baca dengan teliti soalan yang diberikan


diberikan,,
kemudian baru anda jawab

Jawapan anda mesti dalam satu perenggan sahaja


sahaja..
1 2 3 4 5
Kita perlu
mengisi masa
lapang dengan
perkara yang
berfaedah.
Seterusnya kita
perlu membantu
orang yang
memerlukan
bantuan.
Kita juga perlu
mengucapkan
terima kasih
apabila
diberikan
sesuatu.
Selanjutnya kita
perlu berdisiplin
semasa menaiki bas
dan memberikan
keutamaan kepada
yang lemah.
Kita juga perlu
membuang sampah
di tempat yang
disediakan seperti
dalam tong sampah.
THANK YOU

SEE YOU @
UPSR INTENSIVE
Jun , ulangkaji darjah 4
Julai,, Ulangkaji Darjah 5
Julai
Ogos,, Ulangkaji Darjah 6
Ogos
UPSR
INTENSIVE
Untuk Ulangkaji sepenuh , daftarlah
KELAS ULANGKAJI Mulai Jun

LIMITED SEATS CALL


03
03--8024 6980 (USJ)
03
03--7727 2305 (DU)
www . MasterMind . My
03-7727 2305 (DU)
03-8024 6980 (USJ)

KELAS INTENSIF
REVISI (3 bulan)
UPSR PMR SPM
( 3 bulan, 4 sub) ( 3 bulan, 6 sub) (3 bulan, 5 sub)
Jun- Revision P4 Jul Revision F1 Jul Revision F4
Jul Revision P5 Aug- Revision F2 Aug- Revision F5
RM 250 /mth * 3mths
Aug- Revision P6 RM 310 /mth * 3mths
Sep Revision F3 Sep-
RM 350Past
/mth * Year
3mths
papers
USUAL RM750 USUAL RM930 USUAL RM1050

Disc
UPSR
SEMINAR
THANK YOU
Spot Tip Peperiksaan
www . Tippeperiksaan . com

Hubungilah
03-7727 2305 (damansara Utama)
03- 8024 6980 (USJ 9 )
DAPATKAN
KERTAS RAMALAN 2010
BM
Pemahaman

Kertas
Mandarin
BM
Penulisan
Ramalan
USPR 2010
SEMINAR
LIMITED SEATS
2010
Science English

CALL
Mathematics
03
03--8024 6980 (USJ)
03
03--7727 2305 (DU)
www . MasterMind . My
03-7727 2305 (DU)
03-8024 6980 (USJ)

UPSR KEM SEMINAR


Kertas Ramalan (1 minggu)
- 2d 1n at Dusun Eko ,(Janda Baik)

UPSR RM50/sub * 5 sub

(2 days, 5 sub )
English
BM Pemahaman
BM Penulisan
Maths
Science
USUAL RM250

Disc
ALL
AL L TH
THE BEST
BEST!!!
ST!!!

Take a good rest before your exam and


be well prepared!
THANK YOU

SEE YOU

www . Tip peperiksaan .


com