Anda di halaman 1dari 10

Kursus Literasi Maklumat (GIG1004)

1
PERPUSTAKAAN

Kuliah 7
Pencarian Bibliografi - WebPAC 2

iMalaysiana

GIG1004 - Kuliah 7 - WebPAC 2


2 GIG1004 - Kuliah 7 - WebPAC 2

Objektif Kuliah

Menerangkan kepentingan
iMalaysiana iaitu sumber tempatan
1

Mempelajari cara pencarian bahan


seperti artikel jurnal, kertas
2 persidangan dan bab buku
3 GIG1004 - Kuliah 7 - WebPAC 2

Koleksi iMalaysiana

Kertas kerja Bab Buku Artikel Jurnal


Persidangan
Diterbitkan
Tidak
diterbitkan
4 GIG1004 - Kuliah 7 - WebPAC 2

Pencarian iMalaysiana Index


Pencarian boleh
dilakukan
menggunakan All
Fields, Judul (Title),
Pengarang (Author),
Tajuk Perkara
(Subject), Keyword
in Author headings,
Keyword in Subject
heading dan ISBN
5 GIG1004 - Kuliah 7 - WebPAC 2

iMalaysiana
Pencarian yang lebih luas
kerana merangkumi semua
bahagian rekod

Pencarian melalui All Fields,


Hasil carian boleh
Judul, Pengarang, Tajuk
disusun mengikut
Perkara, Keyword in Author kerelevanan, tahun
headings, Keyword in Subject penerbitan, judul dan
headings dan ISBN number. pengarang
6 GIG1004 - Kuliah 7 - WebPAC 2

Paparan Rekod Kertas kerja Persidangan

Judul Kertas kerja

Pengarang
PengarangKertas
kerja
Kertaskerja
Lokasi
Sumber
(Seminar/Persidangan)

No. Panggilan
7 GIG1004 - Kuliah 7 - WebPAC 2

Paparan Rekod Artikel Jurnal

Judul Artikel

Pengarang Artikel
Pengarang Artikel

Lokasi
Sumber
(Jurnal/Majalah)

No. Panggilan

Subjek
8 GIG1004 - Kuliah 7 - WebPAC 2

Paparan Rekod Bab Buku


Pengarang Bab Buku
Judul Bab Buku

No. Panggilan

Sumber (Buku)

Lokasi

Penyunting Buku

Tajuk Perkara
9 GIG1004 - Kuliah 7 - WebPAC 2

Penilaian Rekod WebPAC


Penilaian amat penting untuk mendapatkan
maklumat yang dikehendaki. Untuk menilai
kesahihah dan ketepatan maklumat dalam
rekod yang didapati dari WebPAC anda
mesti melihat maklumat yang terkandung di
dalam rekod tersebut iaitu:-

Judul bahan (Title)

Subjek (Subject)
10 GIG1004 - Kuliah 7 - WebPAC 2

Latihan 5
Projek Bahagian B
Terima Kasih