Anda di halaman 1dari 2

COWOK

NAMA PUNGGUNG NOMOR UKURAN BAYAR


PRATAMA 23 L V
INOSEN 13 M 100.000
IRVAN 21 M V
ALMASSAR 18 M V
J. ROMALDO 4 L V
BUJIG 12 S V
DESANDA 11 M V
KOKO 27 M V
EL RIDH 7 M V
BRILLIANT 10 XL V
EVAN. D 16 L Lunas
TSI 6 XL
REFI T.A 29 M 20.000
ALFIAN B.S. 5 M
YOSH 9 M
IAM 35 M V
KURNIAWAN 25 M V
NYAIM 43 M
HELMY Z. 14 XL

CEWEK
NAMA PUNGGUNG NOMOR UKURAN BAYAR
ARIFIA PPK 7 M V
ERA P 26 L
YULIA DL 30 L V
IMEH (pendek) 05 M
RESTA 20 M
DIKHA 48 M V
MUTHIA 0 L V
VIVIN 14 L V
DITA (pendek) 01 M V
ANDISCA 4 M V
RP 99 M
SYIFA 19 M
ARINI 03 M
PARADISE 29 M V
ISNA 22 L