Anda di halaman 1dari 4

PEPERIKSAAN PERTENGAHANPENGGAL 1

BAHASA MALAYSIA PENULISAN 012


KERTAS 2
TAHUN 1
MAC 2017
1 JAM 15 MINIT
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini adalah soalan subjektif.
2. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
3. Kamu dikehendaki menjawab semua soalan.

Nama:..

Kelas:

012 HakCiptaSKB5 Sulit


LihathalamanS
ebelah

A. Bina ayat berdasarkan gambar dan rangkai kata yang diberi.


1 ketua kelas Tahun Dua

______________________________________

2 suka bola

______________________________________

3 mengajar Matematik

______________________________________

4 berkawan baik

______________________________________

5 suka - bercerita

______________________________________

15 markah
B. Lengkapkan ayat.

Kawan-kawan kedai Layang-layang padang gembira

1. Kumar suka bermain ..


2. Kumar bermain layang-layang dengan ..nya.
3. Mereka membeli layang-layang di Pak Atan.
4. Mereka bermain layang-layang di .
5. Kumar dan kawan-kawannya .. kerana layang-layang

mereka naik tinggi di angkasa.

15 markah
C. Lengkapkan ayat dengan nilai murni yang sesuai berdasarkan
petikan di bawah.

15 markah
20 markah

KERTAS SOALAN TAMAT