Anda di halaman 1dari 6

TARIAN ZAPIN

1. PENGENALAN

1.1. PENDAHULUAN

Tari Zapin adalah tarian yang berasal dari rumpun melayu. Kata Zapin

berasal dari bahasa arab yaitu "Zafn" yang artinya pergerakan kaki cepat

mengikut rentak pukulan. Dalam bahasa Arab, zapin disebut sebagai al raqh wal

zafn. Tari Zapin adalah tarian Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab.

Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan

sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang

didendangkan. Ada kaidah dan aturan pada tarian ini yang tidak boleh diubah.

Tarian zapin awalnya lahir dari bentuk permainan menggunakan kaki yang

dimainkan oleh lelaki berbangsa Arab dan Parsi. Perkembangannya di

Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam yang dibawa oleh

pedagang Arab dari Hadramaut.

Sebelum tahun 1960, awalnya tari zapin hanya ditarikan penari lelaki

tetapi namun seiring perkembangan penari perempuan juga ditampilkan. Dan

kadang juga dibawakan secara bersamaan laki-laki dengan perempuan. Dahulu

tari zapin ditarikan di atas tikar madani dan tikar tersebut tidak boleh bergoyang

atau bergeser sedikitpun sewaktu menarikan tari zapin tersebut.

1
1.2. STRUKTUR PERSEMBAHAN DALAM TARIAN

Struktur persembahan zapin terdiri daripada 3 bahagian iaitu :

i. Masuk Panggung Taksim Masuk

ii. Menari Ragam Tari

iii. Keluar Panggung Taksim Keluar

1.3. ALAT MUZIK DALAM TARIAN

i. Rebana

ii. Gambus

iii. Marakas

2
1.4. BUSANA DAN TATARIAS DALAM TARIAN

i. Lelaki Baju kurung Teluk Belanga dikancing dengan butang emas

ataupun suasa, kain samping, seluar dan songkok

ii. Wanita Berbaju kurung Teluk Belanga dan sampan dagang luar,

bersanggul atau bertudung dipadankan dengan aksesori rantai emas.

3
2. NAMA RAGAM DALAM TARIAN

i. Setempat

ii. Maju

iii. Undur

iv. Pusing penjuru kanan

v. Pusing penjuru kiri

vi. Ragam maju pusing

vii. Ragam melingkar

viii. Ragam tepuk

ix. Ragam unta

x. Ragam gesek-gesek tending-tendang

xi. Silang kaki

xii. Wainab

4
3. ASAS PERGERAKAN DAN NAMA RAGAM

i. Asas pergerakan tangan Melenggang genggam tangan tak sudah

ii. Asas pergerakan kaki Langkah susun sireh

Susunan ragam dalam persembahan Zapin Malaysia (Iringan lagu lanchang kuning)

Bil. Nama Pergerakan Kiraan

Permulaan Lagu

1 Asas Setempat 2x8

2 Asas Maju 1X8

3 Asas Undur 1X8

Pantun 1

4 Asas Pusing Penjuru Kanan 2x8

5 Asas Pusing Penjuru Kiri 2x8

6 Asas Setempat 1x8

7 Ragam Maju Pusing 2x8

8 Ragam Asas Setempat 1x8

9 Ragam Melingkar 2x8

10 Ragam Asas Setempat 1x8

Pantun 2

11 Ragam Melingkar Tepuk 2x8

12 Ragam Asas Setempat 1x8

13 Ragam Unta 2x8

14 Ragam Asas Setempat 1x8

5
15 Ragam Gesek-Gesek Tendang-Tendang 4x8

16 Ragam Asas Setempat 1x8

Pantun 3

17 Ragam Asas Setempat 1x8

18 Ragam Asas Maju 1x8

19 Ragam Asas Undur 1x8

20 Ragam Asas Setempat 1x8

21 Ragam Asas Penjuru Kanan 2x8

22 Ragam Asas Penjuru Kiri 2x8

23 Ragam Asas Setempat 1x8

24 Ragam Maju Pusing 2x8

Akhir Lagu

25 Ragam Asas Setempat 3X8

26 Ragam Silang Kaki 2X8

27 Ragam Wainab 1X8

28 Pose Akhir 1X1

4. PENERANGAN BERGAMBAR ASAS PERGERAKAN DAN NAMA TARIAN