Anda di halaman 1dari 6

TARIAN ZAPIN

1. PENGENALAN

1.1. PENDAHULUAN

Tari Zapin adalah tarian yang berasal dari rumpun melayu. Kata Zapin

berasal dari bahasa arab yaitu "Zafn" yang artinya pergerakan kaki cepat

mengikut rentak pukulan. Dalam bahasa Arab, zapin disebut sebagai al raqh wal

zafn. Tari Zapin adalah tarian Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab.

Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan

sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang

didendangkan. Ada kaidah dan aturan pada tarian ini yang tidak boleh diubah.

Tarian zapin awalnya lahir dari bentuk permainan menggunakan kaki yang

dimainkan oleh lelaki berbangsa Arab dan Parsi. Perkembangannya di

Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam yang dibawa oleh

pedagang Arab dari Hadramaut.

Sebelum tahun 1960, awalnya tari zapin hanya ditarikan penari lelaki

tetapi namun seiring perkembangan penari perempuan juga ditampilkan. Dan

kadang juga dibawakan secara bersamaan laki-laki dengan perempuan. Dahulu

tari zapin ditarikan di atas tikar madani dan tikar tersebut tidak boleh bergoyang

atau bergeser sedikitpun sewaktu menarikan tari zapin tersebut.

1.2.

STRUKTUR PERSEMBAHAN DALAM TARIAN

Struktur persembahan zapin terdiri daripada 3 bahagian iaitu :

i. Masuk Panggung Taksim Masuk

ii. Menari Ragam Tari

iii. Keluar Panggung Taksim Keluar

1.3. ALAT MUZIK DALAM TARIAN

i. Rebana

– Ragam Tari iii. Keluar Panggung – Taksim Keluar 1.3. ALAT MUZIK DALAM TARIAN i. Rebana

ii. Gambus

– Ragam Tari iii. Keluar Panggung – Taksim Keluar 1.3. ALAT MUZIK DALAM TARIAN i. Rebana

iii. Marakas

– Ragam Tari iii. Keluar Panggung – Taksim Keluar 1.3. ALAT MUZIK DALAM TARIAN i. Rebana

1.4. BUSANA DAN TATARIAS DALAM TARIAN

i. Lelaki Baju kurung Teluk Belanga dikancing dengan butang emas

ataupun suasa, kain samping, seluar dan songkok

butang emas ataupun suasa, kain samping, seluar dan songkok ii. Wanita – Berbaju kurung Teluk Belanga

ii. Wanita Berbaju kurung Teluk Belanga dan sampan dagang luar,

bersanggul atau bertudung dipadankan dengan aksesori rantai emas.

Berbaju kurung Teluk Belanga dan sampan dagang luar, bersanggul atau bertudung dipadankan dengan aksesori rantai emas.

2.

NAMA RAGAM DALAM TARIAN

i.

Setempat

ii.

Maju

iii.

Undur

iv.

Pusing penjuru kanan

v.

Pusing penjuru kiri

vi.

Ragam maju pusing

vii.

Ragam melingkar

viii.

Ragam tepuk

ix.

Ragam unta

x.

Ragam gesek-gesek tending-tendang

xi.

Silang kaki

xii.

Wainab

3.

ASAS PERGERAKAN DAN NAMA RAGAM

i. Asas pergerakan tangan Melenggang genggam tangan tak sudah

ii. Asas pergerakan kaki Langkah susun sireh

Susunan ragam dalam persembahan Zapin Malaysia (Iringan lagu lanchang kuning)

Bil.

Nama Pergerakan

Kiraan

 

Permulaan Lagu

1

Asas Setempat

2x8

2

Asas Maju

1X8

3

Asas Undur

1X8

 

Pantun 1

4

Asas Pusing Penjuru Kanan

2x8

5

Asas Pusing Penjuru Kiri

2x8

6

Asas Setempat

1x8

7

Ragam Maju Pusing

2x8

8

Ragam Asas Setempat

1x8

9

Ragam Melingkar

2x8

10

Ragam Asas Setempat

1x8

 

Pantun 2

11

Ragam Melingkar Tepuk

2x8

12

Ragam Asas Setempat

1x8

13

Ragam Unta

2x8

14

Ragam Asas Setempat

1x8

15

Ragam Gesek-Gesek Tendang-Tendang

4x8

16

Ragam Asas Setempat

1x8

 

Pantun 3

17

Ragam Asas Setempat

1x8

18

Ragam Asas Maju

1x8

19

Ragam Asas Undur

1x8

20

Ragam Asas Setempat

1x8

21

Ragam Asas Penjuru Kanan

2x8

22

Ragam Asas Penjuru Kiri

2x8

23

Ragam Asas Setempat

1x8

24

Ragam Maju Pusing

2x8

 

Akhir Lagu

25

Ragam Asas Setempat

3X8

26

Ragam Silang Kaki

2X8

27

Ragam Wainab

1X8

28

Pose Akhir

1X1

4. PENERANGAN BERGAMBAR ASAS PERGERAKAN DAN NAMA TARIAN