Anda di halaman 1dari 2

Ruj.

Kami :
Tarikh :

Kepada :

Semua Ibubapa / Penjaga,


Murid LINUS Bahasa Inggeris,

Tuan,

MAKLUMAN PELAKSANAAN KELAS TAMBAHAN BAGI MURID LINUS BAHASA INGGERIS


TAHUN 2017

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.


2. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak sekolah akan melaksanakan kelas tambahan bagi murid-
murid LINUS Bahasa Inggeris. Pelaksanaan program adalah seperti ketetapan berikut:

Tarikh :
Hari :
Masa :
Tempat :
3. Tuan dikehendaki mengisi surat yang dilampirkan bagi menyatakan kebenaran anak tuan
menghadiri kelas tambahan tersebut. Sila kembalikan surat tersebut kepada ___________________
selewat-lewatnya ______________________.

4. Tuan diminta untuk memastikan anak/anak jagaan tuan dapat menghadirkan diri di tempat dan
masa yang telah ditetapkan. Kerjasama dan keprihatinan pihak tuan berhubung perkara ini adalah
dihargai.

Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,
Kepada,
Guru Besar,

Tuan,

AKUAN DAN KEBENARAN IBU BAPA / PENJAGA

Adalah saya : .............................................................................................................................


No. KP : ...................................................... Ibu / bapa / penjaga murid
bernama ..................................................................................................................... yang belajar di
sekolah ini di kelas : ...................................... dengan ini *membenarkan / tidak membenarkan anak /
anak jagaan saya untuk turut serta dalam Kelas Tambahan Linus Bahasa Inggeris yang berlangsung
setiap hari Khamis bermula _____________ dari pukul ________________________.

2. Saya sedar bahawa urusan pengangkutan pergi ke sekolah dan pulang ke rumah serta makan
dan minum adalah tanggungjawab saya sendiri. Saya juga sedar akan kemungkinan-kemungkinan
yang bakal dihadapi dan percaya bahawa pihak pengurusan sekolah ini akan sentiasa berusaha
mengambil langkah dan tindakan yang sewajarnya bagi memastikan keselamatan para pelajar
sepanjang kelas ini berlangsung.

3. Selaku ibubapa/penjaga, saya bertanggungjawab untuk menasihati dan mengingatkan


anak/anak jagaan saya supaya mematuhi segala arahan dan pengajaran yang diberikan oleh guru
yang menguruskan kelas tambahan ini.

Sekian, terima kasih.

Saya yang benar,

......................................................
Nama :
Tarikh :
No. tel :