Anda di halaman 1dari 2

Kertas 2: (40 markah)

1. Cari jumlah bagi 7 dan 4. (4 markah)

2. Tuliskan empat belas dalam angka. (4 markah)

3. Tuliskan 8 dalam perkataan. (4 markah)

4. Isikan nombor yang tertinggal. (4 markah)

12 13 16

5. 12 + 5 = (4 markah)

1
6. Jenny ada 11 batang pensel. Adiknya ada 5 batang pensel. Berapakah
jumlah pensel semuanya? (4 markah)

7. Selesaikan 2 + 8 dalam bentuk lazim. (4 markah)

8. Selesaikan 4 + 5 dalam bentuk lazim (4 markah)

9. Selesaikan 5+7
(4 markah)

10. Susunkan 22, 24, 21 dan 23 mengikut tertib menurun dalam petak
yang disediakan. (4 markah)