Anda di halaman 1dari 2

Nama: _______________ Kelas: ______ Tarikh: __________

Tajuk: Bunyi Bukan Bahasa

SK: 3.1 Mengenal persamaan objek, huruf dan suku kata

SP: 3.1.1 Mengecam persamaan dari segi warna

Arahan: Padankan bentuk yang sama warna.


Nama: _______________ Kelas: ______ Tarikh: __________

Tajuk: Bunyi Bukan Bahasa

SK: 3.1 Mengenal persamaan objek, huruf dan suku kata

SP: 3.2.1 Mengecam perbezaan dari segi warna

Arahan: Bulatkan bentuk yang tidak sama warna.