Anda di halaman 1dari 3

SKEMA TLO

RANCANGAN MINGGUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


PROGRAM: PISMP (UNIT: PJK (SK/SJKC) SEMESTER: 2 TAHUN: 2
KURSUS: BUDAYA DAN PEMBELAJARAN KOD: EDUP3073 KREDIT: 3
Interaksi Bersemuka Interaksi Bukan Bersemuka Catatan

Hasil Penta Penta


Tarikh / Tajuk dan Am Am
Pembelajaran Kuliah Tutorial k- Kuliah Tutorial k- SKEMA TLO
Minggu Kandungan ali ali
siran siran

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam


TAJUK 1 : Persediaan Persediaan
Pelajar dapat : Sediakan family tree Rujukan asas:
Konsep Budaya Pengertian peribadi dan kaitkan Kuliah : Tutorial :
dan dan konsep dengan sejarah Asma &
1, Menjelaskan budaya serta penghijrahan nenek Melalui carian Melalui carian
Kepentingan Pedersen
kepentingan kepelbagaian moyang. Bincangkan internet, lakukan internet, lakukan (2003)
Memahami memahami kelompok tentang faktor-faktor pembacaan pembacaan lanjut
Konsep Budaya konsep budaya penghijrahan nenek
berkaitan : dan senaraikan Noriati et. al
Pengert dan teori sosial moyang.
ian dan kepada Jenis dan Budaya buku-buku (2011)
demografi dan kaum rujukan yang
Minggu 1 konsep guru dalam bilik Sharifah
darjah.
kelompok (2 jam) etnik dalam sesuai di
budaya Md.Nor (2000)
(C2, LO1) . bilik darjah perpustakaan/we
3/1-6/1 Kaum
2. Menjelaskan bsite. Simpan
dan
konsep budaya (2 jam) senarai ini dalam
etnik di dan
Demografi portfolio untuk
Malaysi kepelbagaian kaun dan
membuat rujukan
a etnik etnik di
tambahan.
Demogr di Malaysia Malayisa
afi Persediaan
kaum tutorial 1.
dan (3jam)
etnik di
Malaysi (3 jam)
a

Kepentingan
memahami
konsep budaya
kepada guru

TAJUK 2 : Menjelaskan Persediaan Persediaan Rujukan asas:


tentang : Kuliah tutorial:
1, Menjelaskan Bincangkan tentang Asma &
Melalui carian Pedersen
Sosiobudaya kepentingan teori sosial guru Layari internet
memahami Konsep dalam bilik darjah internet, lakukan (2003)
dan dan muat turun
pembacaan
Perkembangan konsep budaya budaya dengan merujuk maklumat Noriati et. al
dan teori sosial dan teori kepada teori Sistem berkaitan :
Minggu 2 Sosiobudaya berkaitan Teori (2011)
kepada sosial Teori Sistem
Dalam Bilik Ekologi dan Teori Sistem Ekologi
guru dalam bilik Ekologi
9/1-13/1 Darjah guru Perkembangan Bronfenbenner Sharifah
darjah. Bronfenben
Pengert (C2, LO1) dalam Sosiobudaya dan Teori Md.Nor (2000)
bilik ner dan
ian 2.Menjelaskan Vygotsky Perkembangan
darjah Teori
Sosio ciri Teori Teori Sosiobudaya Lev
Menjelas Perkembang
budaya Sistem Ekologi (1 jam) Vygotsky .
kan ciri an
Teori Bronfenbenner
Teori Sosiobuday
Sistem dan Teori Baca dan fahami.
SKEMA TLO