Anda di halaman 1dari 3

ISL MINGGU 15

Model-model pembentukan kurikulum termasuk kbsr selain daripada


model objektif dan proses.

1982 KBSR dilaksanakan secara percubaan di 305 buah sekolah


seluruh Malaysia.
Tahun berikut pelaksanaan penuh dikuatkuasa di semua sekolah
rendah.
Jawatankuasa kabinet telah memberi perhatian yang serius kepada
pembangunan kemanusiaan.
Tindakan untuk menterjemahkan perkara tersebut telah menjelma
dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah seperti yang ternyata dalam
huraian matlamat.
Pendidikan sekolah rendah di bawah:

:matlamat pendidikan rendah adalah untuk memastikan


perkembangan murid secara menyeluruh. Perkembangan ini meliputi
aspek-aspek intelek, rohani, jasmani, emosi,bakat,akhlak,nilai-nilai
estetika sosial

(Kurikulum Baru Sekolah Rendah,1991;5)

Selaras dengan matlamat tersebut, maka objektif-objektif pendidikan


di peringkat rendah juga merangkumi aspek- aspek seperti yang
dinyatakan.

Supaya murid-murid dapat:

Menguasai bahasa Melayu selaras dengan kedudukannya


sebagai Bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita.

Menguasai kemahiran asas berbahasa, iaitu bertutur,


membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah
berkenaan.
Menguasai kemahiran asas mengira dan menggunakannya
dalam kehidupan harian.

Menguasai kemahiran berfikir dan kemahiran belajar

Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal.

Bertutur, membaca, menulis dan memahami Bahasa Inggeris


sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua.

Menimba ilmu pengetahuan dan berikhtiar untuk


meluaskannya.

Menguasai kemahiran membaca, menghafaz dan memahami


pengertian ayat-ayat dalam al-Quran bagi murid-murid Islam..

Mengukuhkan asas keimanan, mengerjakan amal ibadat dan


mengamalkan akhlak mulia.

Mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai


murni serta menjadinkannya asas bagi amalan hidup.

Menjaga kesihatan dan kecergasan diri.

Membentuk daya kepimpinan dan keyakinan diri

Memahami dan peka terhadap manusia dan persekitaran.

Mengembangkan bakat dan kretiviti.

Memupuk semangat patrotisme.

Menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal, kesenian dan


rekreasi dalam lingkungan kebudayaan nasional