Anda di halaman 1dari 3

SKEMA JAWAPAN PAT MATEMATIK KERTAS 2 TAHUN 5, 2016

BIL SUB JAWAPAN MARKAH JUMLAH MARKAH


KECIL MARKAH PENUH
1 i Enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh 1 1
enam 3
ii *terima mana-mana jawapan murid asalkan betul 1 1
iii Pola nombor genap 1 1
2 i 1 1 1
4 3
ii 3 1
x100 % atau setara 2
4

75% (terima jalan tanpa kerja(JTK)..markah penuh) 1


3 i 45.9 1 1
ii 45.983 + 86 - 52.41 1 2 3

79.483 1
4 i 50% 1 1
ii 100 1 1 2
5 i 1150 23 1 2

50 1
ii 50 - 35 1 2 4

15 1

6 i 15 keping 1 1 3
ii (RM1.50 x 4) + RM0.60 // RM6.00 + RM0.60 1 2

RM6.60 1
7 i 1 750 g 1 1
ii 1 750 10 1 4
175 x 3 1 3
0.525 1
(terima mana2 jalan kerja yang setara)
8 i V(2,4) 1 2
ii W (6,0) 1
*tidak terima jawapan tanpa tanda kurungan dan koma 5

iii *rujuk jawapan murid 1 3


1
1
9 i 1:6 1 1
*tidak boleh disertai dengan tanda kurungan
ii 6x2 1 2
5
12 1
iii 18 - 12 1 2

6 1
10 i 750 15 @ setara 1 2
50 1
ii #rujuk jawapan 1 5
#tidak terima petak bar tanpa garis sempadan/bingkai 1 3
1
11 i kuboid 1 1
ii 6cm x 4cm x 2cm 1 2
4
48 cm 1
iii Segi empat sama A 1 1
12 i 600 ml 1 1
ii 600 3 1 2

200 ml 1 5
iii 200 2 @ setara 1 2

100 ml 1

13 i 11 September 2016 2 2
(terima JTK atau pelbagai strategi)
ii 3 dekad 8 tahun + 2 dekad 7 tahun 1
5
(5+1) dekad (15-10) tahun 1 3

6 dekad 5 tahun 1

14 i (2 km 300 m) x 2 @ setara 1 2

4 600 meter 1
ii (250 + 80 + 120) cm @ setara 1 2 5

450 cm 1
iii () R 1 1
15 i 7000 + 90 1 2

7 090 1 4
ii 450 5 ( mesti tepat dibahagi kepada 5 orang) 1 2

90 1