Anda di halaman 1dari 36

LAPORAN PERKEMBANGA TAMAN POSYANDU

PUSKESMAS SARADAN KECAMATAN SARADAN

BULAN JANUARI 2015

NO DESA / NAMA HARI / JENIS JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH KET
KELURAHAN TAMAN TANGGAL PELAYANAN BALITA BALITA BALITA BALITA BALITA
POSYANDU PELAYANAN SASARA YANG YANG YANG YANG JUMLAH HASIL
N (S) MEMILIKI MEMILIKI DATANG MEMILIK PEMANTAUAN
KMS KKA I DDTK

N T O B S M
1. BONGSOPOTRO MELATI KAMIS POSYANDU 26 20 0 23 5 14 5 4 1 5
8-1-2015 PAUD

2. BONGSOPOTRO BUGENVILE KAMIS POSYANDU 93 93 0 55 6 29 12 40 4 6


2-1-2015 PAUD

3. BONGSOPOTRO MAWAR KAMIS POSYANDU 43 43 0 30 4 14 10 30 2 4


15-1-2015 PAUD

4. BANDUNGAN CEMERLANG KAMIS POSYANDU 58 53 0 39 5 13 4 3 0 5


15-1-2015 PAUD
BKB
5. SUGIHWARAS MAWAR KAMIS POSYANDU 26 26 20 21 5 15 6 2 0 5
15-1-2015 BKB

6. SUGIHWARAS KAMBOJA KAMIS POSYANDU 90 90 0 52 10 41 11 9 6 10


15-1-2015 PAUD

7. SUGIHWARAS CAHAYA SELASA POSYANDU 49 49 0 39 8 28 11 3 1 8


INSANI 3-1-2015 PAUD

8. SIDOREJO NAMPUREJO KAMIS POSYANDU 45 45 0 34 7 18 10 4 0 7


15-1-2015 PAUD
BKB

9. KLANGON PANDAN SELASA POASYANDU 35 35 0 26 1 19 7 2 0 1


ARUM 13-1-2015 PAUD

10. KLANGON POSYANDU II KAMIS POSYANDU 30 30 0 23 2 15 8 1 0 2


8-1-2015 PAUD

11. PAJARAN KASIH SENIN POSYANDU 85 85 52 62 52 30 20 7 2 52


BUNDA 5-1-2015 BKB
PAUD

12. PAJARAN SETREN KAMIS POSYANDU 40 40 0 29 1 19 10 3 0 1


15-1-2015

SARADAN , JANUARI 2015

PENDAMPING

SITI MARFIAH
LAPORAN PERKEMBANGAN TAMAN POSYANDU

PUSKESMAS SARADAN KECAMATAN SARADAN

BULAN FEBRUARI 2015

NO DESA / NAMA HARI / JENIS JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH KET
KELURAHAN TAMAN TANGGAL PELAYANAN BALITA BALITA BALITA BALITA BALITA
POSYANDU PELAYANAN SASARA YANG YANG YANG YANG JUMLAH HASIL
N (S) MEMILIKI MEMILIKI DATANG MEMILIK PEMANTAUAN
KMS KKA I DDTK

N T O B S M
1. BONGSOPOTRO MELATI KAMIS POSYANDU 30 30 0 21 5 15 6 3 0 5
8-1-2015 PAUD

2. BONGSOPOTRO BUGENVILE KAMIS POSYANDU 93 93 0 52 5 36 10 19 1 5


2-1-2015 PAUD

3. BONGSOPOTRO MAWAR KAMIS POSYANDU 43 43 0 31 5 25 6 10 1 5


15-1-2015 PAUD

4. BANDUNGAN CEMERLANG KAMIS POSYANDU 58 53 0 32 5 20 12 3 0 5


15-1-2015 PAUD
BKB
5. SUGIHWARAS MAWAR KAMIS POSYANDU 26 26 20 22 10 17 5 0 0 10
15-1-2015 BKB

6. SUGIHWARAS KAMBOJA KAMIS POSYANDU 90 90 0 55 8 40 9 5 0 10


15-1-2015 PAUD

7. SUGIHWARAS CAHAYA SELASA POSYANDU 49 49 0 27 6 16 11 5 0 6


INSANI 3-1-2015 PAUD
8. SIDOREJO NAMPUREJO KAMIS POSYANDU 45 45 0 34 7 28 6 2 0 7
15-1-2015 PAUD
BKB

9. KLANGON PANDAN SELASA POASYANDU 35 35 0 25 3 21 6 2 0 3


ARUM 13-1-2015 PAUD

10. KLANGON POSYANDU II KAMIS POSYANDU 30 30 0 25 5 17 6 1 0 2


8-1-2015 PAUD

11. PAJARAN KASIH SENIN POSYANDU 85 85 52 68 52 37 22 8 0 52


BUNDA 5-1-2015 BKB
PAUD

12. PAJARAN SETREN KAMIS POSYANDU 40 40 0 25 1 16 9 1 0 1


15-1-2015

SARADAN , FEBRUARI 2015

PENDAMPING

SITI MARFIAH
LAPORAN PERKEMBANGAN TAMAN POSYANDU

PUSKESMAS SARADAN KECAMATAN SARADAN

BULAN MARET 2015

NO DESA / NAMA HARI / JENIS JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH KET
KELURAHAN TAMAN TANGGAL PELAYANAN BALITA BALITA BALITA BALITA BALITA
POSYANDU PELAYANAN SASARA YANG YANG YANG YANG JUMLAH HASIL
N (S) MEMILIKI MEMILIKI DATANG MEMILIK PEMANTAUAN
KMS KKA I DDTK

N T O B S M
1. BONGSOPOTRO MELATI KAMIS POSYANDU 29 29 0 19 6 11 8 0 0 6
8-1-2015 PAUD

2. BONGSOPOTRO BUGENVILE KAMIS POSYANDU 93 93 0 53 5 42 11 31 0 5


2-1-2015 PAUD

3. BONGSOPOTRO MAWAR KAMIS POSYANDU 42 42 0 30 3 12 8 3 0 3


15-1-2015 PAUD

4. BANDUNGAN CEMERLANG KAMIS POSYANDU 58 53 0 35 5 15 6 0 0 5


15-1-2015 PAUD
BKB
5. SUGIHWARAS MAWAR KAMIS POSYANDU 42 42 0 30 3 12 8 3 0 3
15-1-2015 BKB

6. SUGIHWARAS KAMBOJA KAMIS POSYANDU 90 90 0 52 10 41 11 9 6 10


15-1-2015 PAUD

7. SUGIHWARAS CAHAYA SELASA POSYANDU 90 90 0 30 8 29 4 3 1 8


INSANI 3-1-2015 PAUD
8. SIDOREJO NAMPUREJO KAMIS POSYANDU 45 45 0 36 5 36 10 4 0 5
15-1-2015 PAUD
BKB

9. KLANGON PANDAN SELASA POASYANDU 35 35 0 29 2 19 11 1 0 2


ARUM 13-1-2015 PAUD

10. KLANGON POSYANDU II KAMIS POSYANDU 30 30 0 22 4 18 6 0 1 4


8-1-2015 PAUD

11. PAJARAN KASIH SENIN POSYANDU 85 85 52 70 52 42 18 10 0 52


BUNDA 5-1-2015 BKB
PAUD

12. PAJARAN SETREN KAMIS POSYANDU 40 40 0 21 0 13 8 3 0 0


15-1-2015

SARADAN , MARET 2015

PENDAMPING

SITI MARFIAH
LAPORAN PERKEMBANGAN TAMAN POSYANDU

PUSKESMAS SARADAN KECAMATAN SARADAN

BULAN APRIL 2015

NO DESA / NAMA HARI / JENIS JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH KET
KELURAHAN TAMAN TANGGAL PELAYANAN BALITA BALITA BALITA BALITA BALITA
POSYANDU PELAYANAN SASARA YANG YANG YANG YANG JUMLAH HASIL
N (S) MEMILIKI MEMILIKI DATANG MEMILIK PEMANTAUAN
KMS KKA I DDTK

N T O B S M
1. BONGSOPOTRO MELATI KAMIS POSYANDU 29 29 0 20 5 13 7 0 0 5
8-1-2015 PAUD

2. BONGSOPOTRO BUGENVILE KAMIS POSYANDU 93 93 0 55 5 44 11 20 0 5


2-1-2015 PAUD

3. BONGSOPOTRO MAWAR KAMIS POSYANDU 42 42 0 29 2 14 15 6 0 2


15-1-2015 PAUD
BKB

4. BANDUNGAN CEMERLANG KAMIS POSYANDU 58 53 0 39 5 13 4 3 0 5


15-1-2015 PAUD
BKB
5. SUGIHWARAS MAWAR KAMIS POSYANDU 26 26 20 20 6 14 5 0 1 6
15-1-2015 BKB

6. SUGIHWARAS KAMBOJA KAMIS POSYANDU 90 90 0 55 13 42 10 8 5 13


15-1-2015 PAUD

7. SUGIHWARAS CAHAYA SELASA POSYANDU 52 52 0 32 7 22 10 7 2 7


INSANI 3-1-2015 PAUD
8. SIDOREJO NAMPUREJO KAMIS POSYANDU 45 45 0 32 3 29 11 2 1 3
15-1-2015 PAUD
BKB

9. KLANGON PANDAN SELASA POASYANDU 35 35 0 25 3 11 6 1 0 3


ARUM 13-1-2015 PAUD

10. KLANGON POSYANDU II KAMIS POSYANDU 30 30 0 20 5 11 9 1 0 5


8-1-2015 PAUD

11. PAJARAN KASIH SENIN POSYANDU 85 85 52 67 52 25 15 19 0 52


BUNDA 5-1-2015 BKB
PAUD

12. PAJARAN SETREN KAMIS POSYANDU 40 40 0 30 1 19 12 2 1 1


15-1-2015

SARADAN , APRIL 2015

PENDAMPING

SITI MARFIAH
LAPORAN PERKEMBANGAN TAMAN POSYANDU

PUSKESMAS SARADAN KECAMATAN SARADAN

BULAN MEI 2015

NO DESA / NAMA HARI / JENIS JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH KET
KELURAHAN TAMAN TANGGAL PELAYANAN BALITA BALITA BALITA BALITA BALITA
POSYANDU PELAYANAN SASARA YANG YANG YANG YANG JUMLAH HASIL
N (S) MEMILIKI MEMILIKI DATANG MEMILIK PEMANTAUAN
KMS KKA I DDTK

N T O B S M
1. BONGSOPOTRO MELATI KAMIS POSYANDU 28 28 0 20 6 14 6 0 0 6
8-1-2015 PAUD

2. BONGSOPOTRO BUGENVILE KAMIS POSYANDU 93 93 0 52 5 40 12 23 0 5


2-1-2015 PAUD
BKB

3. BONGSOPOTRO MAWAR KAMIS POSYANDU 43 43 0 30 3 20 10 3 0 3


15-1-2015 PAUD
BKB

4. BANDUNGAN CEMERLANG KAMIS POSYANDU 58 53 0 35 5 13 4 3 0 5


15-1-2015 PAUD
BKB
5. SUGIHWARAS MAWAR KAMIS POSYANDU 26 26 20 20 6 15 6 2 0 5
15-1-2015 BKB

6. SUGIHWARAS KAMBOJA KAMIS POSYANDU 90 90 0 55 13 40 9 9 6 10


15-1-2015 PAUD

7. SUGIHWARAS CAHAYA SELASA POSYANDU 49 49 0 32 7 22 10 7 2 7


INSANI 3-1-2015 PAUD
BKB
8. SIDOREJO NAMPUREJO KAMIS POSYANDU 45 45 0 34 7 22 13 1 0 7
15-1-2015 PAUD
BKB

9. KLANGON PANDAN SELASA POASYANDU 35 35 0 25 3 17 8 2 0 3


ARUM 13-1-2015 PAUD

10. KLANGON POSYANDU II KAMIS POSYANDU 30 30 0 20 10 5 10 1 0 5


8-1-2015 PAUD

11. PAJARAN KASIH SENIN POSYANDU 85 85 52 64 52 28 18 6 1 52


BUNDA 5-1-2015 BKB
PAUD

12. PAJARAN SETREN KAMIS POSYANDU 45 45 0 34 7 22 13 1 0 7


15-1-2015

SARADAN , MEI 2015

PENDAMPING

SITI MARFIAH
LAPORAN PERKEMBANGAN TAMAN POSYANDU

PUSKESMAS SARADAN KECAMATAN SARADAN

BULAN JUNI 2015

NO DESA / NAMA HARI / JENIS JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH KET
KELURAHAN TAMAN TANGGAL PELAYANAN BALITA BALITA BALITA BALITA BALITA
POSYANDU PELAYANAN SASARA YANG YANG YANG YANG JUMLAH HASIL
N (S) MEMILIKI MEMILIKI DATANG MEMILIK PEMANTAUAN
KMS KKA I DDTK

N T O B S M
1. BONGSOPOTRO MELATI KAMIS POSYANDU 26 26 0 21 6 14 6 0 0 6
8-1-2015 PAUD

2. BONGSOPOTRO BUGENVILE KAMIS POSYANDU 93 93 0 50 6 40 12 23 0 5


2-1-2015 PAUD
BKB

3. BONGSOPOTRO MAWAR KAMIS POSYANDU 43 43 0 31 4 25 11 6 1 3


15-1-2015 PAUD
BKB

4. BANDUNGAN CEMERLANG KAMIS POSYANDU 58 58 0 36 4 13 4 3 0 5


15-1-2015 PAUD
BKB
5. SUGIHWARAS MAWAR KAMIS POSYANDU 26 26 20 22 6 15 6 2 0 5
15-1-2015 BKB

6. SUGIHWARAS KAMBOJA KAMIS POSYANDU 90 90 0 53 14 41 10 10 6 10


15-1-2015 PAUD

7. SUGIHWARAS CAHAYA SELASA POSYANDU 49 49 6 35 7 23 10 8 3 2


INSANI 3-1-2015 PAUD
BKB
8. SIDOREJO NAMPUREJO KAMIS POSYANDU 45 45 0 34 7 24 11 2 0 8
15-1-2015 PAUD
BKB

9. KLANGON PANDAN SELASA POASYANDU 35 35 0 23 4 18 7 2 0 3


ARUM 13-1-2015 PAUD

10. KLANGON POSYANDU II KAMIS POSYANDU 30 30 0 21 11 9 7 1 0 6


8-1-2015 PAUD

11. PAJARAN KASIH SENIN POSYANDU 87 87 52 65 53 30 18 6 1 53


BUNDA 5-1-2015 BKB
PAUD

12. PAJARAN SETREN KAMIS POSYANDU 45 45 0 32 7 21 11 2 0 6


15-1-2015

SARADAN , JUNI 2015

PENDAMPING

SITI MARFIAH
LAPORAN PERKEMBANGAN TAMAN POSYANDU

PUSKESMAS SARADAN KECAMATAN SARADAN

BULAN JULI 2015

NO DESA / NAMA HARI / JENIS JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH KET
KELURAHAN TAMAN TANGGAL PELAYANAN BALITA BALITA BALITA BALITA BALITA
POSYANDU PELAYANAN SASARA YANG YANG YANG YANG JUMLAH HASIL
N (S) MEMILIKI MEMILIKI DATANG MEMILIK PEMANTAUAN
KMS KKA I DDTK

N T O B S M
1. BONGSOPOTRO MELATI KAMIS POSYANDU 28 28 0 24 6 17 5 3 11 6
8-1-2015 PAUD

2. BONGSOPOTRO BUGENVILE KAMIS POSYANDU 93 93 0 59 5 51 10 10 1 6


2-1-2015 PAUD
BKB

3. BONGSOPOTRO MAWAR KAMIS POSYANDU 44 44 0 34 3 25 11 6 0 4


15-1-2015 PAUD
BKB

4. BANDUNGAN CEMERLANG KAMIS POSYANDU 50 50 0 35 5 15 7 2 1 7


15-1-2015 PAUD
BKB
5. SUGIHWARAS MAWAR KAMIS POSYANDU 25 25 21 21 7 11 5 3 0 5
15-1-2015 BKB

6. SUGIHWARAS KAMBOJA KAMIS POSYANDU 90 90 0 55 43 12 13 2 11 10


15-1-2015 PAUD

7. SUGIHWARAS CAHAYA SELASA POSYANDU 48 48 0 36 7 26 8 5 0 8


INSANI 3-1-2015 PAUD
BKB
8. SIDOREJO NAMPUREJO KAMIS POSYANDU 45 45 0 33 8 24 11 2 0 8
15-1-2015 PAUD
BKB

9. KLANGON PANDAN SELASA POASYANDU 35 35 0 24 4 17 8 2 0 5


ARUM 13-1-2015 PAUD

10. KLANGON POSYANDU II KAMIS POSYANDU 29 29 0 19 11 3 10 2 0 6


8-1-2015 PAUD

11. PAJARAN KASIH SENIN POSYANDU 87 87 53 65 51 29 16 6 0 54


BUNDA 5-1-2015 BKB
PAUD

12. PAJARAN SETREN KAMIS POSYANDU 43 43 0 30 7 23 15 1 0 8


15-1-2015

SARADAN , JULI 2015

PENDAMPING

SITI MARFIAH
LAPORAN PERKEMBANGAN TAMAN POSYANDU

PUSKESMAS SARADAN KECAMATAN SARADAN

BULAN AGUSTUS 2015

NO DESA / NAMA HARI / JENIS JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH KET
KELURAHAN TAMAN TANGGAL PELAYANAN BALITA BALITA BALITA BALITA BALITA
POSYANDU PELAYANAN SASARA YANG YANG YANG YANG JUMLAH HASIL
N (S) MEMILIKI MEMILIKI DATANG MEMILIK PEMANTAUAN
KMS KKA I DDTK

N T O B S M
1. BONGSOPOTRO MELATI KAMIS POSYANDU 28 28 0 23 6 17 4 1 1 6
8-1-2015 PAUD

2. BONGSOPOTRO BUGENVILE KAMIS POSYANDU 95 95 0 60 5 50 9 10 0 6


2-1-2015 PAUD
BKB

3. BONGSOPOTRO MAWAR KAMIS POSYANDU 44 44 0 31 3 26 13 3 2 4


15-1-2015 PAUD
BKB

4. BANDUNGAN CEMERLANG KAMIS POSYANDU 58 58 0 36 4 11 6 4 1 7


15-1-2015 PAUD
BKB
5. SUGIHWARAS MAWAR KAMIS POSYANDU 25 25 21 23 5 12 6 5 2 6
15-1-2015 BKB

6. SUGIHWARAS KAMBOJA KAMIS POSYANDU 90 90 0 53 14 45 13 12 1 11


15-1-2015 PAUD

7. SUGIHWARAS CAHAYA SELASA POSYANDU 48 48 6 35 7 26 10 6 4 8


INSANI 3-1-2015 PAUD
BKB
8. SIDOREJO NAMPUREJO KAMIS POSYANDU 43 43 0 35 8 24 11 3 0 8
15-1-2015 PAUD
BKB

9. KLANGON PANDAN SELASA POASYANDU 35 35 0 21 5 18 7 2 0 5


ARUM 13-1-2015 PAUD

10. KLANGON POSYANDU II KAMIS POSYANDU 30 30 0 22 9 15 9 2 0 6


8-1-2015 PAUD

11. PAJARAN KASIH SENIN POSYANDU 87 87 52 66 52 30 14 5 1 52


BUNDA 5-1-2015 BKB
PAUD

12. PAJARAN SETREN KAMIS POSYANDU 45 45 0 30 8 24 11 2 0 7


15-1-2015

SARADAN , AGUSTUS 2015

PENDAMPING

SITI MARFIAH
LAPORAN PERKEMBANGAN TAMAN POSYANDU

PUSKESMAS SARADAN KECAMATAN SARADAN

BULAN SEPTEMBER 2015

NO DESA / NAMA HARI / JENIS JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH KET
KELURAHAN TAMAN TANGGAL PELAYANAN BALITA BALITA BALITA BALITA BALITA
POSYANDU PELAYANAN SASARA YANG YANG YANG YANG JUMLAH HASIL
N (S) MEMILIKI MEMILIKI DATANG MEMILIK PEMANTAUAN
KMS KKA I DDTK

N T O B S M
1. BONGSOPOTRO MELATI KAMIS POSYANDU 30 28 0 21 6 14 6 2 0 5
8-1-2015 PAUD

2. BONGSOPOTRO BUGENVILE KAMIS POSYANDU 90 90 0 53 6 30 21 2 0 4


2-1-2015 PAUD
BKB

3. BONGSOPOTRO MAWAR KAMIS POSYANDU 41 44 0 35 5 25 6 9 0 3


15-1-2015 PAUD
BKB

4. BANDUNGAN CEMERLANG KAMIS POSYANDU 40 58 0 35 5 21 13 4 1 3


15-1-2015 PAUD
BKB
5. SUGIHWARAS MAWAR KAMIS POSYANDU 30 25 20 20 11 18 4 5 0 11
15-1-2015 BKB

6. SUGIHWARAS KAMBOJA KAMIS POSYANDU 81 90 0 51 7 38 10 12 4 7


15-1-2015 PAUD

7. SUGIHWARAS CAHAYA SELASA POSYANDU 45 48 6 30 6 18 12 6 4 6


INSANI 3-1-2015 PAUD
BKB
8. SIDOREJO NAMPUREJO KAMIS POSYANDU 47 47 0 32 7 2 7 1 0 6
15-1-2015 PAUD
BKB

9. KLANGON PANDAN SELASA POASYANDU 33 33 0 24 2 20 7 2 0 2


ARUM 13-1-2015 PAUD

10. KLANGON POSYANDU II KAMIS POSYANDU 30 30 0 22 3 15 4 1 0 3


8-1-2015 PAUD

11. PAJARAN KASIH SENIN POSYANDU 80 80 35 61 52 39 21 0 0 51


BUNDA 5-1-2015 BKB
PAUD

12. PAJARAN SETREN KAMIS POSYANDU 53 53 0 22 1 13 6 1 0 1


15-1-2015

SARADAN , SEPTEMBER 2015

PENDAMPING

SITI MARFIAH
LAPORAN PERKEMBANGAN TAMAN POSYANDU

PUSKESMAS SARADAN KECAMATAN SARADAN

BULAN OKTOBER 2015

NO DESA / NAMA HARI / JENIS JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH KET
KELURAHAN TAMAN TANGGAL PELAYANAN BALITA BALITA BALITA BALITA BALITA
POSYANDU PELAYANAN SASARA YANG YANG YANG YANG JUMLAH HASIL
N (S) MEMILIKI MEMILIKI DATANG MEMILIK PEMANTAUAN
KMS KKA I DDTK

N T O B S M
1. BONGSOPOTRO MELATI KAMIS POSYANDU 31 28 0 23 6 15 5 3 1 5
8-1-2015 PAUD

2. BONGSOPOTRO BUGENVILE KAMIS POSYANDU 92 95 0 60 6 29 20 3 1 1


2-1-2015 PAUD
BKB

3. BONGSOPOTRO MAWAR KAMIS POSYANDU 42 44 0 36 5 27 4 8 0 5


15-1-2015 PAUD
BKB

4. BANDUNGAN CEMERLANG KAMIS POSYANDU 31 58 0 30 5 20 13 1 0 4


15-1-2015 PAUD
BKB
5. SUGIHWARAS MAWAR KAMIS POSYANDU 33 25 20 22 11 18 4 0 1 11
15-1-2015 BKB

6. SUGIHWARAS KAMBOJA KAMIS POSYANDU 89 90 0 53 7 40 8 5 0 7


15-1-2015 PAUD

7. SUGIHWARAS CAHAYA SELASA POSYANDU 44 48 6 32 6 20 9 4 0 6


INSANI 3-1-2015 PAUD
BKB
8. SIDOREJO NAMPUREJO KAMIS POSYANDU 52 52 0 38 7 30 6 1 0 6
15-1-2015 PAUD
BKB

9. KLANGON PANDAN SELASA POSYANDU 36 36 0 26 3 23 5 2 0 3


ARUM 13-1-2015 PAUD

10. KLANGON POSYANDU II KAMIS POSYANDU 31 31 0 28 4 18 6 1 1 4


8-1-2015 PAUD

11. PAJARAN KASIH SENIN POSYANDU 75 75 35 59 52 38 21 0 1 51


BUNDA 5-1-2015 BKB
PAUD

12. PAJARAN SETREN KAMIS POSYANDU 75 75 0 31 1 26 9 1 1 1


15-1-2015

SARADAN , OKTOBER 2015

PENDAMPING

SITI MARFIAH
LAPORAN PERKEMBANGAN TAMAN POSYANDU

PUSKESMAS SARADAN KECAMATAN SARADAN

BULAN NOVEMBER 2015

NO DESA / NAMA HARI / JENIS JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH KET
KELURAHAN TAMAN TANGGAL PELAYANAN BALITA BALITA BALITA BALITA BALITA
POSYANDU PELAYANAN SASARA YANG YANG YANG YANG JUMLAH HASIL
N (S) MEMILIKI MEMILIKI DATANG MEMILIK PEMANTAUAN
KMS KKA I DDTK 1

N T O B S M
1. BONGSOPOTRO MELATI KAMIS POSYANDU 30 30 0 18 6 14 4 1 0 6
8-1-2015 PAUD

2. BONGSOPOTRO BUGENVILE KAMIS POSYANDU 62 62 0 41 5 23 14 4 1 1


2-1-2015 PAUD
BKB

3. BONGSOPOTRO MAWAR KAMIS POSYANDU 41 41 0 40 3 20 17 1 0 3


15-1-2015 PAUD
BKB

4. BANDUNGAN CEMERLANG KAMIS POSYANDU 32 33 0 29 5 21 14 1 0 4


15-1-2015 PAUD
BKB
5. SUGIHWARAS MAWAR KAMIS POSYANDU 33 25 25 22 11 20 5 1 2 7
15-1-2015 BKB

6. SUGIHWARAS KAMBOJA KAMIS POSYANDU 90 85 11 50 7 42 9 6 0 7


15-1-2015 PAUD

7. SUGIHWARAS CAHAYA SELASA POSYANDU 45 43 6 30 8 33 9 4 0 8


INSANI 3-1-2015 PAUD
BKB
8. SIDOREJO NAMPUREJO KAMIS POSYANDU 43 43 23 43 6 15 7 5 6 6
15-1-2015 PAUD
BKB

9. KLANGON PANDAN SELASA POASYANDU 41 39 30 26 6 23 6 2 1 6


ARUM 13-1-2015 PAUD

10. KLANGON POSYANDU II KAMIS POSYANDU 32 30 0 27 4 20 4 1 1 4


8-1-2015 PAUD

11. PAJARAN KASIH SENIN POSYANDU 46 46 46 27 22 12 4 8 1 51


BUNDA 5-1-2015 BKB
PAUD

12. PAJARAN SETREN KAMIS POSYANDU 47 42 0 25 0 7 16 2 0 44


15-1-2015

SARADAN , NOVEMBER 2015

PENDAMPING

SITI MARFIAH
LAPORAN PERKEMBANGAN TAMAN POSYANDU

PUSKESMAS SARADAN KECAMATAN SARADAN

BULAN DESEMBER 2015

NO DESA / NAMA HARI / JENIS JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH KET
KELURAHAN TAMAN TANGGAL PELAYANAN BALITA BALITA BALITA BALITA BALITA
POSYANDU PELAYANAN SASARA YANG YANG YANG YANG JUMLAH HASIL
N (S) MEMILIKI MEMILIKI DATANG MEMILIK PEMANTAUAN
KMS KKA I DDTK

N T O B S M
1. BONGSOPOTRO MELATI KAMIS POSYANDU 30 30 0 18 6 15 5 0 0 6
8-1-2015 PAUD

2. BONGSOPOTRO BUGENVILE KAMIS POSYANDU 62 62 0 41 5 23 13 4 1 1


2-1-2015 PAUD
BKB

3. BONGSOPOTRO MAWAR KAMIS POSYANDU 41 41 0 40 3 20 17 1 0 3


15-1-2015 PAUD
BKB

4. BANDUNGAN CEMERLANG KAMIS POSYANDU 32 33 0 29 5 21 13 1 0 4


15-1-2015 PAUD
BKB
5. SUGIHWARAS MAWAR KAMIS POSYANDU 33 25 25 22 11 20 6 1 2 7
15-1-2015 BKB

6. SUGIHWARAS KAMBOJA KAMIS POSYANDU 90 85 11 50 7 42 10 6 0 7


15-1-2015 PAUD

7. SUGIHWARAS CAHAYA SELASA POSYANDU 45 43 6 30 8 33 8 4 0 8


INSANI 3-1-2015 PAUD
BKB
8. SIDOREJO NAMPUREJO KAMIS POSYANDU 43 43 23 43 6 15 7 5 6 6
15-1-2015 PAUD
BKB

9. KLANGON PANDAN SELASA POASYANDU 41 39 30 26 6 23 6 2 1 6


ARUM 13-1-2015 PAUD

10. KLANGON POSYANDU II KAMIS POSYANDU 32 30 0 27 4 20 5 1 1 4


8-1-2015 PAUD

11. PAJARAN KASIH SENIN POSYANDU 46 46 46 27 22 12 4 8 1 51


BUNDA 5-1-2015 BKB
PAUD

12. PAJARAN SETREN KAMIS POSYANDU 47 42 0 25 0 12 9 2 0 44


15-1-2015

SARADAN , DESEMBER 2015

PENDAMPING

SITI MARFIAH
LAPORAN PENDAMPINGAN TAMAN POSYANDU

BULAN JANUARI 2015


NO NAMA NAMA TP DESA / ALAMAT HASIL PENDAMPINGAN ALASAN
PENDAMPING KONDISI AWAL KONDISI AKHIR BELUM OPTIMAL
1. SITI MARFIAH MELATI RT. 10 RW. 03 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL WAKTU TERLALU SIANG SEHINGGA GURU PAUD
SUDAH PULANG

2. - BUGENVILE RT. 13 RW. 04 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
KEGIATAN LAINNYA

3. - MAWAR RT. 14 RW. 04 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
KEGIATAN LAINNYA

4. - CEMERLANG BANDUNGAN BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL RESPON ORANG TUA KURANG

5. - MAWAR RT. 28 RW. 008 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL TENAGA PENDIDIK PAUD RUMAHNYA TERLALU
SARADAN JAUH

6. - KAMBOJA RT. 13 RW. 06 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
SARADAN KEGIATAN LAINNYA

7. - CAHAYA INSANI RT. 10 RW. 03 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
SARADAN KEGIATAN LAINNYA

8. - NAMPUREJO RT. 25 RW. 07 NAMPU BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL TENAGA PENDIDIK PAUD RUMAHNYA TERLALU
SIDOREJO JAUH

9. - PANDAN ARUM RT. 13 RW. 03 KLANGON BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KURANGNYA SOSIALISASI DAN PENYEMANGAT

10. - POSYANDU II KLANGON BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KADERNYA YANG KURANG GREGET KARENA
FAKTOR PEMBIAYAAN

11. - KASIH BUNDA Dsn. PETUNG RT. 35 RW. 17 OPTIMAL OPTIMAL


PAJARAN
12. - SETREN Jl. PANDAN RT. 20 RW. 08 BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL JADWAL TERLALU SIANG
LAPORAN PENDAMPINGAN TAMAN POSYANDU

BULAN FEBRUARI 2015

NO NAMA NAMA TP DESA / ALAMAT HASIL PENDAMPINGAN ALASAN


PENDAMPING KONDISI AWAL KONDISI AKHIR BELUM OPTIMAL
1. SITI MARFIAH MELATI RT. 10 RW. 03 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL WAKTU TERLALU SIANG SEHINGGA GURU PAUD
SUDAH PULANG

2. - BUGENVILE RT. 13 RW. 04 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
KEGIATAN LAINNYA

3. - MAWAR RT. 14 RW. 04 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
KEGIATAN LAINNYA

4. - CEMERLANG BANDUNGAN BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL RESPON ORANG TUA KURANG

5. - MAWAR RT. 28 RW. 008 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL TENAGA PENDIDIK PAUD RUMAHNYA TERLALU
SARADAN JAUH

6. - KAMBOJA RT. 13 RW. 06 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
SARADAN KEGIATAN LAINNYA

7. - CAHAYA INSANI RT. 10 RW. 03 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
SARADAN KEGIATAN LAINNYA

8.L - NAMPUREJO RT. 25 RW. 07 NAMPU BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL TENAGA PENDIDIK RUMAH TERLALU JAUH
SIDOREJO
9. - PANDAN ARUM RT. 13 RW. 03 KLANGON BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KURANGNYA SOSIALISASI DAN PENYEMANGAT

10. - POSYANDU II KLANGON BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KADERNYA YANG KURANG GREGET KARENA
FAKTOR PEMBIAYAAN

11. - KASIH BUNDA Dsn. PETUNG RT. 35 RW. 17 OPTIMAL OPTIMAL


PAJARAN
12. - SETREN Jl. PANDAN RT. 20 RW. 08 BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL JADWAL TERLALU SIANG
LAPORAN PENDAMPINGAN TAMAN POSYANDU

BULAN MARET 2015

NO NAMA NAMA TP DESA / ALAMAT HASIL PENDAMPINGAN ALASAN


PENDAMPING KONDISI AWAL KONDISI AKHIR BELUM OPTIMAL
1. SITI MARFIAH MELATI RT. 10 RW. 03 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL WAKTU TERLALU SIANG SEHINGGA GURU PAUD
SUDAH PULANG

2. - BUGENVILE RT. 13 RW. 04 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
KEGIATAN LAINNYA

3. - MAWAR RT. 14 RW. 04 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
KEGIATAN LAINNYA

4. - CEMERLANG BANDUNGAN BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL RESPON ORANG TUA KURANG

5. - MAWAR RT. 28 RW. 008 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL TENAGA PENDIDIK PAUD RUMAHNYA TERLALU
SARADAN JAUH

6. - KAMBOJA RT. 13 RW. 06 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
SARADAN KEGIATAN LAINNYA

7. - CAHAYA INSANI RT. 10 RW. 03 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL OPTIMAL


SARADAN
8. - NAMPUREJO RT. 25 RW. 07 NAMPU BELUM OPTIMAL OPTIMAL
SIDOREJO
9. - PANDAN ARUM RT. 13 RW. 03 KLANGON BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KURANGNYA SOSIALISASI DAN PENYEMANGAT

10. - POSYANDU II KLANGON BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KADERNYA YANG KURANG GREGET KARENA
FAKTOR PEMBIAYAAN

11. - KASIH BUNDA Dsn. PETUNG RT. 35 RW. 17 OPTIMAL OPTIMAL


PAJARAN
12. - SETREN Jl. PANDAN RT. 20 RW. 08 BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL JADWAL TERLALU SIANG
LAPORAN PENDAMPINGAN TAMAN POSYANDU

BULAN APRIL 2015

NO NAMA NAMA TP DESA / ALAMAT HASIL PENDAMPINGAN ALASAN


PENDAMPING KONDISI AWAL KONDISI AKHIR BELUM OPTIMAL
1. SITI MARFIAH MELATI RT. 10 RW. 03 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL WAKTU TERLALU SIANG SEHINGGA GURU PAUD
SUDAH PULANG

2. - BUGENVILE RT. 13 RW. 04 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
KEGIATAN LAINNYA

3. - MAWAR RT. 14 RW. 04 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
KEGIATAN LAINNYA

4. - CEMERLANG BANDUNGAN BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL RESPON ORANG TUA KURANG

5. - MAWAR RT. 28 RW. 008 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL TENAGA PENDIDIK PAUD RUMAHNYA TERLALU
SARADAN JAUH

6. - KAMBOJA RT. 13 RW. 06 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
SARADAN KEGIATAN LAINNYA

7. - CAHAYA INSANI RT. 10 RW. 03 SUGIHWARAS OPTIMAL OPTIMAL


SARADAN
8. - NAMPUREJO RT. 25 RW. 07 NAMPU BELUM OPTIMAL OPTIMAL
SIDOREJO
9. - PANDAN ARUM RT. 13 RW. 03 KLANGON BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KURANGNYA SOSIALISASI DAN PENYEMANGAT

10. - POSYANDU II KLANGON BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KADERNYA YANG KURANG GREGET KARENA
FAKTOR PEMBIAYAAN

11. - KASIH BUNDA Dsn. PETUNG RT. 35 RW. 17 OPTIMAL OPTIMAL


PAJARAN
12. - SETREN Jl. PANDAN RT. 20 RW. 08 BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL JADWAL TERLALU SIANG
LAPORAN PENDAMPINGAN TAMAN POSYANDU

BULAN MEI 2015

NO NAMA NAMA TP DESA / ALAMAT HASIL PENDAMPINGAN ALASAN


PENDAMPING KONDISI AWAL KONDISI AKHIR BELUM OPTIMAL
1. SITI MARFIAH MELATI RT. 10 RW. 03 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL OPTIMAL

2. - BUGENVILE RT. 13 RW. 04 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
KEGIATAN LAINNYA

3. - MAWAR RT. 14 RW. 04 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
KEGIATAN LAINNYA

4. - CEMERLANG BANDUNGAN BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL RESPON ORANG TUA KURANG

5. - MAWAR RT. 28 RW. 008 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL TENAGA PENDIDIK PAUD RUMAHNYA TERLALU
SARADAN JAUH

6. - KAMBOJA RT. 13 RW. 06 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
SARADAN KEGIATAN LAINNYA

7. - CAHAYA INSANI RT. 10 RW. 03 SUGIHWARAS OPTIMAL OPTIMAL


SARADAN
8. - NAMPUREJO RT. 25 RW. 07 NAMPU OPTIMAL OPTIMAL
SIDOREJO
9. - PANDAN ARUM RT. 13 RW. 03 KLANGON BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KURANGNYA SOSIALISASI DAN PENYEMANGAT

10. - POSYANDU II KLANGON BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KADERNYA YANG KURANG GREGET KARENA
FAKTOR PEMBIAYAAN

11. - KASIH BUNDA Dsn. PETUNG RT. 35 RW. 17 OPTIMAL OPTIMAL


PAJARAN
12. - SETREN Jl. PANDAN RT. 20 RW. 08 BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL JADWAL TERLALU SIANG
LAPORAN PENDAMPINGAN TAMAN POSYANDU

BULAN JUNI 2015

NO NAMA NAMA TP DESA / ALAMAT HASIL PENDAMPINGAN ALASAN


PENDAMPING KONDISI AWAL KONDISI AKHIR BELUM OPTIMAL
1. SITI MARFIAH MELATI RT. 10 RW. 03 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL OPTIMAL

2. - BUGENVILE RT. 13 RW. 04 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
KEGIATAN LAINNYA

3. - MAWAR RT. 14 RW. 04 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
KEGIATAN LAINNYA

4. - CEMERLANG BANDUNGAN BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL RESPON ORANG TUA KURANG

5. - MAWAR RT. 28 RW. 008 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL TENAGA PENDIDIK PAUD RUMAHNYA TERLALU
SARADAN JAUH

6. - KAMBOJA RT. 13 RW. 06 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
SARADAN KEGIATAN LAINNYA

7. - CAHAYA INSANI RT. 10 RW. 03 SUGIHWARAS OPTIMAL OPTIMAL


SARADAN
8. - NAMPUREJO RT. 25 RW. 07 NAMPU OPTIMAL OPTIMAL
SIDOREJO
9. - PANDAN ARUM RT. 13 RW. 03 KLANGON BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KURANGNYA SOSIALISASI DAN PENYEMANGAT

10. - POSYANDU II KLANGON BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL MINIMNYA KADER YANG ADA

11. - KASIH BUNDA Dsn. PETUNG RT. 35 RW. 17 OPTIMAL OPTIMAL


PAJARAN
12. - SETREN Jl. PANDAN RT. 20 RW. 08 BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL JADWAL TERLALU SIANG
LAPORAN PENDAMPINGAN TAMAN POSYANDU

BULAN JULI 2015

NO NAMA NAMA TP DESA / ALAMAT HASIL PENDAMPINGAN ALASAN


PENDAMPING KONDISI AWAL KONDISI AKHIR BELUM OPTIMAL
1. SITI MARFIAH MELATI RT. 10 RW. 03 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL OPTIMAL

2. - BUGENVILE RT. 13 RW. 04 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
KEGIATAN LAINNYA

3. - MAWAR RT. 14 RW. 04 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
KEGIATAN LAINNYA

4. - CEMERLANG BANDUNGAN BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL RESPON ORANG TUA KURANG

5. - MAWAR RT. 28 RW. 008 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL TENAGA PENDIDIK PAUD RUMAHNYA TERLALU
SARADAN JAUH

6. - KAMBOJA RT. 13 RW. 06 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
SARADAN KEGIATAN LAINNYA

7. - CAHAYA INSANI RT. 10 RW. 03 SUGIHWARAS OPTIMAL OPTIMAL


SARADAN
8. - NAMPUREJO RT. 25 RW. 07 NAMPU OPTIMAL OPTIMAL
SIDOREJO
9. - PANDAN ARUM RT. 13 RW. 03 KLANGON BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KURANGNYA SOSIALISASI DAN PENYEMANGAT

10. - POSYANDU II KLANGON BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL MINIMNYA KADER YANG ADA

11. - KASIH BUNDA Dsn. PETUNG RT. 35 RW. 17 OPTIMAL OPTIMAL


PAJARAN
12. - SETREN Jl. PANDAN RT. 20 RW. 08 BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL JADWAL TERLALU SIANG
LAPORAN PENDAMPINGAN TAMAN POSYANDU

BULAN AGUSTUS 2015

NO NAMA NAMA TP DESA / ALAMAT HASIL PENDAMPINGAN ALASAN


PENDAMPING KONDISI AWAL KONDISI AKHIR BELUM OPTIMAL
1. SITI MARFIAH MELATI RT. 10 RW. 03 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL OPTIMAL

2. - BUGENVILE RT. 13 RW. 04 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
KEGIATAN LAINNYA

3. - MAWAR RT. 14 RW. 04 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
KEGIATAN LAINNYA

4. - CEMERLANG BANDUNGAN BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL RESPON ORANG TUA KURANG

5. - MAWAR RT. 28 RW. 008 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL TENAGA PENDIDIK PAUD RUMAHNYA TERLALU
SARADAN JAUH

6. - KAMBOJA RT. 13 RW. 06 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
SARADAN KEGIATAN LAINNYA

7. - CAHAYA INSANI RT. 10 RW. 03 SUGIHWARAS OPTIMAL OPTIMAL


SARADAN
8. - NAMPUREJO RT. 25 RW. 07 NAMPU OPTIMAL OPTIMAL
SIDOREJO
9. - PANDAN ARUM RT. 13 RW. 03 KLANGON BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KURANGNYA SOSIALISASI DAN PENYEMANGAT

10. - POSYANDU II KLANGON BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL MINIMNYA KADER YANG ADA

11. - KASIH BUNDA Dsn. PETUNG RT. 35 RW. 17 OPTIMAL OPTIMAL


PAJARAN
12. - SETREN Jl. PANDAN RT. 20 RW. 08 BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL JADWAL TERLALU SIANG
LAPORAN PENDAMPINGAN TAMAN POSYANDU

BULAN SEPTEMBER 2015

NO NAMA NAMA TP DESA / ALAMAT HASIL PENDAMPINGAN ALASAN


PENDAMPING KONDISI AWAL KONDISI AKHIR BELUM OPTIMAL
1. SITI MARFIAH MELATI RT. 10 RW. 03 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL OPTIMAL

2. - BUGENVILE RT. 13 RW. 04 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
KEGIATAN LAINNYA

3. - MAWAR RT. 14 RW. 04 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
KEGIATAN LAINNYA

4. - CEMERLANG BANDUNGAN BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL RESPON ORANG TUA KURANG

5. - MAWAR RT. 28 RW. 008 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL TENAGA PENDIDIK PAUD RUMAHNYA TERLALU
SARADAN JAUH

6. - KAMBOJA RT. 13 RW. 06 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
SARADAN KEGIATAN LAINNYA

7. - CAHAYA INSANI RT. 10 RW. 03 SUGIHWARAS OPTIMAL OPTIMAL


SARADAN
8. - NAMPUREJO RT. 25 RW. 07 NAMPU OPTIMAL OPTIMAL
SIDOREJO
9. - PANDAN ARUM RT. 13 RW. 03 KLANGON BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KURANGNYA SOSIALISASI DAN PENYEMANGAT

10. - POSYANDU II KLANGON BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL MINIMNYA KADER YANG ADA

11. - KASIH BUNDA Dsn. PETUNG RT. 35 RW. 17 OPTIMAL OPTIMAL


PAJARAN
12. - SETREN Jl. PANDAN RT. 20 RW. 08 BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL JADWAL TERLALU SIANG
LAPORAN PENDAMPINGAN TAMAN POSYANDU

BULAN OKTOBER 2015

NO NAMA NAMA TP DESA / ALAMAT HASIL PENDAMPINGAN ALASAN


PENDAMPING KONDISI AWAL KONDISI AKHIR BELUM OPTIMAL
1. SITI MARFIAH MELATI RT. 10 RW. 03 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL OPTIMAL

2. - BUGENVILE RT. 13 RW. 04 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
KEGIATAN LAINNYA

3. - MAWAR RT. 14 RW. 04 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
KEGIATAN LAINNYA

4. - CEMERLANG BANDUNGAN BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL RESPON ORANG TUA KURANG

5. - MAWAR RT. 28 RW. 008 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL TENAGA PENDIDIK PAUD RUMAHNYA TERLALU
SARADAN JAUH

6. - KAMBOJA RT. 13 RW. 06 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
SARADAN KEGIATAN LAINNYA

7. - CAHAYA INSANI RT. 10 RW. 03 SUGIHWARAS OPTIMAL OPTIMAL


SARADAN
8. - NAMPUREJO RT. 25 RW. 07 NAMPU OPTIMAL OPTIMAL
SIDOREJO
9. - PANDAN ARUM RT. 13 RW. 03 KLANGON BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KURANGNYA SOSIALISASI DAN PENYEMANGAT

10. - POSYANDU II KLANGON BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL MINIMNYA KADER YANG ADA

11. - KASIH BUNDA Dsn. PETUNG RT. 35 RW. 17 OPTIMAL OPTIMAL


PAJARAN
12. - SETREN Jl. PANDAN RT. 20 RW. 08 BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL JADWAL TERLALU SIANG
LAPORAN PENDAMPINGAN TAMAN POSYANDU

BULAN NOVEMBER 2015

NO NAMA NAMA TP DESA / ALAMAT HASIL PENDAMPINGAN ALASAN


PENDAMPING KONDISI AWAL KONDISI AKHIR BELUM OPTIMAL
1. SITI MARFIAH MELATI RT. 10 RW. 03 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL OPTIMAL

2. - BUGENVILE RT. 13 RW. 04 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
KEGIATAN LAINNYA

3. - MAWAR RT. 14 RW. 04 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
KEGIATAN LAINNYA

4. - CEMERLANG BANDUNGAN BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL RESPON ORANG TUA KURANG

5. - MAWAR RT. 28 RW. 008 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL TENAGA PENDIDIK PAUD RUMAHNYA TERLALU
SARADAN JAUH

6. - KAMBOJA RT. 13 RW. 06 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
SARADAN KEGIATAN LAINNYA

7. - CAHAYA INSANI RT. 10 RW. 03 SUGIHWARAS OPTIMAL OPTIMAL


SARADAN
8. - NAMPUREJO RT. 25 RW. 07 NAMPU OPTIMAL OPTIMAL
SIDOREJO
9. - PANDAN ARUM RT. 13 RW. 03 KLANGON BELUM OPTIMAL OPTIMAL

10. - POSYANDU II KLANGON BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL MINIMNYA KADER YANG ADA

11. - KASIH BUNDA Dsn. PETUNG RT. 35 RW. 17 OPTIMAL OPTIMAL


PAJARAN
12. - SETREN Jl. PANDAN RT. 20 RW. 08 BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL JADWAL TERLALU SIANG
LAPORAN PENDAMPINGAN TAMAN POSYANDU

BULAN DESEMBER 2015

NO NAMA NAMA TP DESA / ALAMAT HASIL PENDAMPINGAN ALASAN


PENDAMPING KONDISI AWAL KONDISI AKHIR BELUM OPTIMAL
1. SITI MARFIAH MELATI RT. 10 RW. 03 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL OPTIMAL

2. - BUGENVILE RT. 13 RW. 04 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
KEGIATAN LAINNYA

3. - MAWAR RT. 14 RW. 04 BONGSOPOTRO BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
KEGIATAN LAINNYA

4. - CEMERLANG JALAN RAYA BANDUNGAN BELUM OPTIMAL OPTIMAL


RT. 09 RW. 01 DUSUN JENANGAN
DESA BANDUNGAN
5. - MAWAR RT. 28 RW. 008 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL TENAGA PENDIDIK PAUD RUMAHNYA TERLALU
SARADAN JAUH

6. - KAMBOJA RT. 13 RW. 06 SUGIHWARAS BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL KEGIATAN KADER YANG MERANGKAP DENGAN
SARADAN KEGIATAN LAINNYA

7. - CAHAYA INSANI RT. 10 RW. 03 SUGIHWARAS OPTIMAL OPTIMAL


SARADAN
8. - NAMPUREJO RT. 25 RW. 07 NAMPU OPTIMAL OPTIMAL
SIDOREJO
9. - PANDAN ARUM RT. 13 RW. 03 KLANGON BELUM OPTIMAL

10. - POSYANDU II KLANGON BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL MINIMNYA KADER YANG ADA

11. - KASIH BUNDA Dsn. PETUNG RT. 35 RW. 17 OPTIMAL OPTIMAL


PAJARAN
12. - SETREN Jl. PANDAN RT. 20 RW. 08 BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL BARU MULAI DIRINTIS