Anda di halaman 1dari 4

GERAKAN PRAMUKA

KWARTIR RANTING XI.21.08 GAJAH


SATUAN KARYA BAKTI HUSADA

SURAT KEPUTUSAN
GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR RANTING XI.21.08 GAJAH
SATUAN KARYA BAKTI HUSADA

NOMOR :

TE NTAN G :
PELANTIKAN DAN PENGUKUHAN DEWAN SAKA BHAKTI HUSADA PUSKESMAS
GAJAH 2 KWARRAN 08 GAJAH

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka membentuk kader pembangunan yang cakap


dan bersemangat, Gerakan Pramuka perlu terus dikembangkan
sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan bangsa
dan negara.
2. Upaya untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan
pembinaan generasi muda dalam Gerakan Pramuka Saka Bhakti
Husada.
3. Menanamkan nilai-nilai sikap dan perilaku sehat melalui
kegiatan kepramukaan.
4. Memberi wadah kegiatan khusus dalam bidang kesehatan.

Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2010


tentang Gerakan Pramuka
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 238 Tahun
1961 tentang Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2009
tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;
4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 203
tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
5. Keputusan Kwartr Nasional Gerakan Pramuka No. 154
tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Satuan Karya.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Melantik dan Mengukuhkan Dewan Satuan Karya Bhakti Husada
Puskesmas Gajah 2 Kwartir Ranting 06 Gajah ( daftar terlampir ).
Kedua : Memberi nama Saka Bakti Husada wilayah Puskesmas Gajah 2
dengan SBH KI HAJAR DEWANTARA
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : GAJAH
Tanggal : 20 April 2017

MABI SAKA BHAKTI HUSADA


PUSKESMAS GAJAH 2
KETUA

dr. Lutfi Hakim


NIP. 19651225 200212 1 004

Tembusan dikirim kepada Yth. :


1. Ketua Kwartir Cabang 21 Demak di Demak ;
2. Ketua Kwartir Ranting 08 Gajah di Gajah ;
3. Ketua Dewan Kerja Cabang Demak di Demak;
4. Ketua Dewan Kerja Ranting Gajah di Gajah ;
5. Kepala SMK M Mlatiharjo;
6. Kepala MA Nurul Huda Medini ;
7. Kepala MA Tarbiyatul Mubtadiin ;
Pertinggal.
Lampiran : Surat Keputusan Saka Bakti Husada Puskesmas Gajah 2
Nomor : / SKBH/IV/2017
Tanggal : 20 April 2017

SUSUNAN DEWAN SAKA


SAKA BAKTI HUSADA PUSKESMAS GAJAH 2
MASA BHAKTI 2017 - 2018

NO. KEDUDUKAN NAMA KETERANGAN


1. Ka. Mabisaka dr. Lutfi Hakim Kepala Puskesmas Gajah 2
2. Pamong Saka Sukandar, SKM Pegawai Puskesmas Gajah 2
3. Instruktur Saka Budiman Wijaya, SKM Pegawai Puskesmas Gajah 2
4. Instruktur Saka Bimoarti, SSiT Pegawai Puskesmas Gajah 2
5. Instruktur Saka Imam Sunoto, SST Pegawai Puskesmas Gajah 2
6. Instruktur Saka Sumirah, SSiT Pegawai Puskesmas Gajah 2
7. Instruktur Saka Ummi Hanik Illiyun, Amd.Farm Pegawai Puskesmas Gajah 2
8. Instruktur Saka Ernawati,SKM Pegawai Puskesmas Gajah 2
10. Ketua Dewan Saka Nur Yahya Zaenal Pelajar MA Nurul Huda Medini
11. Wakil Dewan Saka Agus Nur Salim Pelajar SMK Muhammadiyah Mlatiharjo
12. Sekretaris I Solikhati Pelajar MA Tarbiyatul Mubtadiin
14. Bendhara Niswah Pelajar MA Tarbiyatul Mubtadiin
15. KRIDA BINA PHBS Alex Roful Latief Pelajar MA Nurul Huda Medini
Muhammad Abdul Azis Pelajar SMK Muhammadiyah Malatiharjo
16. KRIDA BINA OBAT Moh Yahya Zaenal Pelajar MA Nurul Huda Medini
Agus Novanto Pelajar SMK Muhammadiyah Malatiharjo
KRIDA BINA
17. Nadia Sindia Pelajar MA Tarbiyatul Mubtadiin
LINGKUNGAN SEHAT
Siti Muarifah Pelajar SMK Muhammadiyah Malatiharjo
KRIDA BINA KELUARGA
18. Farikatus Solikhah Pelajar MA Tarbiyatul Mubtadiin
SEHAT
Aufa Abqoriyu Dzihni Pelajar MA Nurul Huda Medini
KRIDA PENGENDALIAN
19 Laila Fitriani Pelajar MA Nurul Huda Medini
PENYAKIT
Siti Kholifah Pelajar SMK Muhammadiyah Malatiharjo
20. KRIDA BINA GIZI Solikhati Pelajar MA Tarbiyatul Mubtadiin
Deni Syifa Ullana Pelajar MA Nurul Huda Medini

Ditetapkan di :GAJAH
Tanggal : 20 APRIL 2017

MABI SAKA BHAKTI HUSADA


PUSKESMAS GAJAH 2
KETUA

dr. Lutfi Hakim


NIP. 19651225 200212 1 004
SUSUNAN ACARA PELANTIKAN SBH PUSKESMAS GAJAH 2

Pelantikan pengurus PKPR dan SBH Ki Hajar Dewantara Puskesmas Gajah 2 Masa
Bakti 2017 s/d 2018 tanggal 20 April 2017 dimulai, dengan acara
1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu Indonesia raya
3. Pelantikan pengurus PKPR dan SBH Ki Hajar Dewantara Puskesmas Gajah 2
masa bakti 2017 s/d 2018 yang didahului dengan pembacaan surat keputusan
(kepada yang dilantik menempatkan diri, hadirin dimohon berdiri)
4. Bendera merah putih menempatkan diri
5. Kepala Puskesmas Gajah 2 selaku yang melantik menempatkan diri (Kepada
Yth dr Lutfi Hakim dipersilahkan)
6. Tanya jawab pelantikan
7. Bendera merah putih meninggalkan tempat (Undangan dipersilahkan duduk
kembali)
8. Penandatanganan SK oleh Kepala Puskesmas Gajah 2 (kepada YTH dr. Lutfi
Hakim dipersilahkan, dilanjutan ucapan selamat oleh Kepala puskesmas beserta
undangan)
9. Sambutan Kepala Puskesmas Gajah 2 (Kepada dr Lutfi Hakim dipersilahkan)
10. Sambutan Kamabiran (Kepada YTH Bpk Camat dipersilahkan)
11. Istirahat
12. Penyusunan Rencana Kerja Saka Bakti Husada Ki Hajar Dewantara
Puskesmas Gajah 2 Tahun 2017
13. Penutup/ doa (Kepada YTH Pak Lutfi Hakim dipersilahkan)