Anda di halaman 1dari 34

PILIHAN 1 (KEMAHIRAN

TEKNIKAL)

NAMA PELAJAR

___________________________________________

TINGKATAN

______________________

TAHUN

____________
DIHASILKAN OLEH : PUAN BAHIAH BT BAHARUDIN

ISI KANDUNGAN

BA TAJUK MUKASURA
B T
TERAS : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

1 Reka Bentuk Dan Teknologi


1.1 Faktor Reka bentuk
1.2 Jenis Bahan Dan Pengikat
1.3 Alatan Tangan Dan Mesin
1.4 Proses Reka Bentuk
1.5 Reka Bentuk Projek
1.6 Latihan Pengukuhan

2 Elektronik
2.1 Nama, Simbol Dan Fungsi Komponen Elektronik
2.2 Membaca Dan Menterjemah Lukisan Skematik
2.3 Penghasilan Projek
2.4 Latihan Pengukuhan

3 Lukisan Teknik
3.1 Alatan Lukisan Teknik
3.2 Jenis Garisan
3.3 Unjuran Ortografik
3.4 Latihan Pengukuhan

4 Masakan
4.1 Perancangan Menu
4.2 Penyediaan Dan Penyajian Hidangan
4.3 Etika Makan
4.4 Latihan Pengukuhan

PILIHAN 1 : KEMAHIRAN TEKNIKAL

1 Lukisan Teknik
1.1 Lukisan Isometri
1.2 Lukisan Hamparan
1.3 Lukisan Keratan Penuh
1.4 Latihan Pengukuhan

2 Elektronik
2.1 Nama, Simbol Dan Fungsi Komponen Elektronik
2.2 Membaca Dan Menterjemah Lukisan Skematik
2.3 Penghasilan Projek
2.4 Latihan Pengukuhan

3 Perniagaan Dan Keusahawanan


3.1 Pengertian Keusahawanan
3.2 Ciri Utama Usahawan
3.3 Ushawan Dalam negeri
3.4 Peranan Kerajaan Dalam Membantu Usahawan
3.5 Latihan Pengukuhan
REKA BENTUK
DAN PENGHASILAN PROJEK
1.1 Faktor Utama Reka Bentuk

FUNGSI KOS

KEMASAN KESESUAIAN BAHAN

KAEDAH PEMBINAAN NILAI KOMERSIAL

KETAHANAN KESELAMATAN

RUPA BENTUK
1.2 Jenis Bahan (Isikan tempat kosong)

Jenis Bahan Penerangan Kegunaan Kekuatan Kelemahan

1. Sejenis Kabel ....................... 1. Pengalir ........................ 1. Tidak


logam ................................ Industri ................................. dan .......................... yang tahan ...........
Kapal ......................, ................ baik ...
2. Ianya dihasilkan
Aluminium ................, .......................
dari ........................ 2. ..................... dan
........................ dan ................................ rumah
tahan .........................
3. Lembut, ................... dipotong
dan .......................

1. Sejenis logam ........................ Industri pembuatan 1. ....................... 1. Mudah .........


Keluli Lembut
(Mild Steel) 2. Mengandungi ............... dan ............................. dikerjakan, ............................ .....

Industri ................................ dan ...........................


3. Mudah ...........................
Kandungan
Pembuatan ........................ dan 2. Lebih ....................
karbon keluli
lembut ialah 4. Dikenali ..................................... ............ berbanding aluminium
sebagai ................................ ... ..................
..............%
.............................
hingga

..............%

Jenis Bahan Penerangan Kegunaan Kekuatan Kelemahan

1. Sejenis plastik ....................... Pembuatan ............................... 1. Mudah .........


dan ..................... lasak pekakasan ....................... ................................ .....
............................... 2. Mudah .........
2. Lebih kukuh dan ....................................... ................................
berbanding ................... dan Mudah .....
Pembuatan ......................
tahan .................. di......................., ...............
Pembinaan .....................
3. Dikenali sebagai ......................
........
4. Dua keeping perspek boleh
atau ..............................
dicantum
Perspek / Penebat ............................
PMMA /Poly menggunakan .........................
Methyl yang baik
atau ........................ .................
Methacrylilat Selamat digunakan
e ..............
sebagai .............................
5. Perspek mudah dibentuk
menggunakan ..................... .......

6. Terdapat perspek
jenis ........................
dan ...........................

Jenis Bahan Penerangan Kegunaan Kekuatan Kelemahan

1. Sejenis plastik Pemasangan ...................... ................................... 1. Mudah .........


yang .................. Pembinaan .............. .....
...................................
dan ...........................
................................... 2. Tidak
2. Didapati dalam
................................... tahan ...........
PVC / bentuk ...................,..................
Polyvinyl ...yang tinggi
Chloride ......,.....................................dan ...................................
....................
...................................

Tahan
terhadap ............................
..........................................
1.3 Alatan Tangan dan Mesin

a.

Ini ialah ________________. Ia digunakan bersama _________ ribet. Ia digunakan untuk


mencantumkan ___________________ secara ______________.

b.

Ini ialah _______________________. Ia digunakan bersama dengan ______________


________________. Ia digunakan untuk menyambungkan dua jenis bahan yang ______
dan _____________ seperti papan _____________

d.

Ini ialah _______________________________________. Ia digunakan untuk


________________________ perspek dalam bentuk garisan __________________

e.

Ini ialah ____________________________. Digunakan untuk _____________________


____________ sebelum kerja ___________________. Ia bagi mengelakkan _________
______________ daripada ____________________ ketika kerja ___________________
dijalankan. Alatan ini digunakan bersama tukul ___________________________
f.

Ini ialah ______________________. Ianya digunakan dalam kerja-kerja ______________


dan ___________________ kepingan ____________________ tanpa meninggalkan
kesan

g.

Ini ialah ____________________. Alat ini berfungsi dengan kuasa ____________. yang
berkuasa _______ volt/ ________ watt. Glu akan dicairkan oleh ____________________
Alat ini digunakan untuk menyambung bahan yang ________________ jenis atau yang
_________________________. dengan ___________ dan _______________

h.

Ini ialah mesin ___________________. Berfungsi


menggunakan ___________________. Ia digunakan untuk memotong
________________________ atau bentuk ____________. Kelajuan mesin dapat diubah
mengikut kepada __________________________________

Sebelum menggunakan mesin ini, pastikan bahan yang hendak dipotong telah _________
Pastikan kadar _________________ mesin dan mata __________________ sesuai
dengan bahan. Selepas menggunakan mesin, ________________ mesin menggunakan
mesin _____________________. Periksa __________ dan ketatkan skru jika _________

i.
Ini ialah ______________________ .Ia
berfungsi untuk ____________________ dan __________________ skru dengan cepat.
Untuk __________________, putar bindu arah ________dan jika ingin
_________________ skru, putar bindu arah _____________
Gunakan mata pemutar skru yang sepadan dengan _________________ yang akan
digunakan. Selepas digunakan, bersihkan mesin dengan menggunakan ______________
____________________ dan ________ baterinya.

j.

Ini ialah mesin


_______________________________. Ia digunakan untuk ____________
Kayu atau _____________. Terdapat dua jenis iaitu ______________ dan ____________
Selepas digunakan, bersihkan mesin menggunakan ____________________________
dan tukar kertas ___________________ yang ____________ atau koyak

Tip Mengglu
i. Permukaan yang hendak diglu mestilah _____________,_____________ dan tidak
________________
ii. Bahagian yang hendak dicantum tidak perlu diberi ___________________
iii. _________________ cat lama, varnish atau glu yang ada pada permukaan yang
hendak diglu
iv. Gosokkan permukaan dengan kertas ________ supaya ___________ sedikit.
Proses ini akan menyebabkan glu _______________ ke permukaan cantuman
dengan lebih baik
v. Plastik yang hendak diglu perlu ___________ dengan _____________ yang
dicampurkan sedikit ditergen. Kemudia ___________ dan keringkan
vi. Ukur _________________ kayu sebelum glu kering.
vii. _________ bersih lebihan glu
1.4 Proses Reka Bentuk

i. Nyatakan proses yang sedang dilakukan


ii. Namakan jenis-jenis cantuman kayu dan logam nipis di bawah
iii. Lukiskan gambarajah dan isikan tempat kosong bagi setiap jenis cantuman
di bawah

ENGSEL BREKET
Digunakan untukDigunakan
memasanguntuk
______________________
memasang ________________
______________
dalam _________________
dan _____________.atau pada ___________.
Diperbuat daripada ____________________,
Diperbuat daripada
_________________
____________________,
atau ____________
yang ____________

PENYANGKUT
Dipasang pada ____________________
_____________ gambar atau
____________________, dengan tujuan untuk _________________ pada dinding
iv. Kemasan

a. Tujuan utama kemasan adalan untuk :

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

b. Tip Membuat Kemasan

Sentiasa bekerja di tempat ________________________________________ yang


baik.

Tunggu ____________________________________________ benar-benar kering


jika ingin menyapu lapisan kedua

Bersihkan alatan dengan _________________ yang sesuai, _______________


dan simpan

c. Penggunaan Kertas Las

Terdapat empat jenis kertas las iaitu __________________, _________________,


______________________ dan __________________

Kertas las digunakan untuk _______________________ dan _________________


permukaan bahan

Kertas las ________________________________________________ digunakan


untuk kemasan _______________ dan ___________________

________________________________ digunakan untuk kemasan permukaan


_____________

d. Nyatakan proses yang sedang dilakukan di dalam gambarajah di bawah


e. Jenis dan cara aplikasi kemasan

Gambarajah / Jenis Penerangan Jenis Bahan Pelarut / Bahan yang Sesuai


Kemasan kemasan Cara Penggunaan digunakan
Gambarajah / Jenis Penerangan Jenis Bahan Pelarut / Bahan yang Sesuai
Kemasan kemasan Cara Penggunaan digunakan
1.5 Reka Bentuk Projek
E
R
Ik
C
a
K
u
JiB
S
r
P
m
T
M
e
K
t
ik
la
o
r
n
m
A
k
lm
h
n
y
jt
e
s
o
d
ia
g
u
b
B
o
h
c
d
ln
js
ib
k
m
r
a
E
In
g
m
le
d
is
k
u
p
a
t
T
N
t
o
r
b
g
a
n
d
s
ih
e
lm
u
k
p
U
p
g
ijd
r
m
a
u
k
n
o
e
K
k
o
c
m
n
a
e
t
d
s
r
P
b
k
j,w
u
r
g
d
o
t
lim
n
a
p
e
s
R
s
o
d
lb
jk
r
n
t
a
ip
e
m
J
lO
y
P
t
d
k
s
iu
o
r
h
e
m
g
n
a
b
E
ig
n
k
m
t
d
jly
a
r
e
h
K
ih
t
g
b
r
k
s
d
n
le
a
lt
r
b
m
s
d
-je
ig
p
o
k
a
u
n
t
b
u
o
h
n
e
s
m
a
d
r
p
h
g
p
t
lib
jy
u
e
s
d
m
n
a
o
r
t
d
n
lk
e
b
m
s
ja
t
m
r
b
g
d
y
ln
s
a
u
p
k
e
m
g
e
p
t
n
is
a
o
r
lu
k
a
t
g
ils
r
e
u
jn
m
r
in
p
d
u
js
m
k
g
e
a
l
fIp
m
e
h
u
s
n
ia
b
k
t
e
d
it
g
k
s
n
a
y
p
d
b
lu
ip
e
k
h
n
a
o
r
u
a
m
y
r
n
jg
u
lm
h
d
t
b
a
jk
e
d
lb
u
is
g
n
r
a
e
t
k
m
y
ir
u
ja
ls
k
is
n
t
b
e
a
ip
n
k
y
a
m
h
e
t
n
g
y
a
d
s
m
b
o
lp
g
n
r
ia
ls
o
g
d
a
p
js
iy
d
e
n
y
,lr
k
n
e
s
u
g
ip
m
c
a
b
k
a
is
n
g
h
s
b
u
lk
a
n
ig
d
io
h
a
m
m
a
n
e
lu
t
e
a
ik
n
m
lr
n
t
iu
g
r
m
e
ib
d
a
k Kos Pengeluaran = Kos Bahan + Kos Upah + Kos Overhed
m
n
a
g
t
d
t
n
u
a
k
k
u
a
n Kos Bahan : Perbelanjaan utk membeli bahan mentah
d
n
k
ld
e
p
n
a
u
k
g
k
r
a Kos Upah : Untuk membayar upah pekerja
n
t
r
a
p
lis
a
e
t Kos Overhed : Perbelanjaan bil elektrik,bil air,sewa
p
n
ik
m
e
o
r
ib
t
p kedai,pengangkutan dan bil telefon
ja
fe
r
s
e
b
o
k
s
a
je
k
ELEKTRONIK
NAMA KOMPONEN GAMBAR KOMPONEN SIMBOL KOMPONEN FU
KOD WARNA PERINTANG
JALUR JALUR
PERTAMA KEDUA JALUR KE
WARNA
(ANGKA NILAI (ANGKA NILAI (BILANGAN
PERTAMA) KEDUA)
0 0 -
1 1 0
2 2 00
3 3 000
4 4 0000
5 5 00000
6 6 000000
7 7 0000000
8 8 0000000
9 9 00000000
- - -
- - -
- - -

Kirakan nilai rintangan bagi perintang tetap di bawah. Tunjukkan jalan pengiraan anda.
2.2 MENTERJEMAH LUKISAN SKEMATIK KEPADA LUKISAN BERGAMBAR

1. 2.

3.
Keselamatan Menggunakan Komponen Elektronik Dan Cara Penyimpanannya

Simpan komponen elektronik di tempat yang ________________________

Susun dan _____________________ komponen yang berlainan jenis

Elakkan menyimpan komponen di tempat yang __________________________________

Simpan komponen jauh daripada _________________________________

Elakkan komponen elektronik daripada ____________________, ________________________,

_______________________ atau __________________________

_______________________ litar elektronik dengan teliti sebelum dipasang

Sentiasa mematuhi arahan keselamatan memateri apabila menjalankan aktiviti memateri

Pastikan _________________________ kaki komponen bagi komponen yang berkutub sebelum

dipasang di litar

Elakkan menyimpan bateri biasa bersama-sama bateri ________________________

Jangan cuba memotong bateri biasa kerana

________________________________________________

_____________________________________________________________

Jangan ________________________ bateri lama kerana ianya boleh ________________________


2.3 PENGHASILAN PROJEK

Nyatakan nama Dan Fungsi Alatan Tangan Elektronik di bawah. Labelkan setiap bahagian.

Fungsi : ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Fungsi : ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Fungsi : ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

*Kadar kuasa
alat pemateri
elektrik ialah
15 30 wat

Fungsi : ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Fungsi : ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Kelengkapan Dan Bahan Pematerian. Isikan tempat kosong.

1. Bahan pateri yang biasa digunakan mengandungi campuran _________________ dan


______________
2. Komposisi campuran ialah _______ % timah dan ________ % plumbum.
3. Suhu lebur bahan pateri ialah _________ .
4. Bahan pateri jenis dawai mengandungi ____________. Ia adalah bahan yang mencegah
______________
______________ terbentuk pada tempat yang hendak dipateri. _____________ juga membantu
______________________ pateri yang lebur.
5. _____________________ digunakan untuk membersihkan __________ sebelum kerja
pematerian.
6. Span yang telah dilembabkan, boleh digunakan untuk ___________________ bit dengan
mencecahkan bit pada span lembab

Tunjuk Cara Memateri

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
Langkah Kerja Membuat Projek

1.

2.

3.

4.

5 dan 6.

7 dan 8.
9.
LUKISAN
TEKNIK
3.1 ALATAN LUKISAN TEKNIK

1. Alatan Lukisan

i. Pensel

Bil. Gred Kegunaan

1 2H

2 H

3 HB

4 2B

ii. Pembaris Skala

Terdapat dalam pelbagai bentuk dan skala

Unit ukuran yang digunakan adalah dalam

____________

iii. Pemadam
Terdapat dua jenis iaitu pemadam

_________ dan _________

Perlu bertekstur ___________ supaya dapat

menghilangkan tanda pensel dengan bersih

dan tidak merosakkan kertas lukisan

iv. Papan Lukis Dan Sesiku T

Papan lukisan kebiasaannya diperbuat


daripada kayu

Sesiku T diperbuat daripada kayu atau


plastic

Untuk melukis garisan _______________

dan _________________ sesiku

v. Sesiku Set 600 dan 300 vi Sesiku Set 450

* Digunakan untuk melukis * Digunakan untuk melukis

garisan bersudut ______________ garisan bersudut ______________

Vii Jangka Lukis viii Jangka Tolok


* Digunakan untuk _________________ * Digunakan untuk __________________

________________________________ ___________________________________

2. Bahan Lukisan

Anda mungkin juga menyukai