Anda di halaman 1dari 8

1

BAHAGIAN A
(60 markah)

1.
3

(3 markah)

2.
1

(3 markah)

3.
Nama alatan Alatan tangan Fungsi

Tukul Kuku Kambing

Kikir Parut
Mesin gerudi lantai

(3 markah)

4.

(3 markah)

KHB (76/1) [Lihat halaman sebelah


SULIT
2

5. .

Keratan Kayu Lembut

Keratan Kayu Sederhana

Keratan Kayu Keras

(3 markah

6.
Y

(3 markah)

7.

(3 markah)

8.
C

(3 markah)
9.

i) Fungsi... Kaedah Pembinaan..


ii) Rupa Bentuk.KetahananKemasan.
iii) Kesesuaian Bahan.KosKeselamatan..
(3 markah)

KHB (76/1) [Lihat halaman sebelah


SULIT

Amira ingin menghasilkan satu projek menyimpan kunci


3

10.
i) LED...
ii) Transistor NPN....
iii) Perintang...
(3 markah)

11.
B

(3 markah)

12.
C

(3 markah)

13.

P Gear Serong

Q Gear Belitan

R Gear Taji

(3 markah)

14.
X

(3 markah)

KHB (76/1) [Lihat halaman sebelah


SULIT
4

15.
Agensi Kerajaan Fungsi

MPOB Menyediakan prasarana

UDA Memberikan pinjaman kewangan

MARA Menjalankan kajian dan penyelidikan

(3 markah)

16.
X

(3 markah)

17.

(3 markah)
18.

X X

(3 markah)

19.

KHB (76/1) [Lihat halaman sebelah


SULIT
5

(3 markah)

20.
a) Nyatakan alat pembayaran tersebut?

Kad Prabayar....

b) Namakan DUA alat pembayaran masa kini selain di a)

i) kad pintar / epay


ii) wang tunai / kad kredit
(3 markah)

BAHAGIAN B
(40 markah)

21. .
a) Nyatakan nilai perintang dengan menggunakan kod warna pada badan perintang
tersebut. Tunjukkan langkah-langkah pengiraan di ruang yang sediakan.

Nilai Rintangan Markah

2700 ohm 1

2700 ohm x 10% = 270 ohm 1+1

2700 ohm + 270 = 2970 ohm 1+1


Atau
2700 ohm 270 = 2430 ohm 1+1
(7 markah)
b) Nyatakan satu contoh perintang tetap.

perintang tetap karbon / perintang tetap berlilit dawai....


(1 markah)

c) Berikan DUA contoh alatan yang menggunakan perintang tetap.

Radio...
Televisyen
(2 markah)
22.

KHB (76/1) [Lihat halaman sebelah


SULIT
6

a) Rak manakah yang lebih sesuai untuk Encik Amin?

Rak A...
(1 markah)

b) Huraikan jawapan di 22 (a).

i) Rak A lebih stabil berbanding Rak B yang kurang stabil


ii) Rak A mempunyai ruang menyimpan yang lebih banyak berbanding Rak B yang
mempunya ruang menyimpan yang terhad
iii) Rak A lebih murah berbanding Rak B yang lebih mahal kerana menggunakan
aluminium dan keluli lembut.
iv) Rak A tidak berkarat berbanding Rak B yang lama-kelamaan akan berkarat.
(Pilih mana-mana TIGA)
(6markah)
ATAU
a) Rak manakah yang lebih sesuai untuk Encik Amin?

Rak B...
(1 markah)

b) Huraikan jawapan di 22 (a).

i) Rak B mempunyai reka bentuk yang lebih menarik berbanding Rak A yang
kurang menarik.
ii) Rak B kalis air berbanding Rak A yang tidak kalis air.
iii) Rak B lebih menjimatkan ruang berbanding Rak A yang memerlukan ruang yang
besar.
iv) Rak B lebih kukuh berbanding Rak A yang tidak begitu kukuh.
(Pilih mana-mana TIGA)
(6markah)

c) Sekiranya Encik Amin ingin membina sendiri rak serba guna itu, rak manakah yang
mungkin akan dipilih oleh beliau? Jelaskan jawapan anda.

Rak A kerana
i) Rak A lebih mudah untuk dibina
ii) Bahan untuk membina Rak A lebih mudah didapati
iii) Kos untuk membina Rak A lebih murah
(Pilih mana-mana DUA)
(3 markah)
23.
a) Berikan ciri-ciri seorang usahawan

kreatif / inovatif / DAya usaha berterusan / Bijak mengambil peluang /

KHB (76/1) [Lihat halaman sebelah


SULIT
7

Sanggup mengambil risiko......................................................................................


(pilih mana-mana TIGA sahaja).
(3 markah)

b) Huraikan perbezaan antara usahawan dan makan gaji

Usahawan Makan gaji


Pendapatan bergantung kepada 1 Pendapatan tetap 1
usaha yang dijalankan berdasarkan gaji
Bebas bekerja pada bila-bila 1 Bekerja mengikut masa yang 1
masa telah ditetapkan
Memiliki ciri kreatif dan inovatif 1 Menikut arahan majikan 1
dalam menjalankan perniagaan
Bebas membuat keputusan 1 Kputusan dibuat oleh majikan 1
Berpandangan jauah dan 1 Berusaha meningkaykan 1
berusaha mengmbangkan kedudukan dalam kerjaya
perniagaan
Berani menghadapi risiko 1 Mengelakkan risiko daripada 1
dibuang kerja

(Pilih mana-mana maksimum 3 + 3 jawapan SAHAJA)


(6 markah)

c) Berikan satu contoh usahawan

Pengusaha Batik / Pengusaha Keropok lekor / Pengusaha Kerepek / Pengusaha


ladanng kelapa sawit
(Pilih mana-mana SATU sahaja)
(1 markah)

24.
a)
Suis LED Litar A LED Litar B

KHB (76/1) [Lihat halaman sebelah


SULIT
8

Ditekan Menyala Tidak menyala

Dilepaskan Tidak menyala Menyala

(4 markah)

b) i) Nyatakan nama suis;

Litar A: Suis tekan tutup

Litar B: Suis tekan buka


(2 markah)

ii) Berdasarkan jawapan di 24 (b)(i), nyatakan satu contoh alat elektrik yang
menggunakan suis itu.

Suis Litar A: Loceng elektrik / Loceng bas..

Suis Litar B: Peti sejuk..


(2 markah)

c) Nyatakan komponen P dan fungsinya dalam litar tersebut.

Perintang
Fungsi: mengawal atau menghadkan aliran arus agar LED tidak terbakar
(2 markah)

-SOALAN TAMAT-

KHB (76/1) [Lihat halaman sebelah


SULIT

Anda mungkin juga menyukai