Anda di halaman 1dari 4

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2016)

BIDANG KOKURIKULUM
KELAB OLAHRAGA
ISU STRATEGIK : Kurangnya penglibatan pelajar untuk menyertai olahraga.
MATLAMAT STRATEGIK : Meningkatkan minat dan penglibatan pelajar dalam olahraga.
STRATEGI : Mengadakan latihan dan aktiviti-aktiviti olahraga sepanjang tahun.

INDIKATOR
BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR
PENCAPAIAN
Pertandingan
Melibatkan semua
Mencari bakat
pelajar untuk Bil. Pelajar
bagi atlet-atlet Guru Penasihat dan 75% 100%
1. mengembangkan Januari/Febuari RM 100 yang
untuk mewakili AJK Kelab Murid ahli
menyertai.
mutu sukan
sekolah ke
olahraga.
MSSD Muar
Lawatan Ke Pendedahan
Guru Penasihat dan 100%
Sekolah Sukan meluas, menimba 80% Bil. Pelajar
2. AJK Kelab Mei RM 2500 ahli
Bukit Jalil ilmu pengetahuan Murid yang menyertai
(SSBJ) dan pengalaman
Menambah ilmu
pengetahuan ahli
terhadap olahraga
Bengkel/ Klinik Guru Penasihat dan 800% 100% Bil. Pelajar
3. dan menambahkan September RM 800
Olahraga AJK Kelab Murid ahli menyertai
minat mereka
terhadap permainan
ini.
PELAN OPOERASI (1) 2016
KELAB OLAHRAGA

Nama projek Pertandingan Mencari bakat bagi atlet-atlet untuk mewakili sekolah ke MSSD Muar
Objektif Melibatkan semua pelajar untuk mengembangkan mutu sukan olahraga.
Tempoh Januari / Febuari
Kumpulan sasaran Semua pelajar
Guru terlibat Guru Penasihat dan AJK kelab

1. Pertemuan AJK dan guru penasihat.


2. Menetapkan tempat, jumlah penyertaan dan kos perbelanjaan program.
Proses kerja 3. Melaksanakan promosi penyertaan
4. Menjalankan pendaftaran ahli yang ingin menyertai.
5. Mengendalikan aktiviti.

Kekangan Penglibatan pelajar/ahli dalam menyertai program ini


Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh guru-guru penasihat.
Penilaian dijalankan selepas projek dilaksanakan bagi mengenalpasti masalah-masalah yang timbul
Penilaian
sepanjang projek tersebut.

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan keberkesanan projek pada
Penambahbaikan
masa-masa akan datang.
PELAN OPOERASI (2) 2016
KELAB : OLAHRAGA

Nama projek Lawatan Ke Sekolah Sukan Bukit Jalil (SSBJ)


Objektif Pendedahan meluas, menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman
Tempoh Mei
Kumpulan sasaran Semua ahli.
Guru terlibat Guru Penasihat dan AJK kelab

1. Kelab mengadakan mesyuarat untuk membincangkan program dan melantik AJK


2. Menetapkan tempat, jumlah penyertaan dan kos perbelanjaan program.
3. Melaksanakan promosi penyertaan
4. Menjalankan program yang ditetapkan .
Proses kerja
5. Mencatat laporan aktiviti yang dijalankan dan memastikan ahli mengikut peraturan yang
ditetapkan.
6. Mendokumentasikan segala proses perancangan, pelaksanaan dan penambahbaikan
program.

Kekangan Penglibatan pelajar/ahli dalam menyertai program ini


Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh guru-guru penasihat.
Penilaian dijalankan selepas projek dilaksanakan bagi mengenalpasti masalah-masalah yang
Penilaian
timbul sepanjang projek tersebut.

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan keberkesanan projek


penambahbaikan
pada masa-masa akan datang.
PELAN OPOERASI (3) 2016
KELAB : OLAHRAGA

Nama projek Bengkel/ Klinik Olahraga

Menambah ilmu pengetahuan ahli terhadap olahraga dan menambahkan minat mereka terhadap
Objektif
permainan ini.

Tempoh September
Kumpulan sasaran Semua ahli
Guru terlibat Guru Penasihat dan AJK

1. Kelab mengadakan mesyuarat untuk membincangkan program dan melantik AJK


2. Menetapkan tempat, jumlah penyertaan dan kos perbelanjaan program.
3. Melaksanakan promosi penyertaan
Proses kerja 4. Menjalankan program yang ditetapkan .
5. memastikan ahli mengikut peraturan yang ditetapkan.
6. Mendokumentasikan segala proses perancangan, pelaksanaan dan penambahbaikan
program.

Kekangan Tahap minat pelajar menyertai aktiviti yyang dianjurkan kelab rendah.
Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh guru-guru penasihat .

Penilaian dijalankan selepas projek dilaksanakan bagi mengenalpasti masalah-masalah yang


Penilaian
timbul sepanjang projek tersebut.

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan keberkesanan projek


penambahbaikan
pada masa-masa akan datang.

Beri Nilai