Anda di halaman 1dari 6

1. Bisaya ( Hiligaynon, 6.

Chabacano
Waray, Cebuano at 7. Bicol
Kinaraya) 8. Palawano
2. Ilokano 9. Tagbanwa
3. Tagalog 10. Ifugao
4. Pampango
5. Pangalatok
Si Pangulong Manuel L. Quezon ang
nagsulong na magkaroon ng
Pambansang Wika.
Noong 1940 tinatag ang Surian ng
Wikang Pambansa upang suriin
kung anong wika ang gagamitin ng
buong bansa . Ngayon tinatawag
na Komisyong ng Wikang Filipino
(KWF)
Noong ika-4 ng Hulyo 1946 ipinahayag
na Tagalog ay isa sa opisyal na wika
Ayon sa Saligang Batas 1987 Artikulo 16
Seksyon 6 na Filipino ang pambansang
wika hango sa tagalog at iba pang
katutubong wika.
Sagutan ang mga sumusunod na pahayag
1. Ang Pangulo na nagsulong na
magkaroon ng Pambansang Wika.
2. Wika na naging batayan ng Wikang
Filipino
3. Tinatayang bilang ng wika sa bansa.
4. Ang naatasan na gumawa ng pagsusuri
ng wikang gagamitin ng buong bansa.
5.Sinasabi sa Saligang Batas 1987
Artikulo ___ Seksyon ___ na Filipino
ang pambansang wika
1. Ang Pangulo na nagsulong na
magkaroon ng Pambansang Wika.
Sagot: Pangulong Manuel L. Quezon
2. Wika na naging batayan ng
Wikang Filipino
Sagot: Tagalog
3. Tinatayang bilang ng wika sa
Pilipinas
Sagot: 10
4. Ang naatasan na gumawa ng
pagsusuri ng wikang gagamitin ng
buong bansa.
Sagot: Surian ng Wikang Pambansa o
Komisyong ng Wikang Filipino
5.Sinasabi sa Saligang Batas 1987
Artikulo ___ Seksyon ___ na Filipino
ang pambansang wika
Sagot: Artikulo 16 Seksyon 6