Anda di halaman 1dari 3

Watak utama Perwatakan Nilai murni Contoh

peristiwa
lili Akur cakap orang Taat Akur dengan
tua permintaan
ibunya supaya
dia pulang
kekampung
menghabiskan
waktu cuti
Suka berkawan Prihatin Lili prihatin
dan peramah keatas nasib
yang ditimpa
oleh Che Jah
dan anak
-anaknya
Rajin membaca Baik hati Sanggup
buku menolong Che
Jah untuk
membantu dia
supaya keluar
dari keganasn
rumah tangga
yang dilalui
selama ini
Watak perwatakan Nilai peristiwa
sampingan
Datuk Seorang yang Kegigihan Datuk gigih
kuat bekerja mempertahankan
perubatan
tradisional dan
sanggup masuk
hutan untuk
mencari herba
untuk diajdikan
ubat
Seorang yang Keyakinan Datuk
pakar dengan mempunyai
ubat ubatn keyakinan yang
tradisional tinggi dengan
keerkesanan ubat
tradisional
Seorang yang ketaatan Datuk seorang
kuat beribadah yang taat kepada
agama dengan
beribadah
Nenek Isteri kepada Kasih sayang Nenek sayang
datuk akan kepada lili
Percaya kepada Baik hati Nenek memasak
pantang larang untuk danel
tanpa meminta
apa apa balasan
Seorang yang Prihatin Nenek prihatin
pandai terhadap nasib
memasak Che Jah

Beri Nilai