Anda di halaman 1dari 4

AMALI FIZIK 1

Soalan 2
[20 markah]

Tujuan
Tujuan eksperimen ini adalah untuk menentukan hubungan antara beza keupayaan, V, dengan
arus elektrik, I, yang mengalir melalui satu wayar konstantan pada panjang yang tetap.

Kaedah
1 Susun radas yang diberikan seperti ditunjukkan dalam Rajah 1.1.

Rajah 1.1

2 Panjang wayar konstantan ditetapkan pada 30.0 cm.


3 Apabila suis dihidupkan, laraskan reostat sehingga nilai arus elektrik, I = 0.3 A.
4 Ukur nilai beza keupayaan dengan mengambil bacaan voltmeter.
5 Ulang eksperimen dengan nilai arus elektrik 0.4 A, 0.5 A, 0.6 A dan 0.7 A.

(a) Bagi eksperimen yang diterangkan, nyatakan:


(i) satu hipotesis yang sesuai


[1 markah]
(ii) pembolehubah dimanipulasikan


[1 markah]
(iii) pembolehubah bergerakbalas


[1 markah]
(iv) pembolehubah dimalarkan


[1 markah]
(b) Jadualkan data anda bagi semua nilai I dan V pada ruang di bawah.

[6 markah]

(c) Pada kertas graf, lukis graf V melawan I. [8 markah]

(d) Berdasarkan graf (c), nyatakan hubungan antara V dan I.


[1 markah]

(e) Nyatakan satu langkah berjaga-jaga yang perlu diambil untuk memperbaiki ketepatan
bacaan dalam eksperimen ini.

....
[1 markah]
AMALI FIZIK 2
Soalan 2
[20 markah]

Tujuan
Tujuan eksperimen ini adalah untuk menentukan hubungan antara panjang wayar konstantan, ,
dengan rintangan, R.

Kaedah
1 Susun radas yang diberikan seperti ditunjukkan dalam Rajah 1.1.

Rajah 1.1

2 Sediakan wayar konstantan dengan panjang, = 10.0 cm dengan melaraskan klip buaya di
atas wayar yang dilekatkan pada pembaris meter.
3 Apabila suis dihidupkan, laraskan reostat sehingga bacaan ammeter adalah 0.4 A.
4 Ukur nilai beza keupayaan dengan mengambil bacaan voltmeter.
5 Ulang eksperimen dengan panjang wayar konstantan 20.0 cm, 30.0 cm, 40.0 cm dan 50.0 cm.
6 Hitung rintangan, R dengan menggunakan persamaan berikut;

= .

(a) Bagi eksperimen yang diterangkan, nyatakan:


(i) satu hipotesis yang sesuai


[1 markah]
(ii) pembolehubah dimanipulasikan


[1 markah]
(iii) pembolehubah bergerakbalas


[1 markah]
(iv) pembolehubah dimalarkan


[1 markah]

(b) Jadualkan data anda bagi semua nilai , V dan R pada ruang di bawah.

[6 markah]

(c) Pada kertas graf, lukis graf R melawan . [8 markah]

(d) Berdasarkan graf (c), nyatakan hubungan antara R dan .


[1 markah]

(e) Nyatakan satu langkah berjaga-jaga yang perlu diambil untuk memperbaiki ketepatan
bacaan dalam eksperimen ini.

....
[1 markah]

Anda mungkin juga menyukai