Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2017 TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI KSSRPK T4 (BP2&3)

MINGGU TARIKH TOPIK STANDARD PENGAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN

1 03.01.17 Lokasi Makmal 1.1 Mengenal pasti dan 1.1.1 Mengecam pelan lokasi
- Komputer menyatakan lokasi makmal komputer
06.01.17 makmal komputer
2 09.01.17 Lokasi Makmal 1.1 Mengenal pasti dan 1.1.2 Mengenal pasti lokasi laluan
- Komputer menyatakan lokasi pergi dan balik ke makmal
13.01.17 makmal komputer komputer
3 16.01.17 Lokasi Makmal 1.1 Mengenal pasti dan 1.1.2 Mengenal pasti lokasi laluan
- Komputer menyatakan lokasi pergi dan balik ke makmal
20.01.17 makmal komputer komputer
4 Pengenalan 1.2 Mengenal pasti makmal 1.2.1 Menyatakan
Makmal Komputer komputer i) peralatan dalam makmal
23.01.17
komputer
-
27.01.17 ii) ruang kerja (work station)
iii) susun atur peralatan dalam
makmal komputer
5 Pengenalan 1.2 Mengenal pasti makmal 1.2.1 Menyatakan
Makmal Komputer komputer i) peralatan dalam makmal
30.01.17
komputer
-
03.02.17 ii) ruang kerja (work station)
iii) susun atur peralatan dalam
makmal komputer
6 Pengenalan 1.2 Mengenal pasti makmal 1.2.1 Menyatakan
Makmal Komputer komputer i) peralatan dalam makmal
06.02.17
komputer
-
10.02.17 ii) ruang kerja (work station)
iii) susun atur peralatan dalam
makmal komputer
7 13.02.17 Organisasi makmal 2.1 Mengenal pasti 2.1.1 Mengenal pasti carta
- komputer organisasi makmal organisasi makmal komputer
17.02.17 komputer
8 20.02.17 Organisasi makmal 2.1 Mengenal pasti 2.1.1 Mengenal pasti carta
- komputer organisasi makmal organisasi makmal komputer
24.02.17 komputer
9 27.02.17 Organisasi makmal 2.1 Mengenal pasti 2.1.2 Mengenal pasti dan
- komputer organisasi makmal
03.03.17
menyatakan kepentingan carta
komputer organisasi
10 06.03.17 Organisasi makmal 2.1 Mengenal pasti 2.1.2 Mengenal pasti dan
- komputer organisasi makmal
10.03.17
menyatakan kepentingan carta
UJIAN 1 komputer organisasi
11 13.03.17 Peraturan Makmal 2.2 Mengenal pasti 2.2.1 Mengenal pasti dan

17.03.17
Komputer peraturan di dalam menyatakan peraturan di
makmal komputer makmal komputer
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I
18.03.2017 - 26.03.2017
12 27.03.17 Peraturan Makmal 2.2 Mengenal pasti 2.2.2 Mengenal pasti dan
- Komputer peraturan di dalam menyatakan keselamatan di
31.03.17 makmal komputer dalam makmal komputer
13 03.04.17 Peraturan Makmal 2.2 Mengenal pasti 2.2.2 Mengenal pasti dan
- Komputer peraturan di dalam menyatakan keselamatan di
07.04.17
makmal komputer dalam makmal komputer
14 10.04.17 Asas Komputer 3.1 Mengenal asas 3.1.1 Mengenal pasti:
- komputer i. Komputer meja
14.04.17 ii. Komputer riba
15 17.04.17 Asas Komputer 3.1 Mengenal asas 3.1.2 Meneroka komputer dengan
-
komputer menyentuh monitor, papan kekunci,
21.04.17 tetikus dan unit sistem
16 24.04.17 Asas Komputer 3.1 Mengenal asas 3.1.2 Meneroka komputer dengan