Anda di halaman 1dari 54

KEMAHIRAN

PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL
[COMPUTATIONAL THINKING]
Salah Satu Kemahiran Pembelajaran Abad Ke-21 yang perlu dikuasai oleh semua

OLEH
FASA PEMBENTANGAN
MENGAPA PERLU
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL (PK)?

SENARIO UMUM SEKARANG APABILA MELIBATKAN


TEKNOLOGI DAN KOMPUTER

KOMUNIKASI

1. MAKLUMAT
2. HIBURAN
3. PERMAINAN

DUNIA TANPA SEMPADAN

1. MAKMAL KOMPUTER
2. KOMPUTER PERIBADI
3. PENGAJARAN
4. PEMBELAJARAN
MENGAPA PERLU
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL (PK)?

CABARAN MASA HADAPAN

Teknologi komputer dalam pelbagai bidang

Menyediakan tenaga kerja yang


berpengetahuan (berfikir) dan berkemahiran
MENGAPA PERLU
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL (PK)?

Teknologi komputer dalam pelbagai bidang

Hiburan
Pendidikan

Pengangkutan
Sukan

Pertahanan Perubatan
MENGAPA PERLU
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL (PK)?

Teknologi komputer dalam pelbagai bidang

Pertahanan
MENGAPA PERLU
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL (PK)?

Teknologi komputer dalam pelbagai bidang

Pengangkutan
MENGAPA PERLU
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL (PK)?

Teknologi komputer dalam pelbagai bidang

Hiburan
MENGAPA PERLU
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL (PK)?

Teknologi komputer dalam pelbagai bidang

Pendidikan
MENGAPA PERLU
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL (PK)?

Teknologi komputer dalam pelbagai bidang

Sukan
MENGAPA PERLU
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL (PK)?

Teknologi komputer dalam pelbagai bidang

Perubatan
MENGAPA PERLU
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL (PK)?

Menyediakan tenaga kerja yang berpengetahuan


(berfikir) dan berkemahiran
20 tahun dari sekarang........ KERJAYA???
SENARIO UNTUK DIFIKIRKAN
SENARIO 1

ABAD KE-18 TAHUN 2016


SENARIO UNTUK DIFIKIRKAN
SENARIO 2
SENARIO UNTUK DIFIKIRKAN
SENARIO 3
APA ITU
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL?
APA ITU
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL?

Quick Start Computing, 2015


APA ITU
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL?

Quick Start Computing, 2015


APA ITU
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL?

Pemikiran Komputasional merupakan


keupayaan berfikir secara logik dan sistematik
dalam menyelesaikan masalah menggunakan
prinsip sains komputer melalui kemahiran
langkah demi langkah dan memberi arahan
kepada komputer untuk melaksanakan
sesuatu tugasan
Modul TMK dan Asas Sains Komputer, BPK 2016
KONSEP/KEMAHIRAN

1o Logik (Logical Reasoning)

2o Algoritma (Algorithms)

3o Leraian (Decompose)

4o Pengecaman Corak(Pattern Recognition)

5o Peniskalaan (Abstraction)

6o Penilaian (Evaluation)
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL

Logik (Logical Reasoning)

Pengecaman
Algoritma Leraian Corak Peniskalaan
(Algorithms) (Decompose) (Pattern (Abstraction)
Recognition)

Penilaian (Evaluation)
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL

Pengecaman
Algoritma Leraian Corak
(Algorithms) (Decompose) (Pattern
Recognition)
menetapkan memecahkan mengecam
langkah sesuatu persamaan atau
mengikut masalah perbezaan
turutan atau kepada corak untuk
prosedur yang komponen mengenalpasti
logik bagi yang lebih masalah atau
menyelesaikan kecil corak yang
masalah dapat
menyelesaiakan
masalah
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL

Logik Penilaian
Peniskalaan
(Logical (Evaluation)
(Abstraction)
Reasoning)
menggunakan menilai
mengekstrak
pemikiran pemilihan dan
idea ataupun
logikal bagi keputusan yang
maklumat
mengenalpasti telah dilakukan
yang penting
dan relevan maklumat bagi menguji
yang penting kesahihan dan
dan mengikut keboleh
turutan yang laksanaan
logik sesuatu
prosedur
tersebut
JOM CUBAMONSTER SAYA!!

badan
Ikut
Arahan mata
Tidak
boleh mahkota

bertanya
Tidak sayap
boleh
meniru

kaki
MONSTER SAYA!!
MONSTER SAYA!!

Mengapa lukisan Monster Saya lain


daripada yang diharapkan oleh
penceramah (pengaturcara)
Bagaimana jika saya ingin
memastikan Monster Saya serupa
dengan apa yang dilakarkan oleh
rakan saya (komputer)
Bagaimana jika saya menggunakan
teknologi komputer
COKLAT CIP
2
1

3
4
COKLAT CIP

Nyatakan resepi
Nyatakan cara promosi
Nyatakan cara pembungkusan
Nyatakan sasaran pelanggan
Bagaimana teknologi komputer boleh
membantu?
LOCKED-IN-SYNDROME
"After suffering a
massive stroke, Jean-
Dominique Bauby,
editor-in-chief of
French Elle and the
father of two young
children, found
himself completely
paralysed, speechless
and able to only move
one eyelid. With his
eyelid he 'dictated'
this remarkable
book."
KOD KOMUNIKASI

A N
B O
C P
D Q
E R
F S
G T
H U
I V
J W
K X
L Y
M Z
LOCKED-IN-SYNDROME

Komunikasi
Perantara/Penghubung
Bagaimana teknologi komputer boleh
membantu?
CADANGAN

ARAHAN: A E I O U
1. Tunjukkan setiap baris, jika ada
kelip mata, jika tiada jangan kelip B C D F G
2. Tunjukkan setiap huruf dalam
H J K L M
baris, jika ada kelip mata,
jika sudah habis huruf dalam N P Q R S
baris yang dipilih pejam mata
3. Ulangi sehingga dapat ayat yang T V W X Y
diperlukan
Z
APAKAH KONSEP/KEMAHIRAN YANG TERLIBAT DALAM
AKTIVITI YANG DIJALANKAN?

1o Logik (Logical Reasoning)

2o Algoritma (Algorithms)

3o Leraian (Decompose)

4o Pengecaman Corak(Pattern Recognition)

5o Peniskalaan (Abstraction)

6o Penilaian (Evaluation)
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL
DALAM MODUL TMK BPK
KEMAHIRAN

3.1 Menganalisis data melalui pengecaman


corak
3.2 Mempersembahkan data atau idea secara
logik dan sistematik melalui graf, carta atau imej.
o Logik (Logical Reasoning) 3.3 Meleraikan sesuatu yang kompleks dalam
bentuk komponen kecil.
o Algoritma (Algorithms) 3.4 Menentukan aspek penting dalam sesuatu
o Leraian (Decompose) situasi, keadaan dan permasalahan.
o Pengecaman 3.5 Menggunakan pendekatan langkah demi
Corak(Pattern langkah (algoritma) secara sistematik dalam
sesuatu situasi, keadaan dan permasalahan
Recognition) 3.6 Menginterpretasi data melalui kaedah visual
o Peniskalaan (Abstraction) seperti model, simulasi dan carta alir
o Penilaian (Evaluation) 3.7 Mengenal pasti dan menganalisis sumber
TMK yang bersesuaian bagi mencapai matlamat
untuk mendapatkan penyelesaian yang mungkin
dengan cekap dan berkesan menggunakan
teknologi komputer.
AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN

MATA BAHASA INGGERIS


PELAJARAN
TAHUN 1
STANDARD 4.4 Pupils will be able to plan, organise and produce creative
KANDUNGAN works for enjoyment

STANDARD 4.4.1 Pupils will be able to plan, produce and present


PEMBELAJARAN creative works: II. rhymes with guidance
AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN
LANGKAH AKTIVITI PEMIKIRAN
KOMPUTASIONAL

Set Induction 1. Pupils listen to Baa Baa Black Sheep song. Pengecaman Corak
2. Pupils sing along Baa Baa Black Sheep song. - Perkataan
3. Pupils discuss with the teacher about what they like about the song. berulang
Peniskalaan
- Kata nama yang
terdapat
- Bunyi haiwan

Activity 1: 1. Teacher reveals that the song Baa Baa Black Sheep is a rhyme. Pengecaman Corak
2. Pupils are shown the overall lyrics of the song. - Perkataan yang
3. Teacher explains that the words that sound alike are called rhyme. bunyi serupa
4. Teacher reads out the rhyme with correct stress and intonation. Pupils
repeat.
5. Pupils are divided into groups of 4.
6. Teacher gives picture cards to each group.
7. Pupils pair up the rhyming words in their respective groups.
8. Two groups volunteer to present their answers and stick their pair of
rhyme words on the whiteboard.
AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN
LANGKAH AKTIVITI PEMIKIRAN
KOMPUTASIONAL
Example:
Lame Dame
Full - Wool
Activity 2 1. Teacher explains the group task to create a rhyme. Algoritma
2. Teacher guides pupils step by step throughout the task. - Melaksanakan
3. Group task: arahan langkah
a. Pupils are given Worksheet 1. Pupils complete Worksheet 1 in their
demi langkah
respective groups.
b. Pupils are given Worksheet 2 in Microsoft PowerPoint format. (file
name: Lesson4.4.1_Workheet2.pp Pengecaman Corak
Pupils have to fill in the missing word with a rhyming word. Pupils use - Perkataan yang
Worksheet 1 as reference. bunyi serupa
c. Pupils look for images from the internet using the rhyming words as
key words to search for.
d. Pupils insert the searched images into the given Microsoft PowerPoint
file.
AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN
LANGKAH AKTIVITI PEMIKIRAN
KOMPUTASIONAL
d. Pupils insert the searched images into the given Microsoft PowerPoint
file. Example:

4. Each group takes turn to present their rhyme together with


PowerPoint presentation.
5. While each group present, the spectating groups are given score sheet
to rate their peers.
Closing 1. Each group shares their experience presenting a rhyme.
AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN

MATA SAINS
PELAJARAN
TAHUN 1
STANDARD 8.1 Keupayaan Bahan Menyerap Air
KANDUNGAN
STANDARD Murid boleh
PEMBELAJARAN 8.1.1 Mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan tidak
boleh menyerap air dengan menjalankan penyiasatan.
8.1.2 Mengelas objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh
menyerap air.
8.1.3 Memerihalkan keupayaan objek menyerap air berdasarkan
jenis bahan dengan menjalankan penyiasatan
AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN
LANGKAH AKTIVITI PEMIKIRAN
KOMPUTASIONAL

Set Induksi 1. Setiap kumpulan diberkan bahan-bahan berikut: Peniskalaan


I. Satu bikar/bekas yang diisikan air (500ml) - Bahan serap air
II. Span* - Bahan tidak serap
III. Kain*
air
IV. Tisu Kertas*
V. Guli*
VI. Penutup botol*
VII. Klip kertas*
2. Murid di minta meneka bahan-bahan yang boleh menyerap air dan
tidak menyerap air.

Activiti 1: 1. Murid di agihkan dalam kumpulan berlima. Pengecaman Corak


2. Setiap murid diminta menyiasat ciri-ciri bahan yang boleh menyerap - Ciri-ciri bahan
air dan bahan yang tidak boleh menyerap air.
3. Guru dan murid berbincang mengenai ciri-ciri yangdiperolehi hasil
daripada siasatan.
AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN
LANGKAH AKTIVITI PEMIKIRAN
KOMPUTASIONAL

Aktiviti 2: 1. Murid di minta untuk mencari 5 imej jenis bahan lain yang menyerap Algoritma
air dan 5 imej jenis bahan lain yang tidak menyerap air daripada internet. - Menyatakan
2. Murid diminta menerangkan cara-cara melayari dan mencari imej langkah demi
melalui enjin carian. langkah
3. Murid akan menyimpan hasil carian dalam fail masing-masing di folder Peniskalaan
MyPicture. - Bahan serap air
- Bahan tidak serap
air

Activiti 3: 1.Murid diminta untuk menghasilkan jadual didalam MsPowerpoint Pengecaman Corak
serta menyisip imej mengikut kategori bahan menyerap air dan bahan - Ciri-ciri bahan
tidak menyerap air dalam jadual tersebut. Peniskalaan
2. Setiap kumpulan murid di minta menilai hasil kerja rakan dari - Bahan serap air
kumpulan lain. - Bahan tidak serap
air

Penutup 1. Guru merumuskan pengajaran menggunakan kuiz .


AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN

MATA PENDIDIKAN KESENIAN


PELAJARAN
TAHUN 1
STANDARD 2.1 Kemahiran Seni Visual
KANDUNGAN
STANDARD 2.1.4 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
PEMBELAJARAN penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan
karya bidang mengenal kraf tradisional: i. Batik
AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN

LANGKAH AKTIVITI PEMIKIRAN


KOMPUTASIONAL

1 Guru menunjukkan beberapa gambar corak batik yang terdapat di


malaysia
Cotnoh 1 dan Contoh 2
2 Guru bersoal jawab dengan murid tentang unsur seni seperti
warna dan bentuk
3 Murid diminta membuat pengecaman beberapa corak yang sama Patent recognition
dan berulang
4 Murid diminta mengkelaskan jenis corak yang sama dan berulang Decomposition

5 Murid diminta memilih satu bentuk geometri dan menghasilkan Pattern recognition
corak batik menggunakan teknik mengecap
Contoh 1 Contoh 2
AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN

MATA PENDIDIKAN JASMANI


PELAJARAN
TAHUN 1
STANDARD 1.2 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor
KANDUNGAN
STANDARD 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, berlari, melompat,
PEMBELAJARAN melompat sebelah kaki, mencongklang (galloping),
menggelongsor, melonjak (leaping), dan berskip
AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN

LANGKAH PEMIKIRAN
KOMPUTASIONAL

1 Murid dibahagikan dalam kumpulan kecil bertiga-tiga

2 Murid bersoaljawab dengan guru tentang aktiviti mencongklang


(minggu lepas)
3 Secara lisan murid diminta menyebut langkah demi langkah teknik algorithm
menconglang dengan betul
4 Secara individu murid diminta melabelkan (numbering) urutan algorithm
mencongklang dengan betul
AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN

MATA BAHASA MELAYU


PELAJARAN
TAHUN 1
STANDARD 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan
KANDUNGAN sastera
STANDARD 2.3.1
PEMBELAJARAN

LANGKAH AKTIVITI PEMIKIRAN


KOMPUTASIONAL

Murid dikehendaki membina satu ayat daripada setiap baris lagu Meleraikan sesuatu yang
Bangun Pagi dalam perisian Microsof PowerPoint kompleks dalam bentuk
komponen kecil
AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN

MATA MATEMATIK
PELAJARAN
TAHUN 1
STANDARD 1.9 Pola Nombor
KANDUNGAN
STANDARD 1.9.1 Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi
PEMBELAJARAN
AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN

LANGKAH AKTIVITI PEMIKIRAN


KOMPUTASIONAL

1. Setiap kumpulan diberikan set kad nombor. 3.1 Menganalisa Data


2. Mereka perlu menyusun kad mengikut pola yang diarahkan. Melalui Pengecaman Corak
3. Setelah murid menyusun setiap siri nombor yang diberikan,
murid diminta untuk meramalkan beberapa nombor selepas 3.3 Meleraikan sesuatu yang
nombor terakhir: kompleks dalam bentuk
i) Pola dua-dua dari nombor 2 sehingga 12 (2,4,6,8,10,12). komponen kecil
Ramalkan 3 nombor selepasnya
ii) Pola sepuluh-sepuluh dari nombor 10 sehingga 50 3.5 Menggunakan
(10,20,30,40,50). Ramalkan 2 nombor selepasnya. pendekatan langkah demi
iii) Pola empat-empat dari nombor 4 sehingga 24 (4,8,12,16,20,24). langkah (algoritma) secara
Ramalkan 3 nombor selepasnya . sistematik dalam sesuatu
situasi, keadaan dan
permasalahan
AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN

LANGKAH AKTIVITI PEMIKIRAN


KOMPUTASIONAL

Aktiviti 3: Membina piktograf Mempersembahkan data


1. Seterusnya murid diberikan masa untuk melukis piktograf atau idea secara logik dan
secara individu berdasarkan jadual gundalan yang dihasilkan. sistematik melalui graf, carta
2. Aktiviti ini melibatkan lukisan piktograf di atas kertas atau atau imej
pembentukan piktograf menggunakan perisian MsWord.
Murid diberikan folder gambar yang akan dimasukkan dalam
dokumen.
AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN

LANGKAH AKTIVITI PEMIKIRAN


KOMPUTASIONAL

Proses Penyelesaian Masalah 3.3 Meleraikan sesuatu yang


1. Guru menerangkan bahawa untuk pengajaran ini, mereka akan kompleks dalam bentuk
menyelesaikan masalah yangmelibatkan penambahan dan komponen kecil
penolakan wang menggunakan beberapa langkah. 3.5 Menggunakan
2. Baca contoh masalah berikut: pendekatan langkah demi
Anda hendak membeli sebatang pensel yang berharga 60 sen langkah (algoritma) secara
dan sekeping buku tulis yang berharga RM1.00. Berapakah sistematik dalam sesuatu
jumlah wang yang perlu anda bayar? situasi, keadaan dan
3. Tanya murid apakah langkah yang mereka ambil untuk permasalahan
menyelesaikan masalah ini?
4. Minta murid untuk menulis langkah untuk menyelesaikan dan
mendapatkan jawapan
KESIMPULAN
sekian

Anda mungkin juga menyukai