Anda di halaman 1dari 51

NAMA TANGGAL

NO IPD JUMLAH HARI TERPASANG ALAT


PASIEN INPUT
17050901 AFIEFAH RAHMAH 01/03/2017 IVL
17050453 WAHYUNI 01/03/2017 IVL
17050324 ELIYANI SUSI, NY 01/03/2017 CVL
UC
17050592 SITI FATIMAH 01/03/2017 IVL
UC
17050568 DASIMAH 01/03/2017 IVL

17050522 ETI DARIAH, NY 01/03/2017 UC

17050646 MASTUROH 01/03/2017 IVL

17050646 MASTUROH 02/03/2017 IVL


17050324 ELIYANI SUSI, NY 02/03/2017 CVL

17050522 ETI DARIAH, NY 02/03/2017 UC


UC
17050592 SITI FATIMAH 02/03/2017 IVL
UC
17050568 DASIMAH 02/03/2017 IVL
17050349 ATIKAH, NY 02/03/2017 IVL
17050453 WAHYUNI 02/03/2017 IVL
UC
17050349 ATIKAH, NY 03/03/2017 IVL
UC
17050646 MASTUROH 03/03/2017 IVL
UC
17050592 SITI FATIMAH 03/03/2017 IVL

17050522 ETI DARIAH, NY 03/03/2017 UC


17050324 ELIYANI SUSI, NY 03/03/2017 CVL
17050453 WAHYUNI 03/03/2017 IVL
UC
17050568 DASIMAH 03/03/2017 IVL
17050324 ELIYANI SUSI, NY 04/03/2017 CVL
UC
17050568 DASIMAH 04/03/2017 IVL
UC
17050592 SITI FATIMAH 04/03/2017 IVL

17050522 ETI DARIAH, NY 04/03/2017 UC


UC
17050646 MASTUROH 04/03/2017 IVL
UC
17050592 SITI FATIMAH 05/03/2017 IVL
UC
17050568 DASIMAH 05/03/2017 IVL

17050522 ETI DARIAH, NY 05/03/2017 UC


UC
17050646 MASTUROH 05/03/2017 IVL
17050324 ELIYANI SUSI, NY 05/03/2017 CVL
UC
17050646 MASTUROH 06/03/2017 IVL
17050324 ELIYANI SUSI, NY 06/03/2017 CVL
UC
17050568 DASIMAH 06/03/2017 IVL

17050522 ETI DARIAH, NY 06/03/2017 UC


UC
17050631 SATI, NY 06/03/2017 IVL
UC
17050592 SITI FATIMAH 06/03/2017 IVL
17050324 ELIYANI SUSI, NY 07/03/2017 CVL
UC
17050622 UUM, NY 07/03/2017 IVL
UC
17050646 MASTUROH 07/03/2017 IVL
17050631 SATI, NY 07/03/2017 UC
UC
17050683 ERSIH BT ENCIM 07/03/2017 IVL
UC
17050568 DASIMAH 07/03/2017 IVL

17050522 ETI DARIAH, NY 07/03/2017 UC


UC
17050592 SITI FATIMAH 07/03/2017 IVL
17050324 ELIYANI SUSI, NY 08/03/2017 CVL
UC
17050631 SATI, NY 08/03/2017 IVL
UC
17050592 SITI FATIMAH 08/03/2017 IVL
UC
17050622 UUM, NY 08/03/2017 IVL
UC
17050663 JUMANAH, NY 08/03/2017 IVL

17050522 ETI DARIAH, NY 08/03/2017 UC


UC
17050568 DASIMAH 08/03/2017 IVL

17050646 MASTUROH 08/03/2017 IVL


UC
17050644 RINI RAHMAWATI 08/03/2017 IVL
UC
17050683 ERSIH BT ENCIM 08/03/2017 IVL
UC
17050677 SITI NUR FARIDA 09/03/2017 IVL
17050700 DWIANA RETNANINGTYAS, NY 09/03/2017 IVL
UC
17050646 MASTUROH 09/03/2017 IVL
17050674 YATI NURHAYATI, NY 09/03/2017 IVL

17050522 ETI DARIAH, NY 09/03/2017 UC


UC
17050568 DASIMAH 09/03/2017 IVL
UC
17050644 RINI RAHMAWATI 09/03/2017 IVL
UC
17050683 ERSIH BT ENCIM 09/03/2017 IVL
17050663 JUMANAH, NY 09/03/2017 IVL
UC
17050592 SITI FATIMAH 09/03/2017 IVL
UC
17050622 UUM, NY 09/03/2017 IVL
17050324 ELIYANI SUSI, NY 09/03/2017 CVL
UC
17050683 ERSIH BT ENCIM 10/03/2017 IVL
UC
17050568 DASIMAH 10/03/2017 IVL
17050663 JUMANAH, NY 10/03/2017 IVL
UC
17050522 ETI DARIAH, NY 10/03/2017 IVL
UC
17050592 SITI FATIMAH 10/03/2017 IVL
17050700 DWIANA RETNANINGTYAS, NY 10/03/2017 IVL
UC
17050631 SATI, NY 10/03/2017
17050631 SATI, NY 10/03/2017 IVL
UC
17050644 RINI RAHMAWATI 10/03/2017 IVL
17050674 YATI NURHAYATI, NY 10/03/2017 IVL
17050324 ELIYANI SUSI, NY 10/03/2017 IVL
UC
17050646 MASTUROH 10/03/2017 IVL
UC
17050622 UUM, NY 10/03/2017 IVL
UC
17050677 SITI NUR FARIDA 10/03/2017 IVL
17050709 DIANA FARAH AGUSTINA, NY 11/03/2017 IVL
17050700 DWIANA RETNANINGTYAS, NY 11/03/2017 IVL
UC
17050677 SITI NUR FARIDA 11/03/2017 IVL
UC
17050592 SITI FATIMAH 11/03/2017 IVL
17050571 SITI ROMLAH, NY 11/03/2017 IVL
UC
17050683 ERSIH BT ENCIM 11/03/2017 IVL
17050705 TUTI ARNENGSIH 11/03/2017 IVL
UC
17050622 UUM, NY 11/03/2017 IVL
UC
17050568 DASIMAH 11/03/2017 IVL
UC
17050631 SATI, NY 11/03/2017 IVL
17050663 JUMANAH, NY 11/03/2017 IVL
UC
17050644 RINI RAHMAWATI 11/03/2017 IVL
17050707 ENING HAERIYAH, NY 11/03/2017 IVL
UC
17050522 ETI DARIAH, NY 11/03/2017 IVL
17050324 ELIYANI SUSI, NY 11/03/2017 CVL
17050674 YATI NURHAYATI, NY 11/03/2017 IVL
17050674 YATI NURHAYATI, NY 12/03/2017 IVL
17050709 DIANA FARAH AGUSTINA, NY 12/03/2017 IVL
UC
17050622 UUM, NY 12/03/2017 IVL
UC
17050714 MIMAH NY 12/03/2017 IVL
17050707 ENING HAERIYAH, NY 12/03/2017 IVL
UC
17050592 SITI FATIMAH 12/03/2017
17050592 SITI FATIMAH 12/03/2017 IVL
17050324 ELIYANI SUSI, NY 12/03/2017 CVL
17050571 SITI ROMLAH, NY 12/03/2017 IVL
17050663 JUMANAH, NY 12/03/2017 IVL
UC
17050631 SATI, NY 12/03/2017 IVL
17050705 TUTI ARNENGSIH 12/03/2017 IVL
UC
17050677 SITI NUR FARIDA 12/03/2017 IVL
UC
17050522 ETI DARIAH, NY 12/03/2017 IVL
17050700 DWIANA RETNANINGTYAS, NY 12/03/2017 IVL
UC
17050683 ERSIH BT ENCIM 12/03/2017 IVL
UC
17050568 DASIMAH 12/03/2017 IVL
UC
17050568 DASIMAH 13/03/2017 IVL
UC
17050686 NURYANI 13/03/2017 IVL
UC
17050592 SITI FATIMAH 13/03/2017 IVL
17050522 ETI DARIAH, NY 13/03/2017 UC
17050709 DIANA FARAH AGUSTINA, NY 13/03/2017 IVL
17050663 JUMANAH, NY 13/03/2017 IVL
UC
17050683 ERSIH BT ENCIM 13/03/2017 IVL
UC
17050453 WAHYUNI 13/03/2017 CVL
UC
17050714 MIMAH NY 13/03/2017 IVL
17050605 MIA DARIAH, NY 13/03/2017 IVL
UC
17050622 UUM, NY 13/03/2017 IVL
17050707 ENING HAERIYAH, NY 13/03/2017 IVL
17050571 SITI ROMLAH, NY 13/03/2017 IVL
UC
17050631 SATI, NY 13/03/2017 IVL
17050729 ROHMAH, NY 13/03/2017 IVL
17050730 IIM TUTI KURNIATI 13/03/2017 IVL
17050700 DWIANA RETNANINGTYAS, NY 13/03/2017 IVL
17050674 YATI NURHAYATI, NY 13/03/2017 IVL
UC
17050677 SITI NUR FARIDA 13/03/2017
17050677 SITI NUR FARIDA 13/03/2017 IVL
UC
17050710 EUIS KARTISIH, NY 13/03/2017 IVL
UC
17050689 APONG, NY 13/03/2017 IVL
17050324 ELIYANI SUSI, NY 13/03/2017 IVL
UC
17050683 ERSIH BT ENCIM 14/03/2017 IVL
17050571 SITI ROMLAH, NY 14/03/2017 IVL
17050729 ROHMAH, NY 14/03/2017 IVL
UC
17050715 ANIS 14/03/2017 IVL
17050522 ETI DARIAH, NY 14/03/2017 UC
17050730 IIM TUTI KURNIATI 14/03/2017 IVL
17050707 ENING HAERIYAH, NY 14/03/2017 IVL
UC
17050710 EUIS KARTISIH, NY 14/03/2017 IVL
UC
17050718 FR.IRIENE LEMUEL 14/03/2017 IVL
UC
17050453 WAHYUNI 14/03/2017 CVL
UC
17050714 MIMAH NY 14/03/2017 IVL
17050605 MIA DARIAH, NY 14/03/2017 IVL
17050744 ROSYANE.K 14/03/2017 IVL
UC
17050592 SITI FATIMAH 14/03/2017 IVL
17050324 ELIYANI SUSI, NY 14/03/2017 IVL
17050700 DWIANA RETNANINGTYAS, NY 14/03/2017 IVL
17050663 JUMANAH, NY 14/03/2017 IVL
UC
17050631 SATI, NY 14/03/2017 IVL
UC
17050622 UUM, NY 14/03/2017 IVL
17050674 YATI NURHAYATI, NY 14/03/2017 IVL
UC
17050677 SITI NUR FARIDA 14/03/2017 IVL
UC
17050723 NURFEBBI FADILAH 14/03/2017 IVL
UC
17050712 SANI SETIANI SOPANDI 14/03/2017 IVL
17050689 APONG, NY 14/03/2017 IVL
17050686 NURYANI 14/03/2017 IVL
UC
17050713 MULIAWATI 14/03/2017 IVL
UC
17050568 DASIMAH 14/03/2017 IVL
UC
17050631 SATI, NY 15/03/2017 IVL
UC
17050622 UUM, NY 15/03/2017 IVL
17050735 LILIS SUGIARTI, NY 15/03/2017 IVL
UC
17050453 WAHYUNI 15/03/2017 CVL
UC
17050714 MIMAH NY 15/03/2017 IVL
17050715 ANIS 15/03/2017 IVL
17050605 MIA DARIAH, NY 15/03/2017 IVL
UC
17050592 SITI FATIMAH 15/03/2017 IVL
17050522 ETI DARIAH, NY 15/03/2017 UC
UC
17050763 KARTINI 15/03/2017 IVL
17050755 KARISNA MANURUNG 15/03/2017 IVL
17050745 N EMIN SITI AMINAH, NY 15/03/2017 IVL
17050740 OOM ROHMAYATI 15/03/2017 IVL
UC
17050742 DEDEH RUYAEDAH, NY 15/03/2017 IVL
UC
17050744 ROSYANE.K 15/03/2017 IVL
UC
17050733 ISA SUGIHARTI, NY 15/03/2017 IVL
17050712 SANI SETIANI SOPANDI 15/03/2017 IVL
UC
17050713 MULIAWATI 15/03/2017 IVL
17050710 EUIS KARTISIH, NY 15/03/2017 UC
17050700 DWIANA RETNANINGTYAS, NY 15/03/2017 IVL
17050674 YATI NURHAYATI, NY 15/03/2017 IVL
17050663 JUMANAH, NY 15/03/2017 IVL

17050750 SITI MARYAM 15/03/2017 IVL


UC
17050683 ERSIH BT ENCIM 15/03/2017 IVL
17050718 FR.IRIENE LEMUEL 15/03/2017 IVL
UC
17050743 YUMIARSIH, NY 16/03/2017 IVL
17050750 SITI MARYAM 16/03/2017 IVL
UC
17050744 ROSYANE.K 16/03/2017 IVL
17050745 N EMIN SITI AMINAH, NY 16/03/2017 IVL
17050663 JUMANAH, NY 16/03/2017 IVL
UC
17050453 WAHYUNI 16/03/2017 CVL
17050674 YATI NURHAYATI, NY 16/03/2017 IVL
UC
17050683 ERSIH BT ENCIM 16/03/2017 IVL
UC
17050605 MIA DARIAH, NY 16/03/2017 IVL
UC
17050713 MULIAWATI 16/03/2017 IVL
UC
17050743 YUMIARSIH, NY 17/03/2017 IVL
UC
17050453 WAHYUNI 17/03/2017 CVL
17050750 SITI MARYAM 17/03/2017 IVL
17050745 N EMIN SITI AMINAH, NY 17/03/2017 IVL
UC
17050713 MULIAWATI 17/03/2017 IVL
UC
17050744 ROSYANE.K 17/03/2017 IVL
17050674 YATI NURHAYATI, NY 17/03/2017 IVL
UC
17050683 ERSIH BT ENCIM 17/03/2017 IVL
UC
17050605 MIA DARIAH, NY 17/03/2017 IVL
17050663 JUMANAH, NY 17/03/2017 IVL
17050745 N EMIN SITI AMINAH, NY 18/03/2017 IVL
UC
17050605 MIA DARIAH, NY 18/03/2017 IVL
17050750 SITI MARYAM 18/03/2017 IVL
UC
17050683 ERSIH BT ENCIM 18/03/2017 IVL
UC
17050453 WAHYUNI 18/03/2017 CVL
17050674 YATI NURHAYATI, NY 18/03/2017 IVL
UC
17050713 MULIAWATI 18/03/2017 IVL
UC
17050744 ROSYANE.K 18/03/2017 IVL
17050743 YUMIARSIH, NY 18/03/2017 IVL
UC
17050605 MIA DARIAH, NY 19/03/2017 IVL
UC
17050683 ERSIH BT ENCIM 19/03/2017 IVL
17050674 YATI NURHAYATI, NY 19/03/2017 IVL
UC
17050744 ROSYANE.K 19/03/2017 IVL
17050745 N EMIN SITI AMINAH, NY 19/03/2017 IVL
UC
17050785 JAMALIAH 19/03/2017 IVL
UC
17050713 MULIAWATI 19/03/2017 IVL
17050750 SITI MARYAM 19/03/2017 IVL
UC
17050453 WAHYUNI 19/03/2017 CVL
17050674 YATI NURHAYATI, NY 20/03/2017 IVL
UC
17050683 ERSIH BT ENCIM 20/03/2017 IVL
UC
17050605 MIA DARIAH, NY 20/03/2017 IVL
UC
17050787 LENI MARLENI 20/03/2017 IVL
UC
17050812 WAINAH, NY 20/03/2017 IVL
UC
17050785 JAMALIAH 20/03/2017 IVL
UC
17050453 WAHYUNI 20/03/2017 CVL
UC
17050786 AAN NURHASANAH, NY 20/03/2017 IVL
17050768 HADIJAH 20/03/2017 IVL
UC
17050713 MULIAWATI 20/03/2017 IVL
17050750 SITI MARYAM 20/03/2017 IVL
17050745 N EMIN SITI AMINAH, NY 20/03/2017 IVL
UC
17050744 ROSYANE.K 20/03/2017 IVL
UC
17050792 ARIANI, NY 20/03/2017 IVL
17050768 HADIJAH 21/03/2017 IVL
UC
17050812 WAINAH, NY 21/03/2017 IVL
UC
17050785 JAMALIAH 21/03/2017 IVL
UC
17050792 ARIANI, NY 21/03/2017 IVL
17050750 SITI MARYAM 21/03/2017 IVL
UC
17050786 AAN NURHASANAH, NY 21/03/2017 IVL
17050768 HADIJAH 22/03/2017 IVL
UC
17050812 WAINAH, NY 22/03/2017 IVL
UC
17050792 ARIANI, NY 22/03/2017 IVL
UC
17050813 SITI ROHENI 22/03/2017 IVL
UC
17050786 AAN NURHASANAH, NY 22/03/2017 IVL
UC
17050829 NURJANAH, NY 22/03/2017 IVL
17050826 ANI WIDIYANTI 22/03/2017 IVL
17050750 SITI MARYAM 22/03/2017 IVL
UC
17050785 JAMALIAH 22/03/2017 IVL
17050750 SITI MARYAM 23/03/2017 IVL
UC
17050812 WAINAH, NY 23/03/2017 IVL
UC
17050792 ARIANI, NY 23/03/2017 IVL
UC
17050827 NINING.NY 23/03/2017 IVL
UC
17050837 RANI APRIANI, NY 23/03/2017 IVL
17050826 ANI WIDIYANTI 23/03/2017 IVL
UC
17050830 CICIH WARSIH, NY 23/03/2017 IVL
17050834 NENI , NY. 23/03/2017 IVL
17050768 HADIJAH 23/03/2017 IVL
UC
17050786 AAN NURHASANAH, NY 23/03/2017 IVL
UC
17050813 SITI ROHENI 23/03/2017 IVL
17050848 MAMI SUARMI, NY 23/03/2017 IVL
UC
17050785 JAMALIAH 23/03/2017 IVL
UC
17050829 NURJANAH, NY 23/03/2017 IVL
17050848 MAMI SUARMI, NY 24/03/2017 IVL
UC
17050830 CICIH WARSIH, NY 24/03/2017 IVL
17050826 ANI WIDIYANTI 24/03/2017 IVL
UC
17050829 NURJANAH, NY 24/03/2017 IVL
UC
17050854 KAYAH ROKAYAH, NY 24/03/2017 IVL
UC
17050751 LELIS, NY 24/03/2017 CVL
17050571 SITI ROMLAH, NY 24/03/2017 IVL
UC
17050792 ARIANI, NY 24/03/2017 IVL
17050813 SITI ROHENI 24/03/2017 UC
17050834 NENI , NY. 24/03/2017 IVL
17050837 RANI APRIANI, NY 24/03/2017 IVL
UC
17050785 JAMALIAH 24/03/2017 IVL
UC
17050786 AAN NURHASANAH, NY 24/03/2017 IVL
17050768 HADIJAH 24/03/2017 IVL
17050750 SITI MARYAM 24/03/2017 IVL
17050827 NINING.NY 24/03/2017 IVL
UC
17050841 LULI NUR LAILI 24/03/2017 IVL
UC
17050843 TITIN SUPRIATIN, NY 24/03/2017 IVL
UC
17050812 WAINAH, NY 24/03/2017 IVL
17050848 MAMI SUARMI, NY 25/03/2017 IVL
UC
17050830 CICIH WARSIH, NY 25/03/2017 IVL
UC
17050854 KAYAH ROKAYAH, NY 25/03/2017 IVL
UC
17050785 JAMALIAH 25/03/2017 IVL
UC
17050786 AAN NURHASANAH, NY 25/03/2017 IVL
UC
17050843 TITIN SUPRIATIN, NY 25/03/2017 IVL
17050834 NENI , NY. 25/03/2017 IVL
17050826 ANI WIDIYANTI 25/03/2017 IVL
UC
17050751 LELIS, NY 25/03/2017 CVL
17050750 SITI MARYAM 25/03/2017 IVL
UC
17050792 ARIANI, NY 25/03/2017 IVL
17050571 SITI ROMLAH, NY 25/03/2017 IVL
17050813 SITI ROHENI 25/03/2017 UC
UC
17050859 MAESAROH 25/03/2017 IVL
UC
17050841 LULI NUR LAILI 25/03/2017 IVL
UC
17050829 NURJANAH, NY 25/03/2017 IVL
UC
17050812 WAINAH, NY 25/03/2017 IVL
17050813 SITI ROHENI 26/03/2017 UC
UC
17050812 WAINAH, NY 26/03/2017 IVL
17050834 NENI , NY. 26/03/2017 IVL
UC
17050786 AAN NURHASANAH, NY 26/03/2017 IVL
UC
17050854 KAYAH ROKAYAH, NY 26/03/2017 IVL
UC
17050785 JAMALIAH 26/03/2017 IVL
UC
17050843 TITIN SUPRIATIN, NY 26/03/2017 IVL
17050826 ANI WIDIYANTI 26/03/2017 IVL
UC
17050751 LELIS, NY 26/03/2017 CVL
UC
17050792 ARIANI, NY 26/03/2017 IVL
17050571 SITI ROMLAH, NY 26/03/2017 IVL
UC
17050859 MAESAROH 26/03/2017 IVL
17050841 LULI NUR LAILI 26/03/2017 UC
17050750 SITI MARYAM 26/03/2017 IVL
UC
17050829 NURJANAH, NY 26/03/2017 IVL
UC
17050830 CICIH WARSIH, NY 26/03/2017 IVL
17050871 ROSMALAYANTI 27/03/2017 IVL
17050750 SITI MARYAM 27/03/2017 IVL
17050768 HADIJAH 27/03/2017 IVL
17050826 ANI WIDIYANTI 27/03/2017 IVL
17050785 JAMALIAH 27/03/2017 UC
17050866 AYI, NY 27/03/2017 IVL
UC
17050854 KAYAH ROKAYAH, NY 27/03/2017 IVL
UC
17050843 TITIN SUPRIATIN, NY 27/03/2017 IVL
17050841 LULI NUR LAILI 27/03/2017 UC
17050571 SITI ROMLAH, NY 27/03/2017 IVL
UC
17050830 CICIH WARSIH, NY 27/03/2017 IVL
UC
17050812 WAINAH, NY 27/03/2017 IVL
UC
17050863 YENI YUNARYATI, NY 27/03/2017 IVL
UC
17050829 NURJANAH, NY 27/03/2017 IVL
17050867 ROHAENI NY 27/03/2017 IVL
UC
17050862 KARWATI, NY 27/03/2017 IVL
UC
17050864 TATI BUDIARTI 27/03/2017 IVL
17050861 SOPIAH 27/03/2017 IVL
UC
17050786 AAN NURHASANAH, NY 27/03/2017 IVL
UC
17050859 MAESAROH 27/03/2017 IVL
UC
17050751 LELIS, NY 27/03/2017 CVL
17050813 SITI ROHENI 27/03/2017 UC
UC
17050792 ARIANI, NY 27/03/2017 IVL
17050834 NENI , NY. 27/03/2017 IVL
17050871 ROSMALAYANTI 28/03/2017 IVL
UC
17050830 CICIH WARSIH, NY 28/03/2017 IVL
17050869 ENAH PARNINGSIH 28/03/2017 IVL
UC
17050864 TATI BUDIARTI 28/03/2017 IVL
17050834 NENI , NY. 28/03/2017 IVL
UC
17050792 ARIANI, NY 28/03/2017
17050792 ARIANI, NY 28/03/2017 IVL
17050768 HADIJAH 28/03/2017 IVL
17050750 SITI MARYAM 28/03/2017 IVL
17050841 LULI NUR LAILI 28/03/2017 UC
17050866 AYI, NY 28/03/2017 IVL
17050826 ANI WIDIYANTI 28/03/2017 IVL
17050813 SITI ROHENI 28/03/2017 UC
UC
17050863 YENI YUNARYATI, NY 28/03/2017 IVL
17050867 ROHAENI NY 28/03/2017 IVL
17050812 WAINAH, NY 28/03/2017 UC
17050785 JAMALIAH 28/03/2017 UC
UC
17050859 MAESAROH 28/03/2017 IVL
UC
17050751 LELIS, NY 28/03/2017 CVL
UC
17050749 RUMINAH, NY 28/03/2017 IVL
17050829 NURJANAH, NY 28/03/2017 IVL
17050887 EPON, NY 28/03/2017 IVL
UC
17050786 AAN NURHASANAH, NY 28/03/2017 IVL
UC
17050862 KARWATI, NY 28/03/2017 IVL
17050861 SOPIAH 28/03/2017 IVL
17050571 SITI ROMLAH, NY 28/03/2017 IVL
UC
17050854 KAYAH ROKAYAH, NY 28/03/2017 IVL
UC
17050843 TITIN SUPRIATIN, NY 28/03/2017 IVL
UC
17050859 MAESAROH 29/03/2017 IVL
17050902 SRI WATI, NY 29/03/2017 IVL
UC
17050751 LELIS, NY 29/03/2017 CVL
UC
17050886 ELSA, NY 29/03/2017 IVL
UC
17050862 KARWATI, NY 29/03/2017 IVL
17050861 SOPIAH 29/03/2017 IVL
17050571 SITI ROMLAH, NY 29/03/2017 IVL
UC
17050749 RUMINAH, NY 29/03/2017 IVL
17050866 AYI, NY 29/03/2017 IVL
UC
17050843 TITIN SUPRIATIN, NY 29/03/2017 IVL
UC
17050854 KAYAH ROKAYAH, NY 29/03/2017 IVL
17050841 LULI NUR LAILI 29/03/2017 UC
17050834 NENI , NY. 29/03/2017 IVL
UC
17050830 CICIH WARSIH, NY 29/03/2017 IVL
UC
17050786 AAN NURHASANAH, NY 29/03/2017 IVL
17050750 SITI MARYAM 29/03/2017 IVL
17050871 ROSMALAYANTI 29/03/2017 IVL
UC
17050885 ENUNG N 29/03/2017 IVL
17050890 EKA MARIA, NY 29/03/2017 IVL
UC
17050889 YORIDA FEBRY MAAKH 29/03/2017 IVL
UC
17050792 ARIANI, NY 29/03/2017 IVL
17050843 TITIN SUPRIATIN, NY 30/03/2017 IVL
17050866 AYI, NY 30/03/2017 IVL
UC
17050891 SATIROH.NY 30/03/2017 IVL
17050902 SRI WATI, NY 30/03/2017 IVL
UC
17050906 KUSNIATY, NY 30/03/2017 IVL
UC
17050786 AAN NURHASANAH, NY 30/03/2017 IVL
UC
17050892 ATIN KURNIA, NY 30/03/2017 IVL
17050889 YORIDA FEBRY MAAKH 30/03/2017 IVL
17050890 EKA MARIA, NY 30/03/2017 IVL
UC
17050885 ENUNG N 30/03/2017 IVL
17050871 ROSMALAYANTI 30/03/2017 IVL
17050750 SITI MARYAM 30/03/2017 IVL
17050812 WAINAH, NY 30/03/2017 IVL
17050829 NURJANAH, NY 30/03/2017 IVL
UC
17050830 CICIH WARSIH, NY 30/03/2017 IVL
17050841 LULI NUR LAILI 30/03/2017 UC
UC
17050854 KAYAH ROKAYAH, NY 30/03/2017
17050854 KAYAH ROKAYAH, NY 30/03/2017 IVL
17050571 SITI ROMLAH, NY 30/03/2017 IVL
UC
17050883 IRMA 30/03/2017 IVL
UC
17050749 RUMINAH, NY 30/03/2017 IVL
UC
17050862 KARWATI, NY 30/03/2017 IVL
17050886 ELSA, NY 30/03/2017 IVL
17050861 SOPIAH 30/03/2017 IVL
UC
17050859 MAESAROH 30/03/2017 IVL
UC
17050792 ARIANI, NY 30/03/2017 IVL
UC
17050751 LELIS, NY 30/03/2017 CVL
17050890 EKA MARIA, NY 31/03/2017 IVL
UC
17050921 RIKA TRIYANTI, NY 31/03/2017 IVL
17050750 SITI MARYAM 31/03/2017 IVL
17050902 SRI WATI, NY 31/03/2017 IVL
17050905 RATMI,NY 31/03/2017 IVL
UC
17050786 AAN NURHASANAH, NY 31/03/2017 IVL
17050792 ARIANI, NY 31/03/2017 IVL
UC
17050830 CICIH WARSIH, NY 31/03/2017 IVL
UC
17050854 KAYAH ROKAYAH, NY 31/03/2017 IVL
17050571 SITI ROMLAH, NY 31/03/2017 IVL
17050861 SOPIAH 31/03/2017 IVL
UC
17050901 AFIEFAH RAHMAH 31/03/2017 IVL
17050919 NENENG RUBIAH, NY 31/03/2017 IVL
17050866 AYI, NY 31/03/2017 IVL
17050841 LULI NUR LAILI 31/03/2017 UC
UC
17050859 MAESAROH 31/03/2017 IVL
17050883 IRMA 31/03/2017 IVL
UC
17050751 LELIS, NY 31/03/2017 CVL
UC
17050843 TITIN SUPRIATIN, NY 31/03/2017 IVL
17050891 SATIROH.NY 31/03/2017 IVL
UC
17050904 AGUSTINA,NY 31/03/2017 IVL
17050914 DARSIH, NY 31/03/2017 IVL
TIRAH HASIL
PASIEN TERPASANG INFUS SUSPEK IRS SUSPEK IRS INFEKSI DEKUP FLEBITIS SUHU
BARING KULTUR
36.5
36.5
1 36.8

1 36.8

1 36.8

36.8

36.5

1 36.8
36.6

36.8

36.5

36.5
1
36.7

36.8

36.6

36.8

36.5
36.8
36.5

36.8
Y 38.3

36.8

36.6

36.8
36.6

1 36.8

1 38.3

36.8

36.8
Y 36.8

36.5
Y 36.6

36.8

36.8

36.5

36.6
Y 37.3

36.6

36.6
36.8

36.6

36.6

36.8

36.4
Y 36.8

1 36.3

36.7
1 36.8

36.8

36.8

36.8

1 36.8

36.5

1 36.8
1 36.8

36.8
1 36.8

36.6

36.6

36.8

1 36.8
36.8

36.6

36.6
Y 36.6

1 36.8

36.8
36.8

1 36.8

36.6
36.8
36.8
36.8
Y 36.8

36.8

36.8

36.6
1 36.8
36.8

36.6

36.5
1 36.6

1 36.8
1 36.5

36.7

36.6

36.6
36.8

36.8
1 36.8

36.8
Y 36.6
36.8
36.8
36.6

36.7

36.5
36.6

37.1
37.1
Y 37.3
36.8
36.8

36.8
36.6

36.8

36.8
36.8

1 36.8

1 36.8

36.6

1 36.8

1 36.6
36.8
36.6
36.8

1 36.8

36.5

2 36.5
37

36.7
36.6
36.8

36.7
1 36.8
1 36.6
36.6
36.8

1 36.8
1 36.8

1 36.8

1 36.6
Y 36.6

1 36.6
36.6
36.8

1 36.8
36.8
36.6
36.5

36.8

36.8

37

38.3
36.5
36.5

36.8
Y 36.6
36.6
37.3

36.8

36.6
36.8

36.6

1 36.8

1 36.8
36.8
36.8
1 36.8

36.8

36.6

36.8
36.4

36.5

38
37
37

36.5
36.5

36.7
36.8
36.3
36.9

36.7

38

36.6
36.4

36.9
36.8
36.5
1 40.1
36.4

1 36.7

1 36.8
36

36.5
36.2

36.7
36.9
36.5

36.5
36.5

36.5

36.8

36.5

36.9

36.5
36.5
36.3

36.4

36.4
36.9

36.7

36.7
36.7
36.2

36.8
36.4

36.8

36.6
36.4

36.8

36.9
37

36.4

36.4
36.9

36.4
36.8

36.9

36.7
36.7

36.9
36.8

36.5

36.5

36.5

1 36.5

36.8

37

36.5
36.8

36.5
36.5
36.4

36.1

36.9
36.4

36.7
36.8

36.6
36.1

36.7
36.4

36.3

36.7

1 36.8

36.8

36.5
36.4
36.4

36.9
36.7

36

36.4

1 36.8

36.9
36.5

36.8
Y 36.6
36.6

36.9

36.5
1 36.8

36.9
36.9
36.6

36.8
36.9

36.8

36.8

36.7
1 36.5

36.4
36.8
36.7
37

36.9

36.5
36.3
36.5
36.6

1 36.7

36.9

36
36.6

36.4

36.8

36.9

36.5

36.2
35.9
35.9

36.6
36.3

36.3
36.6
36.1

38.8

36.5

36.4

36.5
36.4

36.3
36.8

38.7

36.8

36.8

36.8
36.4

36.5

36.6
36.3

37
36.3
36.5

36.4

36.8
36.9
36.8
36.9
36.8
35.8
36.4

36.9

1 36.7
36.5
36.4

36.5

36.8

36.5

36.4
36.5

36.7

36.8
36.4

36.9

37.2

36.8
36.8

36.9
36.1
36.5

36.4
36.4

36.9
36.9

36.8
36.8
36.4
36.8
36.7
37
36.8
36.9

36.7
36.9
36.7
36.7

36.9

36.7

36.8
36.2
1 36.5

36.8

36.5
36.5
36.9

36.3

36.4

1 36.8
1 36.8

36.9

36.4

36.7
36.8
1 36.7

36.8
36.6

36.5

36.8
36.8
36.5

36.7

36.8
36.8
36.8

36.6
37

Y 36.5

36.8
36.4
36.6

1 36.8
36.5

1 36.5

36.6

1 36.8
36.8
36.4

36.5
36.4
36.7
36.9
1 36.6

36.4
36.7

36.8
36.8
36.9

Y 36.3

36.9

36.8
36.8
36.2

36.5

36.4

36.6
37

36.7
36.4
36.8
36.8

36.5
36.5

36.4

36.8
36.8
36.8

36.9
36.5
36.4
36.8

2 38.8
36.5

36.8

36.8
36.4

36.9
36.9
ANTIBIOTIK

ceftriaxone 1x2 gram

cefadroxyl 2x500mg metronidazol


3x500mg
ceftriaxone 1x2 gram , metronidazole
3x500mg
ceftriaxone 1x2 gram , metronidazole
3x500mg

cefadroxyl 2x500 mg metronidazole 3x500


mg

ceftriaxone 1x2 gram metronidazole 3x


500mg

cefadroxyl 2x500 mg metronidazole


3x500mg

cefadroxyl 2x500 mg metronidazole


3x500mg
ceftriaxone 1x2 gram , metronidazole
3x500 mg

cefadroxyl 2x500 mg metronidazole


3x500mg
ceftriaxone 1x2 gram , metronidazole 3x
500 mg

ceftriaxone 1x2 gram , metronidazole 3x


500 mg

cefadroxyl 2x500 mg metronidazole


3x500mg

meropenem 3x1 gram

ceftriaxone 1x2 gram , metronidazole


3x500 mg
meropenem 3x1 gram

cefadroxyl 2x500 mg metronidazole


3x500mg

meropenem 3x1 gram

ceftriaxone 1x2 gram,metronidazole


3x500mg
cefazolin 1 gr
cefadroxyl 2x500 mg metronidazole
3x500mg

ceftriaxone 1x2 gram , metronidazole 3x


500 mg

cefazolin 1 gr

ceftriaxone 1x2 gram

cefazolin 1 gr

cyprofloxacyn 2x400mg
cefadroxyl 2x500 mg
metronidazole3x500mg

ceftriaxone 1x2 gram

ceftriaxone 1x2 gram


ceftriaxone 1x2 gram

ceftriaxone 1x2 gram ,metronidazole


3x500mg

ceftriaxone 1x2 gram

ceftriaxone 1x2 gram

cyprofloxacin 2x400mg

meropenem 3x1 gram


meropenem 3x1 gram

ceftriaxone 1x2 gram


cyprofloxacin 2x400mg

ceftriaxone 1x2 gram , metronidazole


3x500 mg

ceftriaxone 1x2 gram

ceftriaxone 1x2 gram

ceftriaxone 1x2 gram

ceftriaxone 1x2 gram , metronidazole


3x500mg

meropenem 3x1 gram


ceftriaxone 1x2 gram

ceftriaxone 1x2 gram

cyprofloxacyn 2x400mg

cyprofloxacin 2x400mg
cyprofloxacin 2x400mg

ceftriaxone 1x2 gram, metronidazole


3x500mg
ceftriaxone 1x2 gram

meropenem 3x1 gram

ceftriaxone 1x2 gram

cyprofloxacyn 2x400mg

ceftriaxone 1x2 gram

cefazolin 1 gr

ceftriaxone 1x2 gram

ceftriaxone 1x2 gram

amikacin 1x1gr
ceftriaxone 1x2 gram , metronidazole
3x500 mg

meropenem 3x1 gram

cyprofloxacin 2x400mg

ceftriaxone 1x2 gram


ceftriaxone 1x2 gram

cefazolin 1 gr

cefazolin 1 gr

ceftriaxone 1x2 gram

cefazolin 1 gr

ceftriaxone 1x2 gram

cefazoline 1 gr

amikacin 1x1gr
metronidazole 3x500mg

ceftriaxone 1x2 gram

meropenem 3x1 gram


ceftriaxone 1x2 gram ,metronidazole
3x500 mg
cyprofloxacin 2x400mg

ceftriaxone 1x2 gram

cefazolin 1 gr

cefazolin 1 gr
ceftriaxone 1x2 gram
ceftriaxone 1x2 gram
cefazolin 1 gr

meeropenem 3x1
ceftriaxone 1x2 gram , metronidazole 3x
500 mg

cefazoline 1gr
amikacin 1x1gr

cefazoline 1 gr

ceftriaxone 1x2 gr,metronidazole 3x500mg

cefazoline 1 gr
ceftriaxone 1x2 gr

ceftriaxone 1x2 gr
cefadroxyl 2x500mg

cyprofloxacin 2x400mg
ceftriaxone 1x2 gr

cefotaxime 3x1 gr azitromicyn 1x200 mg

ceftriaxone 1x2 gram


ceftriaxone 1x2 gr

cefazoline 1 gr
cefotaxime 3x1gr azitromicyn 1x200 mg
ceftriaxone 1x2 gr,metronidazole 3x500mg
gentamicyn 2x80mg

cefadroxyl 2x500mg

meropenem 3x1gr

amikacin 1x1gr

ceftriaxone 1x2 gr

ceftriaxone 1x2 gr

cefotaxime 3x1 gr azitromicyn 1x200mg

ceftriaxone 1x2 gr
ceftriaxone 2x1 gr,metronidazole 3x500mg
gentamicyn 2x80mg

meropenem 3x1gr

amikacin 1x1gr
cefadroxyl 2x500mg

cefotaxime 3x1gr azitromycin 1x200mg

meropenem 3x1gr

ceftriaxone 1x2 gr
ceftriaxone 2x1 gr,metronidazole 3x500mg
gentamicyn 2x80mg
ceftriaxone 1x2 gr

meropenem 3x1 gram

ceftriaxone 1x2 gr,metronidazole 3x500mg


gentamycin 2x80mg

cefazolin 1gr

ceftriaxone 1x2 gr
cefotaxime 3x1gr azitromicyn 1x200 mg

meropenem 3x1 gram

cefazoline 1 gr

ceftriaxone 2x1gr

cefazoline 1gr

ceftriaxone 1x2 gr
cefotaxime 3x1gr azitromicyn 1x200

ceftriaxone 1x2 gr,metronidazole 3x500mg


gentamicyn 2x80mg
CEFTRIAXONE 2X1GR

cefotaxime 3x1gr azitromicyn 1x200

ceftriaxone 1x2 gr

ceftriaxone 2x1 gram

cefazolin 1 gr

cefadroxyl 2x500mg

cefotaxime 3x1gr

CEFTRIAXONE 2X1GR
cefotaxime 3x1gr

ceftriaxone 2x1 gram

cefazolin 1 gr

cefazolin 1gr

ceftriaxone 1x2 gr

ceftriaxone 1x2 gram

ceftriaxone 2x1gr
ceftriaxone 1x2 gram metronidazole
1x1500mg

ceftriaxone 2x1 gram


cefadroxyl 2x500 mg

ceftriaxone 2x1gr

ceftriaxone 2x1gr

ceftriaxone 1x2 gr

ceftriaxone 1x2 gram

cefazolin 1 gr

CEFTRIAXONE 2X1GR

ceftriaxone 1x2 gr
ceftriaxone 1x2 gram metronidazole
1x1500mg

ceftriaxone 2x1 gram

cefadroxyl 2x500 mg

ceftriaxone 1x2 gram

cefadroxyl 2x500 mg

ceftriaxone 1x2 gr

ceftriaxone 2x1gr

ceftriaxone 1x2 gram metronidazole


1x1500mg

ceftriaxone 2x1 gram

cefadroxyl 2x500 mg
cefadroxyl 2x500mg

cefadroxyl 2x500mg

cefazolin 1gr

cefazolin 1gr

cefoferazone 2x1gr

ceftriaxone 1x2 gr

ceftriaxone 1x2 gr,metronidazole 3x500mg


cefadroxyl 2x500mg

ceftiaxone 2x1gr

ceftriaxone 2x1gr

ceftriaxone 2x1gr
ceftriaxone 2x1gr

cefadroxyl 2x500mg

cefadroxyl 2x500mg

ceftriaxone 2x1gr

cefadroxyl 2x50mg

ceftriaxone 1x2 gram metronidazole


3x500mg

ceftriaxone 1x2 gr

ceftriaxone 1x2 gr

ceftriaxone 1x2gr
cefoferazone 2x1gr

meropenem 3x1gr

cefazolin 1 gr

ceftriaxone 1x2 gram


cefoferazone 2x1gr

ceftriaxone 1x2 gram


cefadroxyl 2x500 mg

cefazolin 1 gr

cefazolin 1 gr

cefazolin 1 gr

cefazolin 1 gr

cefazolin 1 gr
ceftriaxone 1x2 gram

ceftriaxone 1x2 gram

cefadroxyl 2x500 mg
cefazolin 1 gr

ceftriaxone 1x2 gram

ceftriaxone 1x2 gram


ceftriaxone 1x2 gram
cefofeazone 2x1gr

meropenem 3x 1gr

cefoperazone 2x1 gr

cefazolin 1 gr

cefadroxyl 2x500mg

ceftriaxone 1x2 gr

meropenem 3x1 gram


ceftriaxone 1x2 gram

cefazolin 1 gr