Anda di halaman 1dari 3

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BORANG KEBERHASILAN 2016
PENILAIAN: PERTENGAHAN / AKHIR

NAMA PYD GRED JAWATAN


NO.K.P.
TEMPAT BERTUGAS
JAWATAN GURU BESAR

MELEBIHI
PENILAIAN PENILAIAN JUMLAH YANG CATATAN
BIL BIDANG TUGAS SASARAN KERJA
PERTAMA AKHIR
DISASARKAN
Menyediakan satu perancangan tahunan
1 dengan lengkap berdasarkan perancangan
strategik sekolah
Mengagihkan 53 orang guru berdasarkan
keperluan kelas dan menyediakan satu jadual
2
waktu PdP yang lengkap dalam tempoh
setahun
Menyelia PdP setiap guru sekurang-kurangnya
3
2 kali setahun
Memastikan semua murid yang layak
4 menerima biasiswa dan bantuan mempunyai
maklumat yang lengkap
1 Pengurusan Menyediakan satu perancangan perbelanjaan
5 sekolah dengan lengkap berdasarkan
peruntukan yang diterima dalam tahun semasa
Mengadakan kursus pengurusan pejabat
6
sekurang-kurangnya 1 kali setahun.
Dapat melaksanakan 2 kali pemantauan
7
persekitaran sekolah dalam seminggu
Merancang dan melaksanakan 2 program
8 pembangunan berdasarkan keperluan sekolah
sepanjang tahun.
Mengadakan mesyuarat PIBG sekali setahun
9 dan menganjurkan gotong-royong sekurang-
kurangnya 2 kali setahun.
Melaksanakan bengkel untuk setiap mata
10
pelajaran sekurang-kurangnya sekali setahun.
Mengadakan penilaian berkala sepanjang
11 tahun berdasarkan buku perancangan
tahunan sekolah
Mengadakan bengkel mata pelajaran dan
pengajaran untuk guru melalui panitia mata
12
2 PdP pelajaran sekurang-kurangnya 2 kali
setahun
Mengadakan sekurang-kurangnya 1 program
13 perkongsian pintar antara guru di sekolah dan
sekolah lain serta bimbingan SISC+
Mengadakan seminar dan program motivasi
sekurang-kurangnya 1 kali setahun untuk guru
14
dan murid melalui perkhidmatan bimbingan
dan kaunseling
Mencapai 10% murid cemerlang dalam
15
peperiksaan UPSR
Pencapaian Murid
3 16 Mencapai 70% lulus dalam peperiksaan UPSR
Yang Cemerlang
Mencapai 2.70 gred purata sekolah dalam
17
peperiksaan UPSR
MELEBIHI
PENILAIAN PENILAIAN
BIL BIDANG TUGAS SASARAN KERJA JUMLAH YANG CATATAN
PERTAMA AKHIR
DISASARKAN

18 Mencapai 20% log masuk FrogVLE

Mencapai sekurang kurangnya kedudukan


19 tiga terbaik dalam sukan/permainan peringkat
negeri melalu permainan Sofbol
Mencapai sekurang-kurangnya kedudukan
20 tiga terbaik dalam Pertandingan Tilawan Al-
Quran
Mencapai 100% pelibatan murid dalam
21
pelaksanaan 1M1S
Mencapai bilangan pelibatan murid seramai
22 4 orang dalam kokurikulum di peringkat
kebangsaan
Mencapai 100% pelibatan murid dalam
23
pelaksanaan aktiviti kokurikulum di sekolah.
Mencapai peratus pengurangan salah laku
24 murid sebanyak 0.01 % setahun
(TOV=0.63 %, ETR=0.62 %)
Mencapai peratus pengurangan kadar ponteng
Meningkatkan
25 sebanyak 0.01 % setahun
Kehadiran Murid dan
4 (TOV=0.22 %, ETR=0.21 %)
Mengurangkan Salah
Laku 26 Mencapai 95% kehadiran murid

Mencapai 100% pengurangan kes merokok.


27

Kecemerlangan
Mencapai 100% kemudahan infrastruktur asas
5 Pengurusan Sumber 28
sekolah
(Infrastruktur)
Kecemerlangan
Mencapai 100% calon didaftarkan untuk
6 Pengurusan Sumber 29
peperiksaan awam dalam tempoh pendaftaran
(Enrolmen)
Kecemerlangan
Pengurusan Sumber
Mencapai 100% pegawai dan kakitangan yang
7 (Pengupayaan dan 30
mendapat latihan 7 hari setahun
latihan)

Mencapai 100% pengemaskinian maklumat


31
dalam HRMIS
Kecemerlangan
Mencapai 100% pelaksanaan perolehan
pengurusan Sumber
8 32 bekalan dan perkhidmatan KPM menggunakan
(Pengukuhan
sistem e-perolehan
pengurusan)
33 Mencapai 100% kes aduan berjaya disiasat

Kecemerlangan
pengurusan Sumber Mencapai 100% peruntukan Dasar Sedia Ada
9 34
(Pengukuhan (DSA) diselesaikan dalam tahun semasa
Kewangan)
MELEBIHI
PENILAIAN PENILAIAN JUMLAH YANG CATATAN
BIL BIDANG TUGAS SASARAN KERJA
PERTAMA AKHIR
DISASARKAN
Meningkatkan peratus ibu bapa yang
39 menggunakan FrogVLE
(TOV=0%, ETR= 2.0%)
Meningkatkan peratus yang terlibat dalam 6
Pelibatan Ibu Bapa
10 40 aktiviti utama saranaibu bapa
dan Komuniti
(TOV=72%, ETR=73%)
Meningkatkan peratus ibu bapa yang terlibat
41 secara sukarela dalam aktiviti PIBG/sekolah
(TOV=48.2%, ETR=49%)
Bilangan Sasaran

Jumlah

Purata Pencapaian

Skor

PENILAIAN PERTAMA PENILAIAN AKHIR


PP1

PP2

PYD

*tandatangan & tarikh

Anda mungkin juga menyukai