Anda di halaman 1dari 20

Program Latihan Untuk Guru 2015

PROGRAM LATIHAN UNTUK GURU TMK TAHUN 6


BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

2.0 MENGGUNAKAN ALGORITMA MELALUI


TAJUK
PSEUDOKOD DAN CARTA ALIR
A. Objektif
Pada akhir sesi ini, peserta dapat:
1. Mengenal pasti algoritma pseudokod, carta alir dan makna simbol dalam carta alir.
2. Menyediakan pseudokod dan carta alir secara urutan dan pilihan tunggal daripada
algoritma yang diberi.
3. Membina algoritma penyelesaian masalah bagi situasi yang diberi.
4. Menterjemahkan pseudokod dan carta alir kepada algoritma.
5. Memberi cadangan dan justifikasi tentang aliran urutan dan pilihan pseudokod dan
carta alir yang dibincangkan.
6. Mencipta algoritma penyelesaian masalah, pseudokod dan carta alir yang
menggabungkan urutan dan pilihan tunggal bagi situasi baharu yang dicadangkan
oleh murid.
7. Mencipta carta alir daripada permasalahan yang diberi
8. Menerangkan fungsi-fungsi simbol dalam carta alir

B. Kandungan Pengajaran
2.1 Mengenal algoritma, pseudokod dan carta alir.
2.2 Menerangkan makna simbol (mula dan tamat, proses, pilihan, aliran) dalam carta
alir.
2.3 Membuat perkaitan algoritma, pseudokod dan carta alir dalam aktiviti harian.
2.4 Membezakan aliran secara urutan dan pilihan tunggal bagi algoritma, pseudokod
dan carta alir.
2.4.1 Membezakan aliran secara urutan dan pilihan tunggal bagi algoritma.
2.4.2 Membezakan aliran secara urutan dan pilihan tunggal bagi pseudokod
2.4.3 Membezakan aliran secara urutan dan pilihan tunggal bagi carta alir.
2.5 Menulis algoritma berdasarakan situasi secara urutan dan pilihan tunggal.
2.6 Memisahkan pseudokod kompleks kepada pseudokod secara urutan dan
pseudokod secara pilihan tunggal.
2.7 Menggabungkan carta alir urutan dan carta alir pilihan tunggal secara logik.
2.8 Menyediakan algoritma, pseudokod dan carta alir dalam menyelesaikan satu
masalah yang diberi.

1 2.0 Menggunakan Algoritma melalui Pseudokod dan Carta Alir


Program Latihan Untuk Guru 2015

2.1 MENGENAL ALGORITMA, PSEUDOKOD DAN CARTA ALIR

Algoritma ialah satu set aturan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Aturan ini
bertertib, jelas dan berkesan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam sains
komputer pula, algoritma ialah langkah-langkah dalam proses melaksanakan kod
komputer yang mengkaji tahap keberkesanan kod program komputer.

Situasi 1:

Anda ingin meminjam sebuah buku dari perpustakaan. Nyatakan proses yang perlu
anda lalui sehingga anda memiliki buku tersebut.

Contoh algoritma bagi situasi 1:

Masuk ke dalam perpustakaan


Cari buku yang dikehendaki
Jika buku dijumpai, pergi kaunter untuk pinjam
Keluar dari perpustakaan

Pseudokod ialah satu set aturan yang ditulis dalam bahasa pertuturan untuk
menyelesaikan sesuatu masalah. Set aturan ini menunjukkan langkah demi langkah
untuk melaksanakan sesuatu tugas dari mula hingga tamat. Pseudokod juga merupakan
penggunaan ayat pertuturan dan beberapa kod asas dalam menunjukkan langkah-
langkah dan tugas.

Situasi 2:

Katakan anda hendak menghantar bahan bercetak, nilai bayaran yang dikenakan adalah
berdasarkan berat bahan yang hendak dihantar itu. Jika bahan yang dihantar itu
beratnya 50 gram, berapakah nilai yang perlu dibayar?

Contoh pseudokod bagi situasi 2:

Mula
Timbang berat bahan bercetak ( input )
Set nilai bayaran dikenakan (proses)
Papar nilai bayaran (output)
Tamat

2 2.0 Menggunakan Algoritma melalui Pseudokod dan Carta Alir


Program Latihan Untuk Guru 2015

Carta Alir ialah kaedah grafik yang menunjukkan langkah-langkah bagi penyelesaian
masalah dan hubung kait antara satu sama lain. Carta alir mengandungi simbol
geometrik yang dihubungkan menggunakan anak panah. Setiap simbol mewakili aktiviti
bagi langkah yang akan dilaksanakan oleh program. Aktiviti ini akan dilaksanakan
mengikut turutan dari atas ke bawah.

Contoh:

Mula

Mengisi Borang Aduan


Kerosakan

Serah Borang Aduan Kepada


Ketua Jabatan

Kenal pasti Kerosakan


Selenggaraan

Panggil TIDAK
Kontraktor

YA

Baik Pulih Oleh Pihak Luar

Rekodkan Kerja-Kerja
Penyelenggaraan

Tamat

Rajah 2.1.1 Carta Alir Proses Penyelenggaraan

3 2.0 Menggunakan Algoritma melalui Pseudokod dan Carta Alir


Program Latihan Untuk Guru 2015

2.2 MENERANGKAN MAKNA SIMBOL (MULA DAN TAMAT, PROSES, PILIHAN,


ALIRAN) DALAM CARTA ALIR

Simbol Makna / Fungsi Penerangan

MULA / TAMAT Mula dan tamat sesuatu aktiviti

PROSES Aktiviti atau proses

PILIHAN Menguji sama ada benar atau salah

ALIRAN Aliran aktiviti

PENYAMBUNG Menggabungkan aliran yang berlainan

INPUT / OUTPUT Operasi input

Operasi output
Jadual 2.2.1: Makna Simbol dalam Carta Alir

4 2.0 Menggunakan Algoritma melalui Pseudokod dan Carta Alir


Program Latihan Untuk Guru 2015

2.3 MEMBUAT PERKAITAN ALGORITMA, PSEUDOKOD DAN CARTA ALIR DALAM


AKTIVITI HARIAN

Situasi: Membancuh kopi

Contoh Algoritma

Masak air
Masukkan kopi ke dalam cawan
Masukkan gula
Masukkan air panas ke dalam cawan

Contoh Pseudokod
Mula
Masak air
Masukkan kopi ke dalam cawan
Masukkan gula
Masukkan air panas ke dalam cawan
Tamat

5 2.0 Menggunakan Algoritma melalui Pseudokod dan Carta Alir


Program Latihan Untuk Guru 2015

Contoh Carta Alir

Proses Membancuh Kopi

Mula

Masak Air

Masukkan
kopi ke dalam
cawan

Masukkan
gula

Tuangkan air
panas ke dalam
cawan

Kacau air

Tamat

Rajah 2.3.1: Carta Alir proses membancuh kopi

6 2.0 Menggunakan Algoritma melalui Pseudokod dan Carta Alir


Program Latihan Untuk Guru 2015

2.4 MEMBEZAKAN ALIRAN SECARA URUTAN DAN PILIHAN TUNGGAL BAGI


ALGORITMA, PSEUDOKOD DAN CARTA ALIR

2.4.1 Membezakan aliran secara urutan dan pilihan tunggal bagi algoritma.
a) algoritma aliran secara urutan
b) algoritma pilihan tunggal

a) Algoritma aliran secara urutan b) Algoritma aliran pilihan tunggal

Masak air Masak air


Masukkan kopi ke dalam cawan Masukkan kopi ke dalam cawan
Masukkan gula Masukkan gula
Tuangkan air panas ke dalam cawan Jika perlu krim
Tambah krim
Tuangkan air ke dalam cawan

Jadual 2.4.1.1 Perbezaan antara aliran secara urutan dengan pilihan tunggal bagi algoritma

2.4.2 Membezakan aliran urutan dan pilihan tunggal bagi pseudokod.


a) Pseudokod aliran secara urutan
b) Pseudokod pilihan tunggal

a) Pseudokod aliran secara urutan b) Pseudokod pilihan tunggal

Mula Mula
Masak air Masak air
Masukkan kopi ke dalam cawan Masukkan kopi ke dalam cawan
Masukkan gula Masukkan gula
Tuangkan air panas ke dalam cawan Jika perlu krim
Tamat Tambah krim
Masukkan air panas ke dalam cawan
Tamat
Jadual 2.4.2.1 Perbezaan antara aliran secara urutan dengan pilihan tunggal bagi pseudokod

7 2.0 Menggunakan Algoritma melalui Pseudokod dan Carta Alir


Program Latihan Untuk Guru 2015

2.4.3 Membezakan aliran urutan dan pilihan tunggal bagi carta alir
a) Aliran secara urutan (carta alir)
Pilihan tunggal (carta alir)

a) Carta alir secara urutan b) Carta alir pilihan Tunggal

Mula

Mula Masak Air

Masak Air

Masukkan
kopi ke dalam cawan

Masukkan
kopi ke dalam cawan

Masukkan
gula

Masukkan
gula

Perlu Ya
Krim?

Tuangkan air Masukkan krim


panas ke dalam Tidak
cawan
Tuangkan air
panas ke dalam cawan
Kacau air

Kacau air
Tamat

Tamat

Jadual 2.4.3.1 Perbezaan antara aliran secara urutan dengan pilihan tunggal bagi carta alir

8 2.0 Menggunakan Algoritma melalui Pseudokod dan Carta Alir


Program Latihan Untuk Guru 2015

2.5 MENULIS ALGORITMA BERDASARKAN SITUASI SECARA URUTAN DAN PILIHAN


TUNGGAL

Algoritma secara urutan ialah set arahan yang mengandungi langkah demi langkah
untuk menyelesaikan sesuatu masalah, manakala algoritma pilihan tunggal ialah set
arahan yang mengandungi kaedah penyelesaian masalah yang mempunyai satu pilihan.

Situasi 1:
a) Azmi hendak menghadiri temu duga di sebuah bangunan di tingkat 11.
b) Azmi hendak menghadiri temu duga di sebuah bangunan di tingkat 11. Jika lif
rosak Azmi perlu naik tangga.

Arahan :
Sila bina algoritma berdasarkan situasi di atas.

Algoritma

a) Secara urutan b) Secara pilihan tunggal

Sila berada di hadapan pintu lif Sila berada di hadapan pintu lif

Tekan butang naik Tekan butang naik

Masuk ke dalam lif apabila pintu terbuka Masuk ke dalam lif apabila pintu terbuka

Tekan butang nombor 11 Jika lif rosak, gunakan tangga ke tingkat 11

Tunggu sehingga sampai ke tingkat 11 Masuk ke dalam lif apabila pintu terbuka

Keluar dari lif apabila pintu lif terbuka Tekan butang nombor 11

Berjalan ke tempat temu duga


Tunggu sehingga sampai ke tingkat 11

Keluar dari lif apabila pintu lif terbuka

Berjalan ke tempat temu duga

Jadual 2.5.1: Contoh algoritma secara urutan dan pilihan tunggal.

9 2.0 Menggunakan Algoritma melalui Pseudokod dan Carta Alir


Program Latihan Untuk Guru 2015

Situasi 2

Agar-agar santan merupakan pencuci mulut yang sangat popular. Bagaimanakah anda
menyediakannya?

Arahan :

Sila bina algoritma secara urutan dan pilihan tunggal berdasarkan situasi di atas.

Algoritma

Algoritma secara urutan Algoritma secara pilihan tunggal


Basuh agar-agar dan masukkan Basuh agar-agar dan masukkan ke dalam
ke dalam periuk berisi air. periuk berisi air.
Panaskan air sehingga mendidih supaya Panaskan air sehingga mendidih supaya
agar-agar larut. agar-agar larut.
Masukkan gula, perisa pandan dan garam. Masukkan gula, perisa pandan dan garam
Kacau sehingga sebati. Jika perisa pandan habis, gunakan perisa
strawberi.
Pukul telur bersama santan.
Kacau sehingga sebati.
Tuang bancuhan santan dan telur ke dalam
agar-agar tadi. Pukul telur bersama santan.

Kacau sehingga mendidih selama beberapa Tuang bancuhan santan dan telur ke dalam
minit. agar-agar tadi.

Tuang ke dalam loyang dan sejukkan. Kacau sehingga mendidih selama beberapa
minit.
Tuang ke dalam loyang dan sejukkan.

Jadual 2.5.2: Contoh algoritma secara urutan dan pilihan tunggal.

10 2.0 Menggunakan Algoritma melalui Pseudokod dan Carta Alir


Program Latihan Untuk Guru 2015

Latihan 1

Raja Amri tinggal di Sabak Bernam. Dia hendak bercuti ke Kuala Lumpur. Perjalanannya
melalui pekan Tanjung Karang, Kuala Selangor, Kapar, Sungai Buloh dan Petaling Jaya.
Raja Amri juga boleh menggunakan lebuh raya terus ke Kuala Lumpur selepas pekan
Kuala Selangor. Bina algoritma perjalanan Raja Amri dari Sabak Bernam ke Kuala
Lumpur.

Latihan 2

Bina algoritma berdasarkan carta alir di bawah ini.

Mula

Masukkan
markah

Tentukan gred markah

Papar markah
dan gred

Tamat

Rajah 2.5.1: Carta Alir .

11 2.0 Menggunakan Algoritma melalui Pseudokod dan Carta Alir


Program Latihan Untuk Guru 2015

2.6 MEMISAHKAN PSEUDOKOD KOMPLEKS KEPADA PSEUDOKOD SECARA


URUTAN DAN PSEUDOKOD SECARA PILIHAN TUNGGAL

Pseudokod kompleks ialah satu pseudokod panjang yang mengandungi gabungan


pseudokod secara urutan dan pseudokod secara pilihan tunggal. Pseudokod kompleks
boleh dipisahkan kepada beberapa pseudokod yang lebih ringkas. Pseudokod secara
urutan ialah set arahan penyelesaian masalah langkah demi langkah untuk
melaksanakan sesuatu tugas dari mula hingga tamat, manakala pseudokod secara
pilihan tunggal pula ialah set arahan penyelesaian masalah yang mempunyai satu
pilihan.

Contoh:
Azmi akan menghadiri temu duga di tingkat 11 sebuah bangunan. Azmi menggunakan lif
dan jika lif rosak dia perlu menggunakan tangga. Semasa keluar dari lif di tingkat 11,
Azmi menyedari bahawa kad pengenalannya tertinggal di dalam kereta. Dia terpaksa
turun untuk mendapatkan kad pengenalannya. Semasa Azmi ingin naik semula ke
tingkat 11 didapati lif rosak.

Pseudokod kompleks

Mula
Berjalan ke pintu lif
Tekan butang naik
Jika lif rosak
Guna tangga
Masuk ke dalam lif apabila pintu terbuka
Tekan butang nombor 11
Tunggu sehingga sampai di tingkat 11
Keluar dari lif apabila pintu lif terbuka
Masuk ke dalam lif semula untuk mengambil kad pengenalan
Tekan butang turun untuk ke tingkat bawah
Jika lif rosak
Guna tangga
Berjalan ke kereta
Ambil kad pengenalan
Berjalan ke pintu lif
Tekan butang naik
Naik tangga ke tingkat 11 kerana lif rosak
Berjalan ke tempat temu duga
Tamat

12 2.0 Menggunakan Algoritma melalui Pseudokod dan Carta Alir


Program Latihan Untuk Guru 2015

Pseudokod

Pseudokod secara urutan Pseudokod pilihan tunggal

a) Pseudokod (naik lif) Mula


Mula Jika lif rosak
Berjalan ke pintu lif Guna tangga
Tekan butang naik Tamat
Masuk ke dalam lif apabila pintu terbuka
Tekan butang nombor 11
Tunggu sehingga sampai di tingkat 11
Keluar dari lif apabila pintu lif terbuka
Berjalan ke tempat temu duga
Tamat
b) Pseudokod (turun lif)
Mula
Masuk ke dalam lif semula untuk
mengambil kad pengenalan
Tekan butang turun untuk ke tingkat
bawah
Berjalan ke kereta
Ambil kad pengenalan
Tamat
c) Pseudokod (naik tangga)
Mula
Tekan butang naik
Naik tangga ke tingkat 11 kerana lif rosak
Berjalan ke tempat temu duga
Tamat

Jadual 2.6.1: Contoh pseudokod secara urutan dan pilihan tunggal.

13 2.0 Menggunakan Algoritma melalui Pseudokod dan Carta Alir


Program Latihan Untuk Guru 2015

Aktiviti 1

Anda ialah seorang penyelaras TMK sekolah. Anda diberi tugas untuk membina satu atur
cara bagi menentukan lulus atau gagal markah peperiksaan bersama gred markah A, B, C,
D dan E. Lengkapkan pseudokod di bawah ini

Mula
Masukkan markah
...
...
...
Tamat

Aktiviti 2

Tuliskan pseudokod bagi carta alir di bawah.

Mula

Masukkan kopi

Masukkan gula

Perlu Tidak
krim?

Ya
Masukkan air panas
dan kacau

Tamat

14 2.0 Menggunakan Algoritma melalui Pseudokod dan Carta Alir


Program Latihan Untuk Guru 2015

Aktiviti 3

Tuliskan pseudokod bagi situasi di bawah.

Situasi: Sofia hendak menghantar pesanan ringkas (SMS) kepada sahabatnya.

2.7 MENGGABUNGKAN CARTA ALIR URUTAN DAN CARTA ALIR PILIHAN TUNGGAL
SECARA LOGIK

Contoh 1: Aturcara Untuk Menentukan BMI

CARTA ALIR URUTAN

Mula

Baca nilai berat

Baca nilai tinggi

Kira BMI

BMI=berat/(tinggi*tinggi)

Cetak BMI

Tamat

Rajah 2.7.1: Contoh carta alir secara urutan

15 2.0 Menggunakan Algoritma melalui Pseudokod dan Carta Alir


Program Latihan Untuk Guru 2015

CARTA ALIR YANG MENGANDUNGI PILIHAN TUNGGAL

Mula

Masukkan nilai BMI

BMI menepati? Tidak


Papar: Anda perlu
jaga pemakanan

Ya

Papar:
Teruskan beriadah

Tamat

Rajah 2.7.2: Contoh carta alir pilihan tunggal

16 2.0 Menggunakan Algoritma melalui Pseudokod dan Carta Alir


Program Latihan Untuk Guru 2015

2.8 MENYEDIAKAN ALGORITMA, PSEUDOKOD DAN CARTA ALIR DALAM


MENYELESAIKAN SATU MASALAH YANG DIBERIKAN

Cadangan aktiviti:

Arahan: Ahmad suka makan dadih manis. Tuliskan algoritma, pseudokod


dan carta alir yang sesuai bagi penyediaan dadih manis tersebut.

RESEPI
300ml air
2 gram agar-agar
100 gram gula putih
700ml susu cair
Perisa strawberi

Jawapan:

A. ALGORITMA

Sediakan sebuah periuk


Masukkan air dan didihkan
Masukkan agar-agar dan gula
Masukkan susu cair
Titiskan perisa strawberi
Setelah susu mula mendidih
Padamkan api
Sejukkan dadih selama 15 minit
Masukkan ke dalam bekas
Sejukkan di dalam peti sejuk
Hidangkan dadih

17 2.0 Menggunakan Algoritma melalui Pseudokod dan Carta Alir


Program Latihan Untuk Guru 2015

B. PSEUDOKOD

Mula
Masukkan air ke dalam periuk
Panaskan air
Masukkan agar-agar dan gula
Kacau sehingga larut
Masukkan susu cair
Titiskan perisa strawberi
Padamkan api apabila campuran mendidih
Sejukkan selama 15 minit
Tuang ke dalam bekas
Sejukkan di dalam peti sejuk
Hidangkan dadih
Tamat

18 2.0 Menggunakan Algoritma melalui Pseudokod dan Carta Alir


Program Latihan Untuk Guru 2015

C. CARTA ALIR URUTAN


Aktiviti bina carta alir urutan berpandukan pseudokod di atas.

Mula
u

Tuang ke dalam bekas


Masukkan air

Sejukkan di dalam peti


Didihkan air sejuk

Hidangkan dadih

Masukkan
agar-agar dan
gula Tamat

Kacau

Masukkan
susu cair

Titiskan perisa

Campuran mendidih,
padamkan api

Biarkan sejuk

Rajah 2.8.1: Carta alir secara urutan

19 2.0 Menggunakan Algoritma melalui Pseudokod dan Carta Alir


Program Latihan Untuk Guru 2015

Aktiviti 1:

Tugasan : Menyediakan minuman teh.

Arahan : Anda diminta untuk membina algoritma, pseudokod dan carta alir yang
bersesuaian.

20 2.0 Menggunakan Algoritma melalui Pseudokod dan Carta Alir