Anda di halaman 1dari 1

ULFA NUR FAUZIYAH

14-2014-025

Agitator Dryer
Agitator dryer adalah alat pengering yang ruang pengeringnya berbentuk silinder dan
dilengkapi dengan agitator (pengaduk) yang berfungsi untuk menyebar bahan/material yang akan
dikeringkan dengan tujuan agar bahan/material menyentuh ke permukaan panas, dimana
pemanasannya merupakan pemanasan secara tidak langsung.
Pada alat pengering ini, kemiringannya/sudut elevasinya dapat diatur sehingga proses
operasi pengeringannya dapat dilakukan secara kontinyu atau apabila proses pengeeringannya tidak
kontinyu, kemiringan ini ditujukan untuk mengeluarkan material yang sudah kering (dry solid) pada
akhir proses pengeringan.
Agitator dryer digunakan untuk mengeringkan bahan yang berupa pasta/sludge yang bersifat
lengket.