Anda di halaman 1dari 1

Khamis 9/3/2017

Ulangkaji Penilaian Kurikulum

1. Isi tempat kosong dalam rajah 1 dengan menulis amalan 4M. Satu jawapan telah diberikan.

Amalan 4M

Menilai

2. Jadual yang di bawah menunjukkan bahan dan kos untuk menyediakan satu projek reka bentuk. Jawab
soalan-soalan yang berikut:
Bil Bahan Saiz Kuantiti Kos Seunit Jumlah (RM)
1 MDF 13mm 150mm 400mm 1 kpg 2.50
2 MDF 13mm 150mm 20mm 2 kpg 0.75
3 Kayu beroti 25mm 25mm 150mm 2 btg 0.50
4 PVC 65mm garis pusat 150mm 1 btg 1.20
5 Perspek 100mm 200mm 1 kpg 1.00
6 Glu panas 1 btg 0.50
7 Paku 20 0.05
8 Skru 4 btg 0.05
9 Kertas las 1 keping 0.10
10 Pelekat 1 keping 0.30
11 Semburan lekar jernih 1 3.00
Jumlah
Kadar upah satu jam = RM 4.00
Masa bekerja = 4 jam
Jumlah pekerja = satu orang
Air = RM 1.50
Elektrik = RM 3.00

a) Kirakan jumlah kos bahan.

b) Kirakan kos upah.

c) Berapakah kos overhed bagi projek reka bentuk ini?

d) Berapakah jumlah kos pengeluaran projek ini?

e) Berapakah harga jualan jika projek ini dijual dengan keuntungan sebanyak 50%?