Anda di halaman 1dari 5

1.

0 PENDAHULUAN

Kaunseling merupakan cabang psikologi yang membabitkan proses perhubungan atau


interaksi secara professional dengan kaunselor berdaftar mengikut etika yang dibenarkan.
(Akta Kaunselor,1998).
Kaunseling bukan bererti nasihat, walaupun terdapat nasihat yang diberikan. Malah
kaunselor tidak memberi jawapan secara langsung kepada semua persoalan klien, kerana apa
yang baik untuk kaunselor tidak semestinya baik juga untuk klien . Keistimewaan khidmat
kaunseling ialah ia membimbing klien mencari sumber dirinya yang menyumbang kepada isu
yang dihadapi. Penerimaan dan perakuan sumber diri adalah penting dalam menghasilkan
perubahan diri.
Oleh kerana kaunseling bukan nasihat, hubungan kaunseling adalah berbentuk dua
hala. Kaunselor cuba memahami dengan mendengar dan memberikan layanan serta interaksi
yang baik, manakala klien memberihalkan masalah mereka dan cuba memahami dan
mengambil tindakan menguruskan masalah tadi. Proses aksi dan reaksi di antara klien dan
kaunselor turut membantu klien mengenali diri dan persoalan yang dihadapinya.
Kaunseling menggerakkan klien memahami diri dari segi kelemahan yang menghasilkan
masalah dalam hidup dan bagaimana klien terdedah kepada permasalahannya. Oleh itu fokus
mencapai matlamat yang mereka tentukan sendiri melalui pemilihan-pemilihan yang
bermakna, dan melalui penyelesaian masalah yang berbentuk emosional atau antara individu.

2.0 SALAH TANGGAP TENTANG KAUNSELING


Tiga istilah yang sering dikelirukan ;
NASIHAT ~ Diberikan oleh sesiapa dan tidak kepada apa-apa kepakaran
BIMBINGAN ~ Diberikan oleh orang yang pakar dalam bidang tertentu
KAUNSELING ~ Diberikan oleh orang mempunyai ilmu dalam bidang kaunseling
Terdapat beberapa salah tanggapan masyarakat terhadap definisi atau
pengertian KAUNSELING.
Dintaranya ialah:
Kaunseling adalah nasihat
Kaunseling hanya untuk orang bermasalah sahaja
Kaunseling adalah untuk pelajar IPT sahaja
Kaunseling adalah berbual-bual sahaja
Kaunseling boleh mengubati semua masalah tingkah laku
1
Kaunseling untuk orang kaya sahaja
Kaunseling untuk pelajar sekolah sahaja
Klien dipsiko apabila jumpa kaunselor
Apabila dah tak dapat dikawal barulah jumpa kaunselor
Habis terbongkar semua rahsia
Disini dihuraikan beberapa salah tanggap tentang kaunseling dan hakikat sebenar disebalik
salah tanggapan tersebut.
Mitos 1: Untuk orang yang sakit jiwa
Hakikatnya: Untuk orang yang mengalami masalah (sementara) atau situasi yang
mengganggu kehidupan harian, atau mahu membaiki diri.
Stres/Tekanan
kemurungan
perubahan
kebimbangan/anziati
Selalu menagguh kerja
Jika sesorang yang benar-benar mengalami sakit jiwa mereka hendaklah mendapatkan
rawatan psikiatri dan bukannya khidmat kaunseling.
Mitos 2: Orang yang tidak dikenali tidak boleh membantu
Hakikatnya: Kebanyakan orang lebih mudah untuk mencurahkan masalah dan kebimbangan
mereka kepada orang yang tidak dikenali, bukan kepada orang yang mereka rapat atau
mereka sayangi. Eperti contoh, rakan, ahli keluarga dan sahabat karib.
Kaunselor profesional juga tidak terlibat didalam kehidupan peribadi klien. Mereka tidak ada
vested interest terhadap klien. Maka dengan itu jelas tidak berlaku bias.
Etika kaunseling yang perlu dipatuhi dan diamalkan oleh semua kaunselor adalah tiada
hubungan emosi diantara kanselor dan juga klien.
Mitos 3: Kaunselor tidak buat apa-apa
Hakikat: Kaunselor memainkan peranan mereka dengan baik iaitu:
Kaunselor mendengar
Kaunselor memberi respon lisan & tanpa lisan
Kaunselor bantu mengenalpasti isu utama dan menjelas perspektif
Kaunselor mencabar pemikiran dan pandangan klien
Kaunselor menggalak klien meneroka kepercayaan dan idea yg membatasi diri
mereka. Strategi bergantung kepada teori yang digukan

2
Mitos 4: Kaunseling mengambil masa .
Hakikat:
Kaunseling perlu masa. Perubahan perlu masa.
Klien berbeza dari segi keperluan kepada keperihatian, ruang untuk berfikir, dan
perhatian.
Semakin berat dan kompleks isu yang dihadapi, semakin banyak masa diperlukan.
Semakin klien tidak bersedia untuk berubah, semakin banyak masa diperlukan.
Kaunseling jangka pendek (berminggu atau berbulan) cukup jika klien yang fokus
kepada matlamat
Kaunseling jangka panjang jika perlukan fokus kpd perkembangan kesejahteraan
mental dan personaliti.
Mitos 5: Orang lain akan mengetahui masalah ataupun sebab.
Hakikat:
Hubungan kaunseling adalah sulit. Orang lain tahu jika klien yang beritahu.
Etika: 1. Kerahsiaan 2. Batasan kerahsiaan
Mitos 6: Kaunseling akan mengubah diri
Hakikat:
Kaunseling memberi peluang untuk meneroka isu masa lepas bagi membolehkan
klien maju.
Klien mengalami perubahan dalam pemikiran dari satu sesi ke sesi yang lain.
Progres positif yang membebaskan diri klien dari keadaan negatif yang mengganggu
hidupnya.
Etika kaunseling mempunyai matlamat dan bukan hanya sekadar sembang kosong.

3.0 MENGAPA SALAH TANGGAPAN YERHADAP KAUNSELING BERLAKU?


Salah anggap, salah faham atau misconceptions mengenai kaunseling adalah satu
perkara biasa dan sinonim dengan masyarakat di Malaysia. Umumnya, apabila individu
disarankan untuk mengikuti program kaunseling, masyarakat sekeliling akan melabel
individu tersebut sebagai seorang yang bermasalah atau penyebab masalah. Proses stereotaip
oleh masyarakat umum turut menjejaskan imej selain memberi gambaran buruk mengenai
program kaunseling itu. Akibatnya, perasaan malu menyelubungi klien dan melahirkan
ketidakselesaan serta menjejaskan perhubungan dan kerjasama antara klien dengan kaunselor
sepanjang proses kaunseling. Media juga tidak membantu malah sering menggambarkan imej

3
individu yang menemui kaunselor sebagai orang yang mempunyai beban masalah berat,
depresi, gila atau hilang akal. Profesion sebagai kaunselor sering kali dikaitkan dengan
merawati pesakit mental dan orang yang bermasalah. Kerjaya dalam bidang kaunseling sering
kali disalah tanggap sebagai profesion yang boleh membaca minda dan stereotaip berlaku di
mana apabila seorang klien yang berjumpa secara sukarela ataupun dibawa berjumpa adalah
tergolong di dalam kumpulan yang bermasalah. Kerjaya sebagai kaunselor sering kali ditakuti
dan disalah anggap.(Fatimah, 2014)

4.0 CARA UNTUK MENGATASI SALAH TANGGAP TERHADAP KAUNSELING


Keperluan terhadap perkhidmatan kaunseling kepada pekerja di agensi kerajaan
ataupun swasta menjadi semakin penting dan ketara kerana terdapat bukti menunjukkan
peningkatan produktiviti dengan adanya kaunseling ini (Fatimah, 2014). Walaubagaimanapun
persepsi negatif terhadap kaunseling telah menjadi penghalang perkhidmatan kaunseling
digunakan.
Adalah agak sukar untuk menerangkan kepada masyarkat khususnya tentang sesi
kaunseling jika mereka sendiri tidak melalui sesi tersebut. Walaubagaimanapun salah
tanggapan dan salah faham tentang kaunseling boleh diminimumkan dengan
menyebarluaskan maklumat dan informasi tentang kaunseling di media-media masa seperti
majalah kesihatan, program-program kesihatan dan juga melalui media sosial. Selain itu,
dengan cara ini juga boleh memberikan impak yang lebih baik dimana ianya dapat
menimbulkan kesedaran tentang kebaikan dan kepentingan sesi kaunseling.

5.0 KESIMPULAN
Masih wujud pelbagai tanggapan negatif yang dilemparkan terhadap program
kaunseling akibat faktor budaya oleh masyarakat di sini. Stereotaip yang sering dikaitkan
dengan klien yang berjumpa dengan kaunselor adalah mereka tergolong dalam kalangan
orang yang bermasalah. Sukar untuk membuang tanggapan negatif tersebut sekiranya
masyarakat itu tidak didedahkan dengan kebaikan program kaunseling dan bimbingan.
Peranan kaunselor amat penting untuk membina kepercayaan masyarakat khususnya dalam
menangani stereotaip yang sering dikaitkan dengan program dan perkhidmatan kaunseling.
(Fatimah, 2014)
RUJUKAN

4
1. Akta Kaunselor 1998 (Akta 580) Dan Peraturan-Peraturan/Caunsellors Act 1998 (Act
580) And Regulations. International Law Book Series.
2. Melati et.al (2010). Teori Kaunseling dan Psikoterapi. Pnerbit Universiti Malaya.
3. Rahimah Boje (2001). Persepsi Tentang Perkhidmatan Kaunseling Dan Hubungan
Dengan Masalah Pekerja.

Anda mungkin juga menyukai