Anda di halaman 1dari 5

Kemahiran 6 : Perkataan VKV

Nama : ______________________________ Tarikh : __________

Tahun: __________________

Arahan : Bulatkan perkataan yang sama.

umi ibu umi ini uli

ini uli ini isi itu

uli isi itu aku uli

aku ini uli aku ibu

adu ada ina adu isi


Kemahiran 6 : Perkataan VKV

Nama : ______________________________ Tarikh : __________

Tahun: __________________

Arahan : Warnakan perkataan yang sama.

ulu uli ulu

ap api apa
a

ela ela esa

ini ini isi

itu isi itu


Kemahiran 6 : Perkataan VKV
Nama : ______________________________ Tarikh : __________

Tahun: __________________

Arahan : Suaikan perkataan dengan gambar.

ibu

ubi

isi

api

alu
Kemahiran 6 : Perkataan VKV

Nama : ______________________________ Tarikh : __________


Tahun: __________________

Arahan : Padankan perkataan dengan gambar yang


betul.

ubi

ibu

ulu

api

isi

Kemahiran 6 : Perkataan VKV

Nama : ______________________________ Tarikh : __________


Tahun: __________________

Arahan : Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

a + =

+ bu =

a + =

+ si =

u + =