Anda di halaman 1dari 9

KERTAS KERJA PERTANDINGAN BOLA JARING ANTARA KELAS

SJK(T) LDG BUKIT BERTAM 2017

1.0 PENGENALAN

Pertandingan Bola Jaring SJKTBB merupakan anjuran dari kokurikulam


yang diadakan setiap tahun. Pertandinagn Bola Jaring ini dikendalikan
sepenuhnya oleh guru- guru penasihat unit permainan bola jaring.
Karnival Bola Jaring ini akan berlangsung pada 16 OGOS 2017 iaitu pada
hari Rabu.

2.0 OBJEKTIF

2.1 Mengeratkan silaturrahim antara murid- murid SKAP dan guru-


guru
2.2 Melahirkan semangat kesukanan dan memberi kecergasan fizikal.
2.3 Mencungkil bakat dan kebolehan sedia ada serta melahirkan atlit-
atlit muda.
2.4 Melahirkan murid yang berkebolehan dalam setiap bidang, bukan
hanya bertumpu kepada satu bidang sahaja.

3.0 TEMA

KECEKALAN WANITA TERAS KEMARAAN BOLA JARING

Tema ini dipilih kerana dalam melaksanakan aktiviti kesukanan khususnya


permainan, mestilah sesuatu permainan itu dijalankan secara
bersungguh-sungguh dan memperolehi hasil yang terbaik atau gemilang.

4.0 TEMPAT

Dewan Sekolah SJK(T) Ladang Bukit Bertam

5.0 TARIKH

16 OGOS 2017, Rabu

1
6.0 PERATURAN PERTANDINGAN
BOLA JARING ANTARA KELAS 2017

1. PERATURAN AM

1.1 Selain daripada Peraturan Pertandingan yang terkandung,


pertandingan ini akan dijalankan mengikut Undang-undang
Permainan Bola Jaring Persekutuan Persatuan Bola Jaring
Antarabangsa (IFNA) yang terkini.

1.2 Sekiranya terdapat percanggahan diantara terjemahan Undang-


undang Permainan dan Undang-undang Permainan IFNA, maka
adalah diputuskan bahawa Undang-undang Permainan Bola Jaring
akan dipatuhi.

1.3 Sekiranya timbul perkara yang tidak sesuai oleh kedua Undang-
undang Permainan, maka keputusan akan ditentukan oleh
Jawatankuasa Pengelola, kecuali dari aspek teknikal.

2. PENYERTAAN

2.1 Kejohanan ini akan diadakan pada 16 OGOS 2017 di Dewan


SJKTBB

2.2 Ianya terbuka kepada semua murid tahun 4,5 dan 6, SJK(T)Ldg
Bukit Bertam

3. PENDAFTARAN

3.1 Setiap kelas boleh mendaftar dua (2) pasukan sahaja yang terdiri
daripada sembilan (9) orang pemain.

4. SISTEM PERTANDINGAN

4.1 Perlawanan akan dibahagikan kepada empat (4) kumpulan A, B, C


dan D.

4.2 Pemenang pertama dan kedua dari setiap kumpulan layak


memasuki peringkat Kedua.
4.3 Di pusingan Kedua pertandingan akan dijalankan secara kalah
mati.

4.4 Pemberian Mata


4.4.1 Bagi pertandingan yang dijalankan secara Liga, pemenang
akan mendapat 3 mata, seri 1 mata dan kalah 0 mata.

2
4.5 Menentukan Kemenangan

4.5.1 Kemenangan bagi pertandingan secara LIGA, ditentukan


daripada jumlah mata yang terbanyak tetapi jika berlaku seri
pada jumlah mata, maka keputusan akan ditenyukan seperti
berikut:-

i. Secara purata gol iatu perbezaan gol, jumlah gol yang


dijaringkan tolak jumlah gol yang kena.

ii. Jika masih seri secara purata gol, iaitu dengan


membahagikan jumlah gol yang dijaringkan dengan
jumlah gol yang kena, didarab dengan 100 dan
dibahgikan dengan bilangan permainan. Bagi
menentukan kedudukan yang muktamad, bilangan angka
perpuluhan bagi purata gol ialah 3.

iii. Jika kedudukan masih seri, maka keputusan akan


ditentukan secara mengambil keputusan perlawanan
diantara kedua-dua pasukan berkenaan sebelumnya.

iv. Jika kedudukan masih sama, keputusan akan ditentukan


secara lambungan duit. Jika di peringkat ini lebih
daripada dua (2) pasukan terlibat, maka keputusan akan
ditentukan dengan mencabut undi.

5. TEMPOH PERLAWANAN

Tempoh perlawanan bagi setiap pasukan ialah 15 minit bagi setiap


bahagian dengan 1 minit masa rehat dan 25 minit untuk separuh akhir dan
akhir.

6. PAKAIAN

6.1 Pakaian bermain mestilah sesuai dengan permainan bola jaring.

6.2 Setiap pasukan dikehendaki memakai bib.

7. MENARIK DIRI

Pasukan tidak dibenarkan menarik diri.

8. KELEWATAN

3
Sepuluh (10) minit akan diberikan untuk masa kelewatan. Jika selepas
sepuluh (10) minit sesuatu pasukan itu tidak dapat hadir dengan
sekurang-kurangnya lima (5) orang pemain, maka pasukan itu dikira
manarik diri daripada pertandingan.

9. PENANGGUHAN

9.1 Jawatankuasa Pengelola mempunyai kuasa untuk menangguhkan


atau mengubah sesuatu perlawanan dengan diberitahu terlebih
dahulu atau diputuskan dengan serta merta.

9.2 Jawatankuasa Pertandingan dan teknikal akan menetapkan semula


tarikh dan perlawanan yang tertangguh itu.

10. PENGADIL

Jawatankuasa Pengadil adalah guru - guru SJK(T)Ldg Bukit Bertam

11. BANTAHAN DAN RAYUAN

11.1 Semua bantahan atau rayuan hendaklah dikemukakan oleh


Pengurus Pasukan secara kepada Pengerusi Jawatankuasa
Pertandingan tidak lewat daripada tiga puluh (30) minit selepas
sesuatu perlawanan itu tamat.

11.2 Setiap bantahan atau rayuan hendaklah disertakan dengan wang


tunai sebanyak RM10

11.3 Wang pertaruhan ini akan luput jika bantahan atau rayuan didapati
tidak wajar.

12. JURI RAYUAN

12.1 Juri Rayuan terdiri daripada tiga (3) orang, iaitu Pengerusi
Jawatankuasa Pengelola Kejohanan dan dua (2) orang Pengurus
pasukan yang tidak terlibat dalam bantahan.

12.2 Keputusan juri dan penganjur adalah muktamad.

13. GANTIRUGI

Segala usaha akan diambil oleh Jawatankuasa Pengelola untuk menjaga


Keselamatan diri dan harta benda peserta. Walaubagaimanapun,
Jawatankuasa Pengelola tidak bertanggungjawab jika berlaku sebarang
kemalangan atau kecederaan kepada peserta atau kehilangan harta
benda di pertandingan ini

4
7.0 JAWATANKUASA INDUK

JAWATANKUASA INDUK
PERTANDINAGN BOLA JARING SJKTBB 2017

Penaung

EN.G.Ahilan

Penasihat

CIK.G.Shanila

Pengerusi

Puan Sumathi Handi

Setiausaha

Puan Thaivney Subramaniam

Bendahari

Puan Vijaya letchumi

5
AHLI JAWATANKUASA PERTANDINGAN BOLA JARING:

Pertandingan : Puan Sumathi Handi


Puan Thaivaney Subramaniam

Teknikal dan Peralatan : Puan Vijaya letchumi


Puan Nantha Kumari

Hadiah dan Cenderamata : Cik. Kanageswary Perakanathan

Pengadil : Pn. Thamayanthi Veloo


Pn. Mullai
Cik.Shanila Govinda Rajoo

9.0 ANGGARAN PERBELANJAAN

PERBELANJAAN

Medal RM 100.00
Sijil RM 50.00

JUMLAH PERBELANJAAN RM 150.00

6
11.0 PENUTUP

Semoga Kejohanan ini dapat memenuhi matlamat dan objektif sukatan


GERKO sukan dan seterusnya memenuhi keperluan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan yang berteraskan Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek dan
Sosial.

KECEKALAN WANITA TERAS KEMARAAN BOLA JARING

Yang menjalankan tugas,

(SUMATHI HANDI)
Pengerusi ,
Pertandingan Bola Jaring SJKTBB 2017

7
LAMPIRAN

BORANG PENYERTAAN
PERTANDINGAN BOLA JARING SJKTBB 2017

Nama Pasukan :

Nama Pengurus :

BIL NAMA PEMAIN NO SURAT POSISI

BERANAK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TANDATANGAN PENGURUS:

...................................................
( )
BORANG PERTANDINGAN
PERTANDINGAN BOLA JARING SJKTBB 2017

Bil Pasukan :

Perlawanan :

Masa :

8
Tempat :

Pengadil :

Keputusan Perlawanan:

Pasukan: Pasukan:

Tandatangan Pengurus; Tandatangan Pengurus;

................................................ ..........................................
( ) ( )

Tandatangan Pengadil;

.................................................
( )

Anda mungkin juga menyukai