Anda di halaman 1dari 4

Kemahiran 7 : Perkataan KV + KV + KV

Nama : ______________________________ Tarikh: _____________

Tahun : __________

Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata


terbuka

pa + la

la + pa
ke

re + ta

ra + ni
Kemahiran 7 : Perkataan KV + KV + KV

Nama : ______________________________ Tarikh: _____________

Tahun : __________

Padankan perkataan dengan gambar.

kereta

berud
u

kamer
a

kelapa

Kemahiran 7 : Perkataan KV + KV + KV
kepala
Nama : ______________________________ Tarikh: _____________

Tahun : __________

Melengkapkan ejaan berdasarkan gambar.

ke + + =

+ pa + =

+ + si =

+ + ja =

Kemahiran 7 : Perkataan KV + KV + KV
Nama : ______________________________ Tarikh: _____________

Tahun : __________

Arahan : Lengkapkan perkataan di bawah.

1.
ke__ __ ta

2.
pe __ __ ni
ni
3.

pe __ __ hu
4.

ka __ __ ra
5.

pe __ __ la