Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENGURUSAN KEHIDUPAN (PTL) PENDIDIKAN KHAS 2017


TAHUN 2

STANDARD STANDARD
MINGGU TEMA / UNIT CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

1.1.1 Mematuhi peraturan di bilik masakan

1.1 Patuh peraturan


1.1.1 Mematuhi peraturan di bilik masakanT
di sekolah
1.1.2 Mematuhi peraturan di ruang rekreasi CD
pembelajaran,
1.1.3 Mematuhi peraturan di bilik pengurusan diri
1.0 Disiplin Diri kad imbasan,
1.1.4 Mematuhi peraturan di padang sekolah
lembaran
1.2.1 Mematuhi arahan lisan di bilik masakan
kerja
1.2.2 Mematuhi arahan lisan di ruang rekreasi
1.2 Patuh arahan
lisan di sekolah 1.2.3 Mematuhi arahan lisan di bilik pengurusan
diri
1.2.4 Mematuhi arahan lisan di padang sekolah

1
1.3.1 Mematuhi arahan bukan lisan di bilik air /
tandas
CD
1.3 Patuh arahan pembelajaran,
1.3.2 Mematuhi arahan bukan lisan di bilik masakan
1.0 Disiplin Diri bukan lisan di kad imbasan,
sekolah lembaran
1.3.3 Mematuhi arahan bukan lisan di ruang kerja
rekreasi

CUTI PENGGAL PERTAMA

1.3.4 Mematuhi arahan bukan lisan di bilik


pengurusan diri
1.3 Patuh arahan
bukan lisan di
sekolah 1.3.5 Mematuhi arahan bukan lisan di padang
CD
sekolah
pembelajaran,
1.0 Disiplin Diri kad imbasan,
1.4.1 Penampilan diri dan kesesuaian berpakaian lembaran
semasa melakukan aktiviti PdP. kerja
1.4 Penampilan diri
dan kesesuaian
berpakaian di sekolah 1.4.2 Penampilan diri dan kesesuaian berpakaian
semasa melakukan aktiviti ko-kurikulum

2
1.4.3 Penampilan diri dan kesesuaian berpakaian
berdasarkan situasi

1.5 Tingkah laku


1.0 Disiplin Diri
bertatasusila 1.5.1 Memberi ucapan penghargaan secara lisan
CD
1.5.2 Memberi ucapan penghargaan secara bukan pembelajaran,
lisan kad imbasan,
lembaran kerja
2.0 Kemahiran 2.1 Kemahiran
2.1.1 Mengenal ahli keluarga asas
Sosial Interaksi Sosial

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

2.1 Kemahiran
2.1.1 Mengenal ahli keluarga asas
Interaksi Sosial
CD
2.0 Kemahiran pembelajaran,
2.2.1 Mengenal batasan di antara ahli keluarga
Sosial kad imbasan,
2.2 Batasan asas
lembaran kerja
Hubungan i. jantina
ii. berpakaian
iii. pergaulan

3
3.0 Keselamatan 3.1 Perlakuan 3.1.1 Menghindari perlakuan yang boleh
Diri mencederakan mencederakan ahli keluarga
3.0 Keselamatan 3.2 Perlakuan tidak 3.2.1 Mengamalkan perlakuan yang tidak
Diri mencederakan mencederakan ahli keluarga

4.1.1 Menyebut gelaran mengikut panggilan yang


sesuai dalam keluarga
CD
4.1 Melafazkan
4.1.2 Menyebut panggilan atau pangkat dalam pembelajaran,
ucapan bertatasusila
keluarga kad imbasan,
4.0 Adap / dalam keluarga
lembaran kerja
Tatasusila
4.1.3 Menyebut ucapan bertatasusila semasa
berinteraksi dalam keluarga
4.2 Menunjukkan
aksi yang sopan 4.2.1 Mendengar arahan dari ahli keluarga
semasa berinteraksi
CUTI PENGGAL KEDUA

4.2 Menunjukkan
4.0 Adap / 4.2.2 Bertindak balas terhadap arahan dari ahli
aksi yang sopan
Tatasusila keluarga
semasa berinteraksi CD
pembelajaran,
5.1.1 Gembira kad imbasan,
5.0 Pengurusan 5.1 Mengenal emosi
5.1.2 Sedih lembaran kerja
Emosi asas diri sendiri
5.1.3 Marah

4
5.1.1 Gembira
5.1 Mengenal emosi
5.1.2 Sedih
asas diri sendiri
5.1.3 Marah

5.2.1 Gembira
5.2 Mengenal emosi
5.2.2 Sedih
asas ahli keluarga
5.2.3 Marah

CD
5.0 Pengurusan pembelajaran,
Emosi 5.3 Punca kepada 5.3.1 Menunjukkan tindak balas emosi kad imbasan,
emosi asas berdasarkan situasi keluarga lembaran kerja

5.4 Pengalaman
5.4.1 Menunjukkan tindak balas emosi
situasi dan emosi
berdasarkan sambutan dan upacara keluarga
asas

5.5 Mengurus dan


mengawal emosi 5.5.1 Mengekalkan emosi positif
asas

5
5.5.2 Amalan tingkah laku yang positif CD
5.5 Mengurus dan pembelajaran,
5.0 Pengurusan
mengawal emosi kad imbasan,
Emosi
asas lembaran kerja
5.5.3 Amalan komunikasi yang baik

CUTI AKHIR TAHUN