Anda di halaman 1dari 5

Kemahiran 9 : Suku kata KVK

Nama : ____________________________ Tarikh : ________

Tahun: ______________________

Arahan : Isikan suku kata KVK yang betul berdasarkan gambar.

ca +

ce +

+ pu

ke +

i +
Kemahiran 9 : Suku kata KVK

Nama : ____________________________ Tarikh : ________

Tahun: ______________________

Arahan : Warnakan suku kata KVK akhiran yang serupa


sebutannya dengan yang terdapat pada kotak di atasnya.

makan

sukan kuman rakan sakan


tanah

galah

kolah tenun salah sabun belah

Arahan : Warnakan suku kata KVK awalan yang serupa sebutannya


dengan yang terdapat pada kotak di atasnya.

bendi

benda bantu lembu benci


mandi
Kemahiran 9 : Suku kata KVK

Nama : ____________________________ Tarikh : ________

Tahun: ______________________

Arahan: Cantumklan suku kata menjadi perkataan.

ca cawan
ka
a
wa
sa n

la

ta
ku
te man
sa
la

ma
ra
su kan
pe
te

Kemahiran 9 : Suku kata KVK


Nama : ____________________________ Tarikh : ________

Tahun: ______________________

Lengkapkan perkataan menggunakan suku kata yang diberi.

ban can dan gan

han jan kan lan

man nan pan ran

san tan wan yan

zan

1. te _ _ _ 6. ke _ _ _ 11. ku _ _ _

2. ka _ _ _ 7. tu_ _ _ _ 12. ra _ __

3. ji _ _ _ 8. hu_ _ _ 13. li _ _ _

4. pe _ _ _ 9. la_ _ _ 14. bu_ _ _

5. ta _ _ _ 10. ma _ _ _ 15. su _ _ _

Kemahiran 9 : Suku kata KVK

Nama : ____________________________ Tarikh : ________


Tahun: ______________________

Arahan : 9.3 Warnakan suku kata yang sama.

sih cih sih sih

bah bah dah bah

guh guh guh juh

tok kok kok kok

teh leh teh teh

Anda mungkin juga menyukai