Anda di halaman 1dari 42

Jawab Semua Soalan.

1. Rajah di bawah manunjukkan beberapa alat pengukuran.

( a ) Padankan alat pengukuran di atas dengan namanya.

[ 3 markah ]

2
( b ) Kenal pasti alat pengukuran berdasarkan pernyataan yang berikut.

( i ) Alat ini digunakan untuk mengukur berat objek.

( ii ) Alat ini digunakan untuk mengukur jisim objek

( iii ) Alat ini digunakan untuk mengukur diameter dalam


objek.

[ 3 markah ]

2. ( a ) Puan Salina sedang menyediakan makanan di dapur. Tuliskan keadaan jirim bagi
setiap bahan menggunakan perkataan yang berikut.

Pepejal Cecair Gas

[ 3 markah ]

3
( b ) Puan Salina berdiri di hadapan anak-anaknya yang berada di ruang tamu. Jadual di
bawah menunjukkan masa yang di ambil untuk bau masakan itu sampai kepada anak-
anaknya.

Anak Masa yang di ambil untuk bau masakan itu


sampai kepada anak-anaknya (s)

Johan 12

Kamal 18

Lukman 7

Lengkapkan rajah di bawah dengan menulis nama mereka di ruang yang disediakan
Untuk menunjukkan kedudukan anak-anaknya.

[ 3 markah ]

4
3. Kita boleh merasa makanan kerana lidah mempunyai kira-kira 10 000 tunas rasa.
Rajah di bawah menunjukkan empat kawasan rasa di lidah.

( a ) Pada rajah di atas, label kawasan K, L dan M.


[ 3 markah ]

( b ) ( i ) Nyatakan satu sebab mengapa lidah memberi kita deria rasa.

____________________________________________________________

____________________________________________________________
[ 1 markah ]
( ii ) Berikan satu contoh makanan yang dapat di kesan oleh kawasan berlabel
K dan M.

K : ________________________ M : ________________________
[ 1 markah ]

( iii ) Mengapakah seseorang yang mengalami selsema tidak dapat merasa


makanan yang di makannya dengan baik?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

[ 1 markah ]

5
4. ( a ) ( i ) Rajah di bawah menunjukkan bahagian pada salur alimentari manusia.

Pada rajah di atas, tandakan ( ) pada petak yang betul untuk menunjukkan
laluan makanan yang melalu salur alimentari. [ 3 markah ]

( ii ) Organ-organ ini merembeskan enzim untuk membantu mencernakan makanan.


tandakan ( ) dalam petak yang betul untuk menunjukkan organ-organ
tersebut.

Hati

Pankreas

Perut

Pundi hempedu

[ 2 markah ]

6
( b ) Tandakan ( ) dalam petak yang betul bagi organ yang menjalankan proses
peristalsis.

Perut

Pundi Hempedu

Pankreas

[ 1 markah ]

5. ( a ) Ikan paus dan ikan jerung merupakan haiwan yang hidup dalam laut.
Walau bagaimanapun, ke dua-dua haiwan ini di letakkan dalam kelas yang
berbeza. Ikan paus adalah sejenis mamalia, manakala ikan jerung adalah sejenis
ikan.

Nyatakan dua ciri yang membezakan ikan paus daripada ikan jerung.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
[ 2 markah ]

7
( b ) Paus biru adalah makhluk yang paling besar yang wujud di Bumi. Haiwan ini merupakan
haiwan yang hampir pupus akibat aktiviti pemburuan oleh manusia.
( i ) Apakah kesan kepupusan haiwan ini terhadap Biodiversiti?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
[ 2 markah ]

( ii ) Cadangkan dua langkah untuk memelihara dan melindungi ikan paus biru
daripada pupus?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
[ 2 markah ]

8
6. ( a ) Zamri menambah sedikit garam ke dalam gelas yang berisi air. Tulis zat terlarut,
pelarut dan larutan bagi melabel bahan-bahan dalam rajah di bawah.

[ 3 markah ]

( b ) Zamri menyediakan tiga buah bikar yang sama saiz. Dia menuang sebanyak
200 ml air yang berbeza suhu ke dalam setiap bikar. Kemudian, dia memasukkan
satu sudu garam ke dalam setiap bikar. Jadual di bawah manunjukkan masa yang
di ambil untuk garam melarut sepenuhmya dalam bikar.

9
Bikar Masa yang diambil untuk garam melarut
sepenuhnya ( min )

A 9

B 2

C 5

Jika Zamri menggunakan air yang bersuhu 20 C, 35 C dan 60 C, kenal pasti suhu
air di dalam bikar A, B dan C, berdasarkan keputusan eksperimen ini.

Bikar Suhu Air ( C )

[ 3 markah ]

10
7. ( a ) ( i ) Tandakan ( ) pada petak di bawah untuk menunjukkan alat yang
menggunakan prinsip tekanan udara.

[ 1 markah ]

( ii ) Dengan menggunakan teori kinetik gas, terangkan alasan bagi jawapan anda
di ( a ) ( i ).

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
[ 2 markah ]

( b ) Rajah di bawah menunjukkan satu situasi dimana Salmah hendak membuka


satu tin susu pekat untuk di tuangkan ke dalam secawan teh.

11
( i ) Berdasarkan prinsip tekanan udara, tandakan ( ) pada petak di bawah untuk
menunjukkan kaedah yang betul untuk membuka tin susu pekat tersebut.

[ 1 markah ]

( ii ) Berikan alasan bagi jawapan anda di ( b ) ( i ).

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
[ 2 markah ]

12
8. Rajah di bawah menunjukkan seekor zirafah sedang minum air. Zirafah merupakan
haiwan mamalia.

( a ) ( i ) Berdasarkan rajah di atas, bagaimanakah zirafah berdiri semasa minum air?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
[ 1 markah ]

( ii ) Bagaimanakah berdiri dengan cara ini memberikan kestabilan kepada


zirafah?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
[ 2 markah ]

(b) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
[ 2 markah ]

(c) Apakah yang menyebabkan buaya yang merangkak di atas tanah stabil ?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
[ 1 markah ]
13
9. ( a ) Rajah di bawah menunjukkan dua jenis tindakan yang melibatkan daya.

Berdasarkan tindakan yang ditunjukkan di atas, tindakan yang manakah melibatkan.

i ) tolakan : _____________________

ii ) tarikan : _____________________ [ 2 markah ]

( b ) Rajah di bawah menunjukkan kereta sorong yang mengandungi 15 kg batu-bata


Yang di tolak menaiki satu landasan. Masa yang di ambil untuk melakukan kerja itu
ialah 30 s.

( i ) Jika kereta sorong seberat 55 kg yang mengandungi batu-bata ditolak oleh


pekerja, hitungkan kerja yang dilakukan. [ 1 kg = 10 N ].
[ 2 markah ]

14
( ii ) Hitungkan kuasa yang diperlukan.

[ 2 markah ]

10. Rajah di bawah menunjukkan keadaan yang mana Azli menggunakan joran untuk
memancing.

( a ) ( i ) Berdasarkan rajah di atas, tandakan ( ) pada kotak untuk menunjukkan


alat yang sama kelas tuas dengan joran.

15
15
( ii ) Azli cuba untuk menarik ikan dari dalam air. Tandakan ( ) pada petak
di bawah untuk menunjukkan keadaan yang lebih mudah untuk menarik ikan
itu.

( iii ) Berikan alasan bagi jawapan anda di ( a ) ( ii ) .

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[ 2 markah ]

( b ) Rajah yang berikut menunjukkan Azli ingin memotong ikan yang ditangkapnya
semasa memancing

16
Kedudukan yang manakah pisau dapat memotong dengan lebih baik ? Berikan
alasan bagi jawapan anda.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
[ 2 markah ]

11. Rajah di bawah menunjukkan susunan radas bagi dua eksperimen untuk mengkaji
sifat-sifat campuran dan sebatian.

( a ) Apakah akan berlaku apabila magnet di bawa dekat kepada hasil yang di bentuk
dalam
( i ) eksperimen X : _______________________________________________

( ii ) eksperimen Y : _______________________________________________
[ 2 markah ]

( b ) Jelaskan secara ringkas jawapan kamu dalam ( a ) ( i ) dan ( a ) ( ii ).

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
[ 2 markah ]

17
( c ) Apakah yang boleh diperhatikan bagi eksperimen Y ?

___________________________________________________________________
[ 1 markah ]

( d ) Namakan hasil yang terbentuk dalam eksperimen Y.

___________________________________________________________________
[ 1 markah ]

( e ) Tuliskan persamaan perkataan bagi tindak balas yang berlaku dalam eksperimen Y.

__________________ + _________________ -------- _________________

[ 1 markah ]

( f ) Namakan gas yang dibebaskan jika hasil eksperimen Y diuji dengan asid
hidroklorik cair.

___________________________________________________________________
[ 1 markah ]

( g ) Apakah kesimpulan bagi dua eksperimen ini?

( i ) ______________________________________________________________

______________________________________________________________

( ii ) ______________________________________________________________

______________________________________________________________
[ 2 markah ]

18
12. ( a ) Rajah di bawah menunjukkan siratan makanan di dalam suatu ladang.

Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam rajah di atas, bina tiga rantai makanan
dengan nama setiap rantai makanan terdiri daripada empat organisma yang berbeza
di dalam habitat ini.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
[ 3 markah ]

(b) Berdasarkan rantai makanan di ( a ), lengkapkan piramid nombor yang berikut.

19
( c ) Baca petikan yang berikut.

Kawalan biologi ialah penggunaan pemangsa semula jadi untuk mengawal perosak
di sesuatu kawasan. Kawalan biologi bukannya racun perosak biasanya digunakan
dalam pertanian di ladang-ladang yang besar, perladangan dan estet. Kawalan
biologi seharusnya menggunakan pemangsa yang sesuai untuk mengelakkan
sebarang masalah.

( i ) Tuan ladang hendak menggunakan kaedah kawalan biologi bagi mengatasi masalah
populasi tikus yang semakin bertambah di ladangnya.

Cadangkan satu pemangsa yang sesuai digunakan untuk melakukan kawalan


Biologi dalam ladang itu.

_________________________________________________________________
[ 1 markah ]

( ii ) Nyatakan dua kebaikan dan dua keburukan kawalan biologi.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

[ 4 markah ]

20
13. Penyejatan ialah proses perubahan air kepada wap air yang berlaku di permukaan air
pada sebarang suhu di bawah takat didih air. Proses ini berlaku pada sepanjang masa
dan pada sebarang suhu.

Rajah di bawah menunjukkan tiga kertas turas E, F dan G. Semus kertas turas itu adalah
lembap dan diletakkan di bawah cahaya matahari selama dua jam.

( a ) ( i ) Kertas yang manakah akan kering dahulu?

________________________________________________________________
[ 1 markah ]

( ii ) Berikan satu sebab bagi jawapan anda di ( a ) ( i ).

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
[ 1 markah ]

( b ) Arifah memakai baju yang basah. Dia mengeringkan bajunya dengan berdiri
di hadapan kipas meja yang berputar.Terangkan bagaimana keadaan itu boleh
membantu Arifah mengeringkan bajunya.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
[ 2 markah ]

21
(c)

Gambar di atas menunjukkan satu proses penjemuran ikan di bawah cahaya matahari.
Terangkan satu kaedah bagaimana ikan dapat dikeringkan dengan lebih cepat.

Kaedah :
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
[ 2 markah]

Penerangan
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

[ 2 markah ]

(c) Bagaimanakah konsep penyejatan dapat diaplikasikan semasa mengeringkan rambut?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

22 [ 2 markah ]
(c) Bagaimanakah konsep penyejatan diaplikasikan semasa mengeringkan rambut?

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

[ 2 markah ]
14. Seorang murid menyiasat magnitud daya geseran seperti gambarajah di bawah.

(a)(i) Lengkapkan pernyataan di bawah berdasarkan eksperimen tersebut.

Magnitud daya geseran bergantung kepada berat objek dan _________________

________________________. [ 1 markah ]

( ii ) Adakah daya geseran mempunyai arah ? Berikan alasan anda.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

[ 2 markah ]

23
( b ) Carta bar di bawah menunjukkan bacaan neraca spring bagi setiap jenis permukaan. Sebagai
seorang jurutera automotif, jenis corak tayar yang manakah lebih sesuai digunakan oleh sesebuah
kereta, terutamanya pada jalan yang basah?

Terangkan perbezaan bacaan neraca spring bagi setiap jenis permukaan tersebut.

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

[ 3 markah ]

24
( c ) Rajah di bawah menunjukkan dua tayar dengan corak yang berbeza. Sebagai seorang jurutera
automotif, jenis corak tayar yang manakah lebih sesuai digunakan oleh sesebuah kereta,
terutamanya pada jalan yang basah. Wajarkan pendapat anda menggunakan keputusan
penyiasatan yang telah dijalankan di ( b ) .

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
[ 4 markah ]

SOALAN TAMAT

Disediakan Oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :

____________________ ___________________ ___________________

( PN. ROHAYA BT YUSOP ) ( PN, ZUMALIAWATI BT. MOHD RUS ) ( PN. ROZANA BT
SAADON )

25
SKEMA PENTAKSIRAN SUMATIF 2 2015
SAINS TING.2
SOALAN JAWAPAN MARKAH

1( a ) B( ),D( ), E ( ) 3

i ) Ketebalan epidermis
(b) Bilangan reseptor 3
ii ) bibir ( )

R = Protein
2(a) S = Karbohidrat 3
T = Vitamin
R = Membina tisu badan dan membaiki tisu yang rosak.
(b) S = Membekalkan tenaga 3
T = Mengekalkan kesihatan badan

3(a) i ) Pokok-pokok itu mempunyai akar , batanb dan daun sebenar 2


Pokok-pokok itu membiak melalui biji benih
ii ) Tumbuhan berbunga ( ) 2

(b) Keembung, bunga raya 2

4(a) i ) Tumbuhan
ii ) Menghasilkan makanan untuk dirinya dan hidupan lain dalam 3
Siratan makanan.
iii ) Mereka adalah karnivor

(b)
3

5 ( a) Bahan api fosil 1

(b) Menggunakan bahan api fosil sebagai sumber tenaga 1


Membebaskan asap 1

(c) Bina sebuah lagi stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga 1
angin.

(d) Stesen janakuasa yang menggunakan sumber tenaga yang 1


boleh diperbaharui seperti tenaga angin
Semua sumber tenaga yang boleh diperbaharui tidak
mencemarkan alam semulajadi. 1
11 ( a ) i ) Sistem Respirasi 1

ii ) Untuk menjalankan proses respirasi 2


Untuk menyerap oksigen dari udara dan menyingkirkan
karbon dioksida dari badan.
5
iii ) Hidung dan peparu.
(b)
Sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sihat sperti bersenam
dan bersukan.
Tidak merokok dan mengambil minuman beralkohol.
Kurangkan mengambil makanan bergula dan berlemak. 5
Menjalani pemeriksaan kesihatan enam bulan sekali.
Pastikan tidur dan rehat yang mencukupi.
Lebihkan makan sayur dan buah-buahan.
( atau jawapan lain yang boleh diterima ) 5 fakta

12 ( a ) Gula yang berlebihan dalam badan mudah ditukarkan kepada


Trigliserida, sejenis lemak dan disimpan disekeliling pinggang, 1
punggung dan peha.

Oleh itu, pengambilan gula yang berlebihan akan meningkatkan


Berat badan dan menyebabkan obesiti . 1

Gula yang dimakan akan memasuki aliran darah, di mana gula


Itu akan meningkatkan paras gula dalam darah. Lebih banyak
gula yang dimakan, lebih tinggi risiko untuk menghidap 1
diabetes.

(b) Kerap bersenam 1


Mengurangkan pengambilan makanan berlemak 1
Mengurangkan pengambilan karbohidrat atau makanan
bergula. 1
Meningkatkan pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran. 1

(c) Obesiti dan berat badan yang berlebihan semasa kecil adalah
hasil daripada mengambil terlalu banyak kalori dan kurang 2
melakukan aktiviti fizikal.

Kanak-kanak mengambil terlalu banyak minuman bergula dan


makanan berlemak seperti ayam goreng tetapi kurang 1
memakan makanan sihat seperti buah-buahan dan
sayur-sayuran.
Kertas soalan ini mengandungi 25 halaman bercetak

25

Kertas soalan ini mengandungi 25 halaman bercetak

Kertas soalan ini mengandungi 25 halaman bercetak

25 25

Kertas soalan ini mengandungi 25 halaman bercetak

( i ) dua lubang di tepi [ ] 1


(b) ( ii ) . Tekanan udara di dalam tin sama dengan tekanan udara
di luar. 1
. Jadi susu di dalam tin dapat mengalir keluar sec ara
berterusan. 1
8(a) ( I ) Zirafah berdiri dengan mengangkangkan kakinya 1
( ii ) . Berdiri dengan cara ini menyebabkan zirafah mempunyai
luas tapak yang besar 1
. pusat graviti yang rendah 1
(b) . Kedudukan pusat gravity 1
. Luas tapak 1
(c) Buaya mempunyai luas tapak yang besar 1
9 (a) ( i ) tolakan = M
( ii ) tarikan = N 2
(b) ( i ) Kerja = Daya x Jarak = 2 100J 2
( ii ) Kuasa = Daya x Jarak / masa = 70 N 2
10 ( a ) ( i ) Gambar ( b ) [ ] 1
( ii ) Gambar ( a ) [ ] 1
(iii ) . Joran merupakan tuas kelas ke tiga 1
. Gerakan yang kecil pada daya dapat menghasilkan
gerakan yang besar pada beban 1
(b) . Kedudukan P 1
. Pengurangan jarak diantara daya dengan fulkrum akan
menambahkan daya yang dikenakan 1
11 (a) ( i ) Serbuk besi akan ditarik oleh magnet 1
(ii) Tiada apa-apa akan ditarik oleh magnet 1
(b) Dalam eksperimen X, hasil adalah satu campuran, maka ia
dapat diasingkan melalui kaedah fizikal. Dalam eksperimen Y 2
hasil yang terbentuk ialah sebatian, maka ia hanya boleh
diasingkan melalui kaedah kimia.
(c) Gas yang berbau seperti telur busuk dibebaskan 1
(d) Ferum Sufida 1
(e) Ferum + Sulfur = Ferum sulfide 1
(f) Hidrogen sulfide 1
( i ) Campuran boleh diasingkan melalui kaedah fizikal tetapi
(g) sebatian tidak boleh 1
( ii ) Campuran mempunyai ciri-ciri fizikal seperti unsurnya
tetapi sebatian tidak 1
12 ( a ) . Tumbuhan ulat beluncas katak ular 1
. Tumbuhan belalang burung ular 1
. Tumbuhan ulat beluncas burung ular 1
(b)
Terima mana-mana jawapan yang sesuai dengan rantai 2
makanan

( I ) Burung hantu
( ii ) Kelebihan :
. Merupakan kaedah yang selamat dan tidak membahaya
(c) kan kesihatan manusia. 2
. Tidak mencemarkan kawasan persekitaran.
Keburukan :
. Sukar untuk membunuh semua perosak atau
mengawal populasi perosak sepenuhnya.
. Bukan semua perosak mempunyai pemangsa yang 2
sesuai untuk mengawalnya.

# Atau mana-mana jawapan yang sesuai.


13 ( a ) ( i ) Kertas turas E 1
( ii ) E mempunyai luas permukaan terdedah yang paling besar 1
(b) Udara yang bergerak dari kipas meningkatkan transpirasi
atau kadar penyejatan air 2
(c) Kaedah : 1. Hiris dan bukakan ikan tersebut
2. Letakkan di tempat yang terbuka atau terdedah 2
kepada cahaya matahari
Penerangan :
1. Menghiris dan membuka ikan akan
meningkatkan luas permukaan ikan
2. Pendedahan kepada cahaya matahari akan 2
meningkatkan kadar penyejatan dan
membuatkannya lebih cepat kering
(d) Pertambahan pergerakan angin akan menigkatkan kadar
penyejatan dan mengeringkan rambut dengan lebih cepat 2
( i ) jenis permukaan yang bersentuhan 1
14( a ) ( ii ) . Daya geseran mempunyai arah 1
. Daya geseran bertindak dalam arah yang bertentangan
dengan arah gerakan objek. 1
(b) . Daya geseran dipengaruhi oleh jenis permukaan yang
bersentuhan 1
. Permukaan marmar yang licin menghasilkan daya geseran
yang paling kecil 1
. Lantai simen menghasilkan daya geseran yang paling
besar kerana merupakan yang paling kasar 1

(c) . Tayar dengan corak A lebih sesuai dan selamat untuk


digunakan. 1
. Tayar dengan corak A dapat menambah lebih banyak
geseran antara tayar dengan permukaan jalan. 1
. Corak A juga dapat menghasilkan rintangan pada
pergerakan. 1
. Hal ini dapat mengelakkan kereta daripada tergelincir
pada jalan yang basah. 1

JUMLAH MARKAH 100


SENARAI NAMA AHLI KUMPULAN UNTUK SLOT BENGKEL

KUMPULAN 1

BIL NAMA
1 MOHD AFTAHNIZAM BIN TUMIRAN
2 HALIMATUN SADIAH BINTI ISMAIL
3 KAMARULZAMAN BIN MD SANGAT
4 NIBRASUL HUDA BINTI MOHDDARUS
5. HAIRY SHAZLYNA BINTI KHAIRUDIN

KUMPULAN 2

BIL NAMA
1 MUHAMMAD FIRDAUS BINTI IDRIS
2 HAMDI BIN MAMAT
3 HANIZAL BINTI SHAHBUDIN
4 NOR AZIMAH BINTI HAMID
5. PANG SHEAU YANN

KUMPULAN 3

BIL NAMA
1 SELVARAJOO A/L VAYAPURY
2 EZMAL RHIZA BIN MOKHTAR
3 SUBBULETCHUMY A/P SUBRAMANIAM
4 ROHANA BINTI MOHAMED @ JAMIL
KUMPULAN 4

BIL NAMA
1 ABDUL KHALIK BIN YAAKOP
2 JAWIAH BINTI UDANG
3 NAZRAH BINTI JAMALUDIN
4 SITI SURIANI BINTI JAMALUDIN

KUMPULAN 5

BIL NAMA
1 AZHANI BINTI ANUAR
2 NOOR AZILAH BINTI SANI
3 ZAHIRULSALWA BINTI MOHAMED
4 MOHD YUSOF BIN MANAN
SOALAN JAWAPAN MARKAH

9(a) Unsur ialah bahan yang terdiri daripada satu jenis zarah sahaja. 1

(b) X : Unsur
Y : Sebatian 1
Z : Campuran

(c) i . Air terdiri daripada dua jenis zarah yangdicantumkan secara 1


kimia.
ii. Air laut terdiri daripada banyak bahan yang dicampurkan
bersama secara fizikal. 1

(d) ( i ) Satu ( ii ) Dua 2

10 ( a ) Penggunaan magnet ( a )
Penyejatan ( b ) 2
Penurasan ( c )

(d) ( i ) Penurasan ( ii ) Elektrolisis 2

(e) Gunakan kren yang menggunakan magnet besar untuk 2


memisahkan bahan-bahan besi.

P = 40 cm 2
11 ( a ) Q = 90 cm 2

(b) Tidak ( ) 1

(c) Boleh dianggarkan dengan menggunakan kertas graf 2

(d) Boleh dianggarkan dengan menggunakan kertas graf yang 1


mempunyai petak kecil ( 1 cm )
Tandakan pada petak yang mempunyai keluasan lebih 1
daripada separuh.
Kira jumlah petak yang telah ditandakan untuk mendapatkan 1
keluasan daun.
Bina sebuah lagi stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga
(c) angin.

(d) Stesen janakuasa yang menggunakan sumber tenaga yang 1


boleh diperbaharui seperti tenaga angin
Semua sumber tenaga yang boleh diperbaharui tidak
mencemarkan alam semulajadi. 1
SOALAN JAWAPAN MARKAH

12 ( a ) ( i ) P : Mempunyai nucleus /vakuol kecil / pseudopodia 1


( ii ) Q : mempunyai silia/ nucleus / vakuol 1
( iii ) R : mempunyai flagelum / nucleus / valuol 1
( iv ) S : mempunyai nucleus / kloroplas 1
( v ) T : mempunyai nucleus / kloroplas /flagelum 1

(b) ( i ) X = Tisu 1
Y = Organ 1
Z = Sistem 1

( ii ) Pernafasan, pencernaan, saraf, pembiakan, perkumuhan 1


atau mana-mana yang sesuai.

( iii ) Manusia dianggap organisma kompleks kerana pelbagai sel


dan organisasi sel menjalankan semua proses kehidupan 1
dengan cekap. ( KBAT )

13( a ) X : Bahan itu mengikut bentuk bekas dan mempunyai 2


Isipadu yang tetap.
Y : Bahan itu mengikut bentuk bekas dan dan tidak mempunyai
isipadu yang tetap. 2

(b) X : Cecair Y : Gas 2

(c) Sebiji belon kempis kerana zarah-zarah udara telah meresap


Keluar dari belon melalui liang-liang seni pada dinding belon itu. 2
( KBAT )

( i ) Susunan zarah-zarah udara adalah berjauhan di antara 1


(d) satu sama lain.
( ii ) Ruang antara zarah-zarah udara adalah besar. 1

14 ( a ) Molekul ozon ( O3 ) 1

(b) Matahari 1
(c) Tidak ( ) 1

(c) Boleh dianggarkan dengan menggunakan kertas graf 2

(d) Boleh dianggarkan dengan menggunakan kertas graf yang 1


mempunyai petak kecil ( 1 cm )
Tandakan pada petak yang mempunyai keluasan lebih 1
daripada separuh.
Kira jumlah petak yang telah ditandakan untuk mendapatkan 1
keluasan daun.
SOALAN JAWAPAN MARKAH

9. ( a ) ( i ) ( ) 1
( ii ) ( ) 1
( iii ) ( ) 1

(b) ( i ) ( ) bukan logam 1


( ii ) ( ) _ logam 1

( c ) Emas 1

10. ( a ) P = Penurasan 1
Q = Penyejatan 1

( b ) Kerana larutan garam terdiri daripada garam dan air


yang dapat diasingkan melalui kaedah fizikal. 2

( c ) Mendekatkan magnet kepada campuran itu dan


menarik jarum peniti dari bekas, 2

11. ( a ) X : Bahan-bahan itu mengikut bentuk bekas dan


mempunyai isipadu yang tetap. 2

Y : Bahan-bahan itu mengikut bentuk bekas dan


tidak mepunyai isipadu yang tetap. 2

( b ) X : Cecair Y : Gas 2

( c ) Sebiji belon kempis kerana zarah-zarah udara meresap


keluar dari belon melalui liang-liang kecil pada 2
dinding belon.

( d ) ( i ) Susunan zarah-zarah udara adalah berjauhan 1


antara satu sama lain.

( ii ) Ruang antara zarah-zarah udara adalah besar. 1


JAWAPAN

12 ( a ) ( i ) Boleh ditempa / Mulur 1

( ii ) Kuprum merupakan konduktor elektrik yanh baik


yang membolehkannya digunakan untuk
membuat dawai elektrik. 2

( iii ) Sup di dalam periuk aluminium leblh panas


berbanding sup dalam periuk tanah liat. Hal ini
kerana periuk aluminium merupakan konduktor 2
haba yang baik berbanding periuk tanah liat.

( b ) ( i ) Air, Udara, Haiwan, Tanah ( 2 sahaja ) 2

( ii ) Untuk menggerakkan kenderaan atau untuk


memasak. 1

( c ) Untuk memastikan sumbermencukupi untuk generasi


akan dating dan untuk memastikan udara yang 2
bersih untuk bernafas.

13. ( a ) ( i ) Air lebih tumpat daripada minyak. Apabila air


dituangkan ke atas minyak yang terbakar, air akan
tenggelam ke bawah dan tidak memberi 2
kesan pada api tersebut.

( ii ) Menggunakan alat pemadam api jenis buih. 1

( b ) ( i ) Buluh

( ii ) Di dalam rongga batang buluh terdapat udara


yang terperangkap. Udara kurang tumpat daripada 2
air. Oleh itu, buloh akan terapung di atas air.

( c ) Untuk menaikkan kapal selam, air akan dipam keluar


daripada tangki balast. Hal ini menyebabkan kapal selam 2
kurang tumpat daripada air dan naik ke permukaan air.
( a ) OOO ( ozon) - ( ) 1

14. ( b ) Matahari 1

( c ) ( I ) Klorofluorokarbon ( CFC ) 1

( ii ) Klorin, Florin, Karbon. 3

( iii ) Tin aerosol. 1

(d) (I) ( )

( ii ) ( ) 2

( iii ) ( )

( c ) Mengurangkan penggunaan klorofluoroakrbon /


Gunakan gas yang mesra ozon seperti
Hidroklorofluorokarbon ( HCFC ) yang tidak 1
memusnahkan lapisan ozon.

Anda mungkin juga menyukai