Anda di halaman 1dari 6

[UJIAN PRESTASI 1 ASK TINGKATAN 1 2017]

ARAHAN. Jawab semua soalan. Tuliskan jawapan anda di ruangan yang disediakan.

1. Di antara berikut pilih 4 teknik Komputasional. Tandakan () pada ruangan yang


disediakan

Teknik Komputasional Tanda ()


Teknik Pengecaman Corak
Teknik Leraian
Teknik Peniskalaan
Teknik Pengitlakan
Teknik Penyelesaian Masalah
(4 markah)

2. Terangkan konsep pemikiran komputasional dalam proses penyelesaian masalah

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(2 markah)

3. Nyatakan dua kemahiran yang diperlukan untuk melaksanakan pemikiran komputasional

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(2 markah)

4. Lengkapkan proses pemikiran komputasional mengikut susunan yang betul di dalam


kotak yang disediakan.

Perkara tidak Kenalpasti corak Masalah Sediakan satu model


Penting yang sama dipecahkan penyelesaian masalah
ditinggalkan

(4 markah)

5. Nyatakan perbezaan antara teknik leraian dan teknik pengecaman corak dalam konsep
pemikiran komputasional
2
[UJIAN PRESTASI 1 ASK TINGKATAN 1 2017]

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(2 markah)
6. Nyatakan kelebihan teknik peniskalaan

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(2 markah)

7. . Isikan ruang kosong dengan perkataan atau frasa yang paling sesuai.

Teknik leraian Menjalankan tugas Teknik pengitlakan Menganalisis

(a) Pemikiran Komputasional membolehkan kita ___________________ seakan sama


dengan apa yang boleh dilakukan oleh komputer

(b) Model digunakan dalam _______________ untuk memudahkan kita menjalankan


proses penyelesaian masalah.

(c) Dalam kehidupan seharian, kita sering menggunakan _______________ dalam


menguruskan aktiviti rutin tanpa kita sedari.

(d) Pemikiran komputasional dapat menyusun, ______________________ dan


mempersembahkan data atau idea secara logik dan sistematik.

(4 markah)

8. Berdasarkan penyataan yang diberikan, sila padankan teknik komputasional yang


sesuai dengan penyataan berikut.
Meninggalkan aspek penting yang
Penelitian pada corak-corak
terdapat dalam kesamaan dan yang
corak dalam
Membina model
dicamkan danmasalah yang
seperti
memfokus lebih
formula,
kepada 3
Pernyataan Teknik
kecil dapat
teknik, membantu
peraturan atau
aspek penting yang dapatlangkah-
menyelesaikan
langkah bagi
membantu masalah kompleks
menyelesaikan
dalam penyelesaian
Pemecahan
dengan lebihsuatu masalah atau
berkesan Teknik Pengecaman Corak
masalah
masalah
system yang kompleks kepada Teknik
Teknik
Teknik
Peniskalaan
Pengitlakan
Leraian
[UJIAN PRESTASI 1 ASK TINGKATAN 1 2017]

(4 markah)

9. Ahmad diminta mendirikan 4 batang tiang dengan ukuran 2 meter lebar, 2 meter
panjang dan 10 meter tinggi. Tiang tersebut mesti dipasang jubin dengan ukuran 1
meter lebar dan 1 meter panjang. Dengan menngunakan teknik komputasional yang
sesuai, jawab soalan-soalan berikut.

4
[UJIAN PRESTASI 1 ASK TINGKATAN 1 2017]

10 meter

2 meter

(a) Berapakah bilangan jubin bagi 1 permukaan tiang tersebut 2 meter


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(1 markah)

(b) Berapakah bilangan jubin untuk 1 tiang tersebut. Tunjukkan jalan penyelesaian anda
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(3 markah)
(c) Sebuah rumah, sekurang-kurangnya mempunyai 2 tiang yang terbuka Keempat-
empat permukaan dan 2 tiang lagi 2 permukaan tertutup. Berapakah bilangan juin
untuk 4 tiang tersebut. Tunjukkan jalan penyelesaian anda.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(3 markah)

(d) Sekiranya Ahmad di minta mengurangkan tinggi tiang tersebut kepada 8 meter,
berapakah bilangan jubin untuk 4 tiang tersebut.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(3 markah)
10. Berdasarkan corak dalam susunan nombor-nombor berikut, Nyatakan nilai yang sesuai
untuk X dan Y serta coraknya.

Susunan Nombor Corak Jawapan

1 , 7 , 4, 10 , 7, 13 ,10 , X, 16 ,Y Tambah 6
kemudian X=
tolak 3 Y=

5
[UJIAN PRESTASI 1 ASK TINGKATAN 1 2017]

Tambah 5
kemudian X=
tolak 1 Y=

100 , 90 , 91 , 81 , X , 72 ,Y Tolak 10
kemudian X=
tambah 1 Y=

(3 markah)

11. Imej dibawah menunjukkan dua buah kereta buatan nasional iaitu Proton Saga dan Myvi

Senaraikan ciri-ciri kesamaan bagi kedua-dua buah kereta tersebut berdasarkan


pengetahuan sedia ada anda.

Bi Ciri-ciri Kesamaan
l
i.

ii.

iii.

iv.

(4 markah)

12. Sebagai seorang pelajar tingkatan 1, anda baru saja melalui cuti akhir tahun.
Lengkapkan jadual di bawah dengan mengisi aktiviti aktiviti penting dan kurang
penting yang telah anda lakukan semasa cuti sekolah baru-baru ini.

Bil Perkara Penting Perkara kurang penting

6
[UJIAN PRESTASI 1 ASK TINGKATAN 1 2017]

(3 markah)

13. Baca dan teliti maklumat berikut, kemudian jawab soalan-soalan yang disertakan

Anda merupakan seorang bendahari Kelab Pelancongan Sekolah Menengah Padang


Midin. Guru penasihat kelab anda meminta anda menyiapkan kos lawatan sambil belajar
ke Kuala Lumpur yang akan di lawati semasa cuti akhir tahun nanti selama 3 hari 2
malam.Maklumat yang diberikan kepada anda adalah seperti berikut:

A. Bilangan peserta
Jenis Peserta Bilangan
Guru Lelaki 3
Guru perempuan 2
Pelajar lelaki 15
Pelajar perempuan 25

B. Kos
Bi Perkara Kos (1 orang)
l
1 Tambang Bas RM43.00
2 Sarapan pagi RM1.50
3 Makan Tengahari RM4.50
4 Makan Malam RM5.00
5 Tiket Taman Tema RM.300
6 Tiket Muzium RM1.80

(a) Berapakah jumlah tambang bas yang dikenakan untuk sesi lawatan tersebut.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(2 markah)

(b) Berapakah kos keseluruhan yang diperlukan untuk menampung kos makanan?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(2 markah)
(c) Berapakah kos keseluruhan untuk sesi lawatan tersebut.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(2 markah)

Kertas Soalan Tamat