Anda di halaman 1dari 16

TINGKATAN 1 GIGIH

BIL MURID /39 TEMPOH 1 JAM 30 MINIT


TARIKH 04/04/2017

HARI ISNIN

10.30-11.50 PAGI TEMA CAHAYA PERPADUAN


MASA

KEMAHIRAN
BAHASA
2. KEMAHIRAN MEMBACA TAJUK KATA GANDA
STANDARD STANDARD
2.4 2.4.1
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Pada akhir pelajaran, murid dapat


OBJEKTIF
PEMBELARAN Membaca secara ekstensif pelbagai bahan untuk mengukuhkan kelancaran membaca, meluaskan
perbendaharaan kata dan ilmu pengetahuan
Murid dapat:

KRITERIA Menyatakan dua kepentingan perpaduan negara


KEJAYAAN Menyatakan cara yang berkesan untuk menerapkan adab, budaya, dan nilai-nilai murni
dalam kalangan generasi masa ini
Menulis rangka karangan berdasarkan peta I Think
NILAI MURNI KESYUKURAN

EMK KREATIVITI DAN INOVASI

I-THINK PETA BUIH


PENGISIAN
KURIKULUM /TMK STRATEGI P&P PENDEKTAN DIDIK HIBUR

KBAT MENCIPTA
KEMAHIRAN
MEMBANDING DAN MEMBEZAKAN
BERFIKIR
SET INDUKSI

Guru merangsang pemikiran murid dengan bersoal jawab dengan murid


berkenaan perpaduan dalam kalangan kelas tersebut.

PERKEMBANGAN
Guru meminta seorang murid untuk membaca artikal berkenaan perpaduan
dalam kalangan murid dan diikuti oleh semua murid
AKTIVITI
Guru meminta murid untuk menyenaraikan cara atau kaedah untuk menerapkan
adab, budaya, dan nilai-nilai murni dalam kumpulan.
Guru membantu murid untuk membina rangka karangan berdasarkan peta I
Think.
PENUTUP
Guru membuat refleksi dan memberikan galakan positif kepada semua murid
Murid berkongsi pendapat tentang aktivit hari ini (Share U view)

BBM KERTAS SEBAK/ PEN MARKER/VIDEO

REFLEKSI
TINGKATAN PERALIHAN
BIL MURID /15 TEMPOH 30 MINIT
TARIKH 04/04/2017

HARI ISNIN

8.10-9.30 PAGI TEMA TATABAHASA


MASA

KEMAHIRAN
BAHASA
2. KEMAHIRAN MEMBACA TAJUK KATA NAMA KHAS
STANDARD STANDARD
2.4 2.4.1
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Pada akhir pelajaran, murid dapat


OBJEKTIF
PEMBELARAN Membaca secara ekstensif pelbagai bahan untuk mengukuhkan kelancaran membaca, meluaskan
perbendaharaan kata dan ilmu pengetahuan
Murid dapat:
KRITERIA
KEJAYAAN Menyatakan maksud kata nama khas
Membina lima ayat mudah menggunakan kata nama khas
NILAI MURNI KESYUKURAN

EMK KREATIVITI DAN INOVASI

I-THINK PETA BUIH


PENGISIAN
KURIKULUM /TMK STRATEGI P&P PENDEKTAN DIDIK HIBUR

KBAT MENCIPTA
KEMAHIRAN
MEMBANDING DAN MEMBEZAKAN
BERFIKIR
SET INDUKSI

Guru merangsang pemikiran murid dengan bersoal jawab dengan murid


berkenaan kereta yang dimiliki oleh ibu bapa mereka.

PERKEMBANGAN
Guru menjelaskan terlebih dahulu berkenaan maksud kata nama khas kepada
murid
AKTIVITI Guru meminta murid untuk menggariskan kata nama khas yang terdapat dalam
artikel tersebut
Guru meminta murid untuk membina lima ayat menggunakan kata nama khas
tersebut
PENUTUP
Guru membuat refleksi dan memberikan galakan positif kepada semua murid
Murid berkongsi pendapat tentang aktivit hari ini

BBM KERTAS SEBAK/ PEN MARKER/VIDEO

REFLEKSI
TINGKATAN 4 BUDIMAN
1 JAM 30
BIL MURID /19 TEMPOH
04/04/2017 (ISNIN) MINIT
TARIKH

11.50-1.10 PAGI TEMA KERANAMU MALAYSIA


MASA
KEMAHIRAN BAHASA 2. KEMAHIRAN MEMBACA TAJUK RUMUSAN: PERPADUAN KAUM

STANDARD STANDARD
3.2
KANDUNGAN PEMBELAJARAN 3.2.1

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF
PEMBELARAN Membina satu rumusan berkenaan perpaduan dan juga dapat menjawab tiga soalan
pemahaman berdasarkan petikan yang diberikan.
Murid dapat:

Menyatakan usaha-usaha untuk memupuk perpaduan kaum dalam kalangan pelajar


(isi tersurat)
KRITERIA KEJAYAAN Menyatakan cabaran yang dihadapi bagi merealisasikan cita-cita tersebut.(isi
tersirat)
Mencantumkan dalam bentuk ayat isi tersurat dan isi tersirat dalam bentuk
kumpulan.
Menjawab soalan pemahaman yang diberikan berdasarkan petikan .
NILAI MURNI PATRIOTIK

EMK PATRIOTISME

PENGISIAN I-THINK PETA BUIH


KURIKULUM /TMK STRATEGI P&P PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID

KBAT MENGANALISIS

KEMAHIRAN BERFIKIR MEMBANDING DAN MEMBEZAKAN

SET INDUKSI
Guru menayangkan dua keping gambar
Murid menyatakan pendapat mereka berdasarkan gambar tersebut
Guru menjelaskan kepentingan kita menjaga perpaduan kaum.
PERKEMBANGAN

Guru mengedarkan satu petikan


Guru meminta murid untuk membaca dan memahami petikan tersebut.
Dalam bentuk kumpulan, guru meminta murid untuk membina sebuah
AKTIVITI
rumusan berdasarkan petikan yang diberikan.
Perbentangan kumpulan.
Guru mengarahkan setiap murid untuk menjawab soalan kefahaman
berdasarkan petikan yang diberikan.
Guru sebagai pembimbing

PENUTUP
Guru membuat refleksi dan memberikan galakan positif kepada semua
murid
Murid berkongsi pendapat tentang aktivit hari ini (Share U view)
BBM KERTAS SEBAK/ PEN MARKER/VIDEO/BAHAN EDARAN
REFLEKSI

TINGKATAN 1 GIGIH
BIL MURID /39 TEMPOH 1 JAM 30 MINIT
TARIKH 04/04/2017

HARI SELASA

8.50-10.10 PAGI TEMA CAHAYA PERPADUAN


MASA

KEMAHIRAN
BAHASA
2. KEMAHIRAN MEMBACA TAJUK KATA GANDA
STANDARD STANDARD
2.4 2.4.1
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Pada akhir pelajaran, murid dapat


OBJEKTIF
PEMBELARAN Membaca secara ekstensif pelbagai bahan untuk mengukuhkan kelancaran membaca, meluaskan
perbendaharaan kata dan ilmu pengetahuan
Murid dapat:

KRITERIA Menyatakan dua kepentingan perpaduan negara


KEJAYAAN Menyatakan cara yang berkesan untuk menerapkan adab, budaya, dan nilai-nilai murni
dalam kalangan generasi masa ini
Menulis rangka karangan berdasarkan peta I Think
NILAI MURNI KESYUKURAN

EMK KREATIVITI DAN INOVASI

I-THINK PETA BUIH


PENGISIAN
KURIKULUM /TMK STRATEGI P&P PENDEKTAN DIDIK HIBUR

KBAT MENCIPTA
KEMAHIRAN
MEMBANDING DAN MEMBEZAKAN
BERFIKIR
SET INDUKSI

Guru merangsang pemikiran murid dengan bersoal jawab dengan murid


berkenaan perpaduan dalam kalangan kelas tersebut.

PERKEMBANGAN
Guru meminta seorang murid untuk membaca artikal berkenaan perpaduan
dalam kalangan murid dan diikuti oleh semua murid
AKTIVITI
Guru meminta murid untuk menyenaraikan cara atau kaedah untuk menerapkan
adab, budaya, dan nilai-nilai murni dalam kumpulan.
Guru membantu murid untuk membina rangka karangan berdasarkan peta I
Think.
PENUTUP
Guru membuat refleksi dan memberikan galakan positif kepada semua murid
Murid berkongsi pendapat tentang aktivit hari ini (Share U view)

BBM KERTAS SEBAK/ PEN MARKER/VIDEO


REFLEKSI

TINGKATAN 1HARMONI
BIL MURID /39 TEMPOH 1 JAM 30 MINIT
TARIKH 04/04/2017

HARI SELASA

10.30-11.50 PAGI TEMA CAHAYA PERPADUAN


MASA

KEMAHIRAN
BAHASA
2. KEMAHIRAN MEMBACA TAJUK KATA GANDA
STANDARD STANDARD
2.4 2.4.1
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Pada akhir pelajaran, murid dapat


OBJEKTIF
PEMBELARAN Membaca secara ekstensif pelbagai bahan untuk mengukuhkan kelancaran membaca, meluaskan
perbendaharaan kata dan ilmu pengetahuan
Murid dapat:

KRITERIA Menyatakan dua kepentingan perpaduan negara


KEJAYAAN Menyatakan cara yang berkesan untuk menerapkan adab, budaya, dan nilai-nilai murni
dalam kalangan generasi masa ini
Menulis rangka karangan berdasarkan peta I Think
NILAI MURNI KESYUKURAN

EMK KREATIVITI DAN INOVASI

I-THINK PETA BUIH


PENGISIAN
KURIKULUM /TMK STRATEGI P&P PENDEKTAN DIDIK HIBUR

KBAT MENCIPTA
KEMAHIRAN
MEMBANDING DAN MEMBEZAKAN
BERFIKIR
SET INDUKSI

Guru merangsang pemikiran murid dengan bersoal jawab dengan murid


berkenaan perpaduan dalam kalangan kelas tersebut.

PERKEMBANGAN
Guru meminta seorang murid untuk membaca artikal berkenaan perpaduan
dalam kalangan murid dan diikuti oleh semua murid
AKTIVITI
Guru meminta murid untuk menyenaraikan cara atau kaedah untuk menerapkan
adab, budaya, dan nilai-nilai murni dalam kumpulan.
Guru membantu murid untuk membina rangka karangan berdasarkan peta I
Think.
PENUTUP
Guru membuat refleksi dan memberikan galakan positif kepada semua murid
Murid berkongsi pendapat tentang aktivit hari ini (Share U view)

BBM KERTAS SEBAK/ PEN MARKER/VIDEO


REFLEKSI

TINGKATAN 4 BUDIMAN
1 JAM 30
BIL MURID /19 TEMPOH
04/04/2017 (SELASA) MINIT
TARIKH

11.50-13.10 TGH TEMA KERANAMU MALAYSIA


MASA
KEMAHIRAN BAHASA 2. KEMAHIRAN MEMBACA TAJUK RUMUSAN: PERPADUAN KAUM

STANDARD STANDARD
3.2
KANDUNGAN PEMBELAJARAN 3.2.1

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF
PEMBELARAN Membina satu rumusan berkenaan perpaduan dan juga dapat menjawab tiga soalan
pemahaman berdasarkan petikan yang diberikan.
Murid dapat:

Menyatakan usaha-usaha untuk memupuk perpaduan kaum dalam kalangan pelajar


(isi tersurat)
KRITERIA KEJAYAAN Menyatakan cabaran yang dihadapi bagi merealisasikan cita-cita tersebut.(isi
tersirat)
Mencantumkan dalam bentuk ayat isi tersurat dan isi tersirat dalam bentuk
kumpulan.
Menjawab soalan pemahaman yang diberikan berdasarkan petikan .
NILAI MURNI PATRIOTIK

EMK PATRIOTISME

PENGISIAN I-THINK PETA BUIH


KURIKULUM /TMK STRATEGI P&P PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID

KBAT MENGANALISIS

KEMAHIRAN BERFIKIR MEMBANDING DAN MEMBEZAKAN

SET INDUKSI
Guru menayangkan dua keping gambar
Murid menyatakan pendapat mereka berdasarkan gambar tersebut
Guru menjelaskan kepentingan kita menjaga perpaduan kaum.
PERKEMBANGAN

Guru mengedarkan satu petikan


Guru meminta murid untuk membaca dan memahami petikan tersebut.
Dalam bentuk kumpulan, guru meminta murid untuk membina sebuah
AKTIVITI
rumusan berdasarkan petikan yang diberikan.
Perbentangan kumpulan.
Guru mengarahkan setiap murid untuk menjawab soalan kefahaman
berdasarkan petikan yang diberikan.
Guru sebagai pembimbing

PENUTUP
Guru membuat refleksi dan memberikan galakan positif kepada semua
murid
Murid berkongsi pendapat tentang aktivit hari ini (Share U view)
BBM KERTAS SEBAK/ PEN MARKER/VIDEO/BAHAN EDARAN

REFLEKSI

HARI RABU TARIKH


TINGKATAN PERALIHAN BIL MURID /20 TEMPOH 1 JAM
MASA 9.00-10.10 PAGI TEMA MASYARAKAT PENYAYANG

KEMAHIRAN BAHASA 1. KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTURTAJUK KATA NAMA


STANDARD STANDARD
1.2
KANDUNGAN PEMBELAJARAN 1.3.2

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF Membaca bahan bercetak untuk mendapatkan maklumat yang relevan dengan
PEMBELARAN arahan diberi

Murid dapat:

KRITERIA KEJAYAAN 1. Menyatakan maksud kata nama


2. Membina lima ayat ringkas menggunakan kata nama yang diberikan

NILAI MURNI BERKERJASAMA

EMK BAHASA

I-THINK PETA BULATAN


PENGISIAN
KURIKULUM /TMK STRATEGI P&P PEMBELAJARAN KECERDASAN PELBAGAI

KBAT MENILAI

KEMAHIRAN BERFIKIR MEMBANDING DAN MEMBEZAKAN

SET INDUKSI

Guru bertanya khbar dengan murid-murid


Guru memanggil seorang murid dan meminta mereka memperkenalkan diri

PERKEMBANGAN

Guru menjelaskan serba sedikit berkenaan kata nama


Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid
AKTIVITI
Guru meminta murid untuk menggariskan perkataan yang mempunyai kata nama
Guru meminta murid untuk membina lima ayat mudah menggunakan kata nama
yang telah digariskan
PENUTUP

Guru membuat refleksi dan memberikan hadiah kepada setiap murid dan guru meminta
pendapat tentang aktivit hari ini

BBM NOTA PELEKAT/ KERTAS SEBAK/ PEN MARKER/ KERTAS EDARAN/VIDEO


REFLEKSI

HARI RABU TARIKH


TINGKATAN PERALIHAN BIL MURID /20 TEMPOH 1 JAM
MASA 12.15-1.25 PTG (RABU/05.04.2017) TEMA MASYARAKAT PENYAYANG

KEMAHIRAN BAHASA 1. KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTURTAJUK KATA NAMA


STANDARD STANDARD
1.2
KANDUNGAN PEMBELAJARAN 1.3.2

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF Membaca bahan bercetak untuk mendapatkan maklumat yang relevan dengan
PEMBELARAN arahan diberi

Murid dapat:

KRITERIA KEJAYAAN 3. Menyatakan maksud kata nama


4. Membina lima ayat ringkas menggunakan kata nama yang diberikan

NILAI MURNI BERKERJASAMA

EMK BAHASA

I-THINK PETA BULATAN


PENGISIAN
KURIKULUM /TMK STRATEGI P&P PEMBELAJARAN KECERDASAN PELBAGAI

KBAT MENILAI

KEMAHIRAN BERFIKIR MEMBANDING DAN MEMBEZAKAN


SET INDUKSI

Guru bertanya khbar dengan murid-murid


Guru memanggil seorang murid dan meminta mereka memperkenalkan diri

PERKEMBANGAN

Guru menjelaskan serba sedikit berkenaan kata nama


Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid
AKTIVITI
Guru meminta murid untuk menggariskan perkataan yang mempunyai kata nama
Guru meminta murid untuk membina lima ayat mudah menggunakan kata nama
yang telah digariskan
PENUTUP

Guru membuat refleksi dan memberikan hadiah kepada setiap murid dan guru meminta
pendapat tentang aktivit hari ini

BBM NOTA PELEKAT/ KERTAS SEBAK/ PEN MARKER/ KERTAS EDARAN/VIDEO

REFLEKSI

HARI RABU TARIKH


TINGKATAN 4 BUDIMAN BIL MURID /20 TEMPOH 40 MINIT
9.00-10.10 PAGI
MASA TEMA SENARIO MASYARAKAT KITA
(KHAMIS/06.04.2017)
KEMAHIRAN BAHASA 1. KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTURTAJUK Masyarakat Malaysia Alaf Baru
STANDARD STANDARD
1.2
KANDUNGAN PEMBELAJARAN 1.3.2

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF Membaca bahan bercetak untuk mendapatkan maklumat yang relevan dengan
PEMBELARAN arahan diberi

Murid dapat:

KRITERIA KEJAYAAN 1. Menyatakan dan mengenalpasti format peperiksaan Bahasa Melayu SPM
2. Mengenalpasti contoh masyarakat Malaysia Alaf Baru

PENGISIAN NILAI MURNI SEMANGAT KEMASYARAKATAN


KURIKULUM /TMK
EMK KREATIVITI DAN INOVASI

I-THINK PETA BUIH


STRATEGI P&P PEMBELAJARAN KECERDASAN PELBAGAI
KBAT MENCIPTA

KEMAHIRAN BERFIKIR MEMBANDING DAN MEMBEZAKAN

SET INDUKSI

Guru mengimbas kembali berkenaan keputusan peperiksaan PT3 tahun lepas yang
diduduki oleh murid-murid
Guru memberikan beberapa contoh masyarakat moden di negara Jepun

PERKEMBANGAN

Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid berkenaan format peperiksaan


AKTIVITI
SPM subjek Bahasa Melayu kepada murid-murid
Guru juga mengedarkan keratan akhbar berkenaan masyarakat moden kepada
murid-murid.
Guru bersoal jawab dengan murid

PENUTUP

Guru membuat refleksi dan memberikan hadiah kepada setiap murid dan guru meminta
pendapat tentang aktivit hari ini

BBM NOTA PELEKAT/ KERTAS SEBAK/ PEN MARKER/ KERTAS EDARAN/VIDEO

REFLEKSI

HARI SELASA TARIKH


1 JAM 30
TINGKATAN 1 GIGIH BIL MURID /39 TEMPOH
MINIT
MASA 11.05-12.15 TGH(KHAMIS/06.04.2017) TEMA KESELMATAN

KEMAHIRAN BAHASA 4. SENI BAHASA (KOMSAS) TAJUK Sajak SAHABAT SEJATI


STANDARD STANDARD
4.4
KANDUNGAN PEMBELAJARAN 4.4.1

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF
PEMBELARAN Menggunakan sebutan, nada dan gaya yang menarik serta berkesan untuk Mestamu.

Murid dapat:

KRITERIA KEJAYAAN 3. Mengenal pasti aspek pengulangan kata dan singkatan kata dalam sajak
4. Menulis dialog antara sesama murid yang mengandungi unsur sinkop

PENGISIAN NILAI MURNI KESYUKURAN


KURIKULUM /TMK
EMK KREATIVITI DAN INOVASI

I-THINK PETA BUIH


STRATEGI P&P PENDEKTAN DIDIK HIBUR
KBAT MENCIPTA

KEMAHIRAN BERFIKIR MEMBANDING DAN MEMBEZAKAN

SET INDUKSI
Menonton klip video berkenaan sahabat
Murid menyatakan pendapat mereka tentang video tersebut
Guru menjelaskan kepentingan bersahabat

PERKEMBANGAN

Guru mendeklamasikan sajak Sahabat Sejati kepada murid


Guru meminta seorang wakil setiap kumpulan untuk mendeklamasikan
AKTIVITI sajak berdasarkan contoh yang telah diberikan oleh guru sebentar tadi
Guru menjelaskan serba sedikit berkenaan unsur sinkop kepada murid
Guru meminta murid untuk menyenaraikan unsur sinkop dalam sajak
berkenaan
Dalam kumpulan, guru mengarahkan murid untuk mencari pasangan
masing-masing dan meminta mereka untuk membina dialog menggunakan
unsur sinkop dalam dialog tersebut.

PENUTUP
Guru membuat refleksi dan memberikan galakan positif kepada semua
murid
Murid berkongsi pendapat tentang aktivit hari ini (Share U view)
BBM KERTAS SEBAK/ PEN MARKER/VIDEO

REFLEKSI

TINGKATAN 1 PERALIHAN
BIL MURID /15 TEMPOH 1 JAM
TARIKH 07/04/2017

HARI JUMAAT

8.30-950 PAGI TEMA AMALAN HIDUP SIHAT


MASA

KEMAHIRAN BAHASA 2. KEMAHIRAN MEMBACA TAJUK KATA KERJA


STANDARD STANDARD
3.3
KANDUNGAN PEMBELAJARAN 3.6.1

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF Membaca bahan bercetak dan mengenalpasti isi-isi penting dan mengolahnya dalam bentuk
PEMBELARAN tulisan.
Murid dapat:

KRITERIA KEJAYAAN Mengenal pasti ciri-ciri kata kerja


Membina lima ayat menggunakan kata kerja tersebut

NILAI MURNI KESYUKURAN

EMK KREATIVITI DAN INOVASI

I-THINK PETA BUIH


PENGISIAN
KURIKULUM /TMK STRATEGI P&P PENDEKTAN DIDIK HIBUR

KBAT MENCIPTA

KEMAHIRAN BERFIKIR MEMBANDING DAN MEMBEZAKAN

SET INDUKSI
Guru merangsang pemikiran murid dengan melakonkan perbuatan seperti
menembak, berlari, menepuk tangan dan lain-lain lagi.

PERKEMBANGAN
Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid
Guru menerangkan maksud kata kerja
AKTIVITI Guru meminta murid untuk mencari kata kerja dalam lembaran
kerja tersebut
Guru meminta murid membina lima ayat menggunakan kata
kerja tersebut
PENUTUP
Guru membuat refleksi dan memberikan galakan positif kepada semua
murid
Murid berkongsi pendapat tentang aktivit hari ini (Share U view)

BBM KERTAS SEBAK/ PEN MARKER/VIDEO

REFLEKSI

TINGKATAN 1 HARMONI
BIL MURID /39 TEMPOH 30 MINIT
TARIKH
07/04/2017
HARI JUMAAT

UNIT 4 KESELAMATAN DI MANA-


11.25-12.25 TGH TEMA
MASA MANA

KEMAHIRAN BAHASA 2. KEMAHIRAN MEMBACA TAJUK TEMA : ANGSA PUTIH NENEK


STANDARD STANDARD
3.3
KANDUNGAN PEMBELAJARAN 3.6.1

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF Membaca bahan bercetak dan mengenalpasti isi-isi penting dan mengolahnya dalam bentuk
PEMBELARAN tulisan.
Murid dapat:

KRITERIA KEJAYAAN Mengenal pasti perbandingan semacam yang terdapat dalam cerita
Membina dialog dengan menggunakan perbandingan semacam.

NILAI MURNI KESYUKURAN

EMK KREATIVITI DAN INOVASI

I-THINK PETA BUIH


PENGISIAN
KURIKULUM /TMK STRATEGI P&P PENDEKTAN DIDIK HIBUR

KBAT MENCIPTA

KEMAHIRAN BERFIKIR MEMBANDING DAN MEMBEZAKAN

SET INDUKSI


Guru merangsang pemikiran murid dengan bertanyakan berkenaan haiwan
peliharan
Guru bertanya kepada murid siapakah yang pernah melihat angsa
PERKEMBANGAN

Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid


AKTIVITI Guru menerangkan maksud perbandingan semacam
Guru meminta murid untuk mencari perbandingan semacam
dalam teks tersebut
Guru meminta murid membina dialog berdasarkan
pembandingan semacam tersebut

PENUTUP
Guru membuat refleksi dan memberikan galakan positif kepada semua
murid
Murid berkongsi pendapat tentang aktivit hari ini (Share U view)
BBM KERTAS SEBAK/ PEN MARKER/VIDEO

REFLEKSI

TINGKATAN ARIF (PERALIHA)


BIL MURID /15 TEMPOH 1 JAM
TARIKH 10/04/2017

HARI ISNIN

8.10-9.30 PAGI TEMA NOVEL


MASA

KEMAHIRAN BAHASA 2. KEMAHIRAN MEMBACA TAJUK LATAR NOVEL LEFTENAN ADNAN


STANDARD STANDARD
1.2
KANDUNGAN PEMBELAJARAN 1.2.2
OBJEKTIF Pada akhir pelajaran, murid dapat:
PEMBELARAN
Membaca bahan bercetak dan mengenalpasti isi-isi penting dan mengolahnya dalam bentuk
tulisan.

Murid dapat:

KRITERIA KEJAYAAN Mengenal pasti ciri-ciri ayat tunggal


Membina lima ayat tunggal

NILAI MURNI KESYUKURAN

EMK KREATIVITI DAN INOVASI

PENGISIAN I-THINK PETA BUIH


KURIKULUM /TMK STRATEGI P&P PENDEKTAN DIDIK HIBUR

KBAT MENCIPTA

KEMAHIRAN BERFIKIR MEMBANDING DAN MEMBEZAKAN

SET INDUKSI
Guru merangsang pemikiran murid dengan bertanyakan siapakah di antara
mereka anak tunggal

PERKEMBANGAN
Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid
Guru menerangkan maksud ayat tunggal kepada murid-murid
AKTIVITI Guru meminta murid untuk mencari dan menggariskan ayat
tunggal dalam petikan tersebut
Guru meminta murid membina lima ayat tunggal dengan
bimbingan guru.

PENUTUP
Guru membuat refleksi dan memberikan galakan positif kepada semua
murid
Murid berkongsi pendapat tentang aktivit hari ini (Share U view)
BBM KERTAS SEBAK/ PEN MARKER/VIDEO

REFLEKSI

TINGKATAN 1 GIGIH
1 JAM 30
BIL MURID /39 TEMPOH
MINIT
TARIKH 10/04/2017

HARI ISNIN

UNIT 4 KESELAMATAN DI MANA-


10.30-11.50 PAGI TEMA
MASA MANA

KEMAHIRAN BAHASA 2. KEMAHIRAN MEMBACA TAJUK ANGSA PUTIH NENEK


STANDARD STANDARD
3.3
KANDUNGAN PEMBELAJARAN 3.6.1
Pada akhir pelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Membaca bahan bercetak dan mengenalpasti isi-isi penting dan mengolahnya dalam bentuk
PEMBELARAN tulisan.

Murid dapat:

KRITERIA KEJAYAAN Mengenal pasti perbandingan semacam yang terdapat dalam cerita
Membina dialog dengan menggunakan perbandingan semacam.

NILAI MURNI KESYUKURAN

EMK KREATIVITI DAN INOVASI

I-THINK PETA BUIH


PENGISIAN
KURIKULUM /TMK STRATEGI P&P PENDEKTAN DIDIK HIBUR

KBAT MENCIPTA

KEMAHIRAN BERFIKIR MEMBANDING DAN MEMBEZAKAN

SET INDUKSI
Guru merangsang pemikiran murid dengan bertanyakan berkenaan haiwan
peliharan
Guru bertanya kepada murid siapakah yang pernah melihat angsa
PERKEMBANGAN
Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid
Guru menerangkan maksud perbandingan semacam
AKTIVITI Guru meminta murid untuk mencari perbandingan semacam
dalam teks tersebut
Guru meminta murid membina dialog berdasarkan
pembandingan semacam tersebut
PENUTUP
Guru membuat refleksi dan memberikan galakan positif kepada semua
murid
Murid berkongsi pendapat tentang aktivit hari ini (Share U view)

BBM KERTAS SEBAK/ PEN MARKER/VIDEO

REFLEKSI

TINGKATAN 4 BUDIMAN
1 JAM 30
BIL MURID /20 TEMPOH
TARIKH MINIT
10/04/2017
HARI JUMAAT

7.40-9.10 PAGI TEMA NOVEL


MASA

KEMAHIRAN BAHASA 2. KEMAHIRAN MEMBACA TAJUK LATAR NOVEL LEFTENAN ADNAN


STANDARD STANDARD
3.3
KANDUNGAN PEMBELAJARAN 3.6.1
OBJEKTIF Pada akhir pelajaran, murid dapat:
PEMBELARAN
Membaca bahan bercetak dan mengenalpasti isi-isi penting dan mengolahnya dalam bentuk
tulisan.

Murid dapat:

KRITERIA KEJAYAAN Mengenal pasti latar yang terdapat dalam Novel Leftenan Adnan
Menulis latar tersebut dengan mengolahnya menggunakan ayat sendiri dan dalam
bentuk karangan
NILAI MURNI KESYUKURAN

EMK KREATIVITI DAN INOVASI

PENGISIAN I-THINK PETA BUIH


KURIKULUM /TMK STRATEGI P&P PENDEKTAN DIDIK HIBUR

KBAT MENCIPTA

KEMAHIRAN BERFIKIR MEMBANDING DAN MEMBEZAKAN

SET INDUKSI
Guru merangsang pemikiran murid dengan bertanyakan berkenaan hal
ehwal murid yang dipilih
Guru bertanya kepada murid siapakah yang mempunyai jam dan
dimanakah mereka tinggal.
PERKEMBANGAN
Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid
Guru menerangkan maksud latar masa dan latar tempat kepada
AKTIVITI murid-murid
Guru meminta murid untuk mencari latar masa dan tempat yang
terdapat dalam novel tersebut.
Guru meminta murid menulis latar tersebut dalam ayat yang
lengkap-karangan.
PENUTUP
Guru membuat refleksi dan memberikan galakan positif kepada semua
murid
Murid berkongsi pendapat tentang aktivit hari ini (Share U view)

BBM KERTAS SEBAK/ PEN MARKER/VIDEO

REFLEKSI