Anda di halaman 1dari 3

BAHAGIAN 1

A) Duit syiling akan jatuh ke dalam gelas

B)

1) TUJUAN :Mengkaji hubungan antara jisim dan inersia.

2) PERNYATAAN MASALAH :Apakah hubungan di antara jisim dan inersia?

3) HIPOTESIS :Semakin bertambah jisim semakin bertambah inersia

4) PEMBOLEH UBAH
a) DIMANIPULASIKAN :Jisim pemberat
b) BERGERAK BALAS :Tempoh ayunan bilah gergaji
c) DIMALARKAN :Panjang bilah gergaji

5) PROSEDUR EKSPERIMEN :
a) Radas disusun deperti dalam gambar rajah
b) Pemberat berjisim 10g diletakkan dihujung
bilah gergaji.
c) Bilah gergaji disesarkan secara mengufuk
sebanyak 10o dan dilepaskan.
d) Masa untuk 20 getaran diukur menggunakan
jam randik.
e) Tempoh ayunan bilah gergaji dihitung dengan
menggunakan rumus
f) Data direkodkan di dalam jadual.
g) Eksperimen diulang dengan menggunakan
pemberat berlainan jisim iaitu 20g, 30g, 40g
dan 50g

6) PENJADUALAN DATA :

Jisim, g Tempoh ayunan, s


10.0 0.395
20.0 0.447
30.0 0.480
40.0 0.562
50.0 0.612
7) ANALISIS DATA : Tempoh ayunan bertambah secara linear dengan jisim

8) KESIMPULAN EKSPERIMEN :Hipotesis diterima. Jika jisim bertambah, maka inersia pun
bertambah.

C) Keadaan asal murid ialah berlari. Apabila dia perlu berhenti di garisan penamat, dia akan mengekalkan
inersianya menyebabkan dia berlari melepasi garisan penamat.
BAHAGIAN 2

Ciri inkuiri berstruktur : Guru memberi pelajar soalan dan prosedur, pelajar melaporkan hasil dapatan.

BAHAGIAN 3

MASALAH CARA PENYELESAIAN


Sukar merekod masa kerana sukar mengira ayunan Mulakan dengan jisim yang mudah dibaca ayunannya.