Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Mengajar Harian Sekolah Menengah

Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri

Modul KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Tingkatan 1

Masa 60 minit

Tema/Tajuk Telefon baru

1.4 Berbicara tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi formal dan tidak
Standard Kandungan
formal

1.4.1 Berbual tentang kegiatan harian serta hal-hal persendirian menggunakan


Standard
sebutan dan intonasi yang betul secara santun
Pembelajaran

Objektif Pengajaran
& Pembelajaran
Pada akhir pengajaran, murid dapat:
Berbual tentang kegiatan harian, serta menceritakan pengalaman
diri menggunakan sebutan dan intonasi yang betul secara santun
dan bertatasusila

Ilmu: Sains dan teknologi


Nilai: Kepekaan,

Kemahiran:
Elemen Merentas
Kurikulum a) KBAT - Menilai, membuat pertimbangan dan keputusan
b) TMK - Mengaplikasi dan meningkatkan kemahiran asasTMK
c) EMK - Pendidikan kewangan, membuat keputusan kewangan
yang bijak dan beretika.
Perkembangan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
pembelajaran
Gambar beberapa
i. Guru mempamerkan gambar berkaitan buah telefon
telefon bimbit. pelbagai jenama
ii. Sumbang saran murid mengenai gambar Peta bulatan
tersebut.
iii. Guru bertanya soalan yang membawa
kepada perbincangan lebih lanjut:
- Apakah yang anda ingin tahu daripada
Pelibatan
gambar ini?
- Apa yang anda sudah tahu?
- Bagaimana anda tahu?
iv. Murid mengemukakan soalan berkaitan
gambar tersebut dan mencatatkannya di
dalam bingkai rujukan.

Aktiviti:
Murid dibahagikan dalam kumpulan kecil . Artikel
Kertas sebak
Setiap orang dalam kumpulan diberi sekeping Pen marker
gambar telefon bimbit daripada pelbagai jenama.
Rajah KWLH
i. Murid dikehendaki membaca dengan teknik
imbasan dan KWLH (Know, What, Learn,
How)
ii. Murid dikehendaki menjalankan sumbang
saran membincangkan perkataan, istilah
Penerokaan atau frasa yang berkaitan dengan topik.
iii. Murid mencatat dapatan perbincangan
dalam lajur K carta KWLH
iv. Murid membina soalan mengenai maklumat
yang ingin diketahui mengenai topik dan
mencatatkan soalan tersebut dalam lajur W
Perkembangan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
pembelajaran
Bimbingan guru:
i. Murid melakukan penelitian. Semasa atau
selepas melihat gambar tersebut, pelajar - Peta bulatan
mengisi lajur L untuk menjawab soalan - Peta pelbagai
yang telah disenaraikan oleh mereka dalam alir
- Peta minda
lajur W dan maklumat baharu ini telah
dipelajari /yang menarik.
ii. Tidak semua soalan murid dalam lajur W
terdapat dalam gambar. Catat maklumat
Penerokaan
yang tiada dalam Lajur H. Murid merujuk
gambar dan artikel tambahan daripada
sumber lain untuk meneroka jawapan.
iii. Murid berbincang dan menghasilkan grafik
visual bagi menjawab soalan-soalan yang
telah dibina di dalam Lajur W.

i. Murid memaparkan hasil kerja pada dinding


kelas a. Gallery Walk
b. Guru dan murid
ii. Ketua kumpulan akan berdiri di samping meminta
hasil kerja justifikasi atas
jawapan yang
Penerangan iii. Ahli kumpulan lain akan melawat hasil kerja telah
kumpulan lain dipamerkan.
iv. Ahli kumpulan menambah baik hasil kerja
kumpulan hasil daripada dapatan lawatan
kumpulan lain

Pembentangan
i. Murid diminta membentangkan hasil kerja kumpulan
kumpulan Soalan bimbingan
daripada guru:
ii. Ahli kumpulan lain mengemukakan soalan i. Kenapa anda
kepada kumpulan pembentang untuk berfikir
Pengembangan menambahkan maklumat dan idea demikian?
ii. Apakah sumber
iii. Murid diminta mencadangkan menu maklumat yang
makanan sihat yang lengkap untuk satu anda perolehi?
hari.
Perkembangan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
pembelajaran

Guru mengajukan
soalan terbuka
Murid membuat refleksi mengenai teknologi dan seperti:
kesan penggunaan telefon bimbit. i Kenapakah anda
Penilaian berfikir
demikian?
i. Apakah bukti
yang menyokong
dapatan anda?

Lampiran 1

PRAAKTIVITI

a) Perhatikan gambar yang ditunjukkan oleh guru anda.


- Apakah yang anda lihat dalam gambar ini?

- Sumbang saran bersama-sama rakan mengenai gambar yang diberi.