Anda di halaman 1dari 3

DAFTAR HADIR EKSTRAKULIKULER FUTSAL

DI SMA NEGERI 4 TASIKMALAYA


TAHUN 2014 / 2015

No Nama Kelas MG KE MG KE MG KE MG KE MG KE MG KE MG KE MG KE MG KE MG KE
I II III IV V I II III IV V
1 Fikri Fauzan X IIS-1
2 M Febriana X IIS-2
3 Teguh H X IIS-2
4 Eri H X IIS-2
5 Rio M F X IIS-2
6 Rais Noor X IIS-4
7 M Syafri X IIS-4
8 Anggi X IIS-4
9 Daffa F X MIA-2
10 Deni E X MIA-2
11 Andrian S X MIA-3
12 Farhan F X MIA-3
13 Adi A X MIA-5
14 M Hisyam X MIA-5
15 Septian SA XI IPA-1
16 M Khidir A XI IPA-1
17 Nizarul Q XI IPA-1
KETERANGAN :
JADWAL LATIHAN DILAKSANAKAN SETIAP HARI SELASA DAN RABU
No Nama Kelas MG KE MG KE MG KE MG KE MG KE MG KE MG KE MG KE MG KE MG KE
I II III IV V I II III IV V
18 Andy R XI IPA-1
19 Rizki A XI IPA-2
20 Irmas A XI IPA-3
21 Bkakti Agung S XI IPA-4
22 Fathan N XI IPA-4
23 Oca Alfian XI IPA-5
24 Sany Gani XI IPA-5
25 Dendi S XI IPA-5
26 Moch Ridwan P XI IPS-3
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40