Anda di halaman 1dari 2

SCCA 1013 PENGANTAR KOMUNIKASI

Jurnal ini adalah berkenaan perkembangan teknologi komunikasi dan media baru iaitu

implikasi terhadap teori komunikasi. Dimana teknologi berubah mengikut cara bagaimana

kita berhubung antara satu sama lain pada masa kini. Ini kerana kewujudan media baru

adalah satu bentuk komunikasi yang baru.

Didalam jurnal ini menyatakan bagaimana teknologi komunikasi penting dalam

menghasilkan masyarakat yang berinformasi. Dimana teknologi komunikasi perlu dalam

struktur organisasi untuk membentuk sesuatu nilai social yang mana membantu organisasi itu

dari segi membentuk, memproses, menyampai dan menukarkan sebarang informasi yang

diterima kepada anggota organisasi tersebut.

Selain itu, jurnal ini juga mengenai perbezaan antara media baru dengan media

tradisional. Dimana media baru menghubungkan berita dengan lebih efektif dan meluas

berbanding dengan media tradisional dimana ia lebih terhad. Selain daripada itu media baru

juga meningkatkan interaksi antara individu lain tampa sempadan. Ia juga mengubah cara

hidup masyarakat tersebut.

Jurnal ini juga menerangkan implikasi teknologi komunikasi dan media baru kepada

masyarakat. Dimana media baru dapat menyalurkan maklumat dengan lebih luas dan lebih

cepat. Selain daripada itu, pengirim dapat menyalurkan maklumat dalam pelbagai bentuk dan

mudah difahami oleh penerima. Selain itu, jurnal ini menerangkan maksud media baru dan

teori komunikasi. Dimana media baru lahir dari perkembangan teknologi semasa. Semakin

maju sesuatu teknologi semakin maju teknologi komunikasi. Media baru juga dianggap

sebagai satu jalinan yang kuat dalam perhubungan pada zaman kini. Selain itu ia juga

merupakan suatu alat yang melengkapi antara satu sama lain.

Saya bersetuju dengan jurnal ini dimana teknologi komunikasi berkembang seiring

dengan kemajuan teknologi pada zaman kini sepertimana yang diungkapkan oleh McQuail

1
NO MATRIK 224437
SCCA 1013 PENGANTAR KOMUNIKASI

(2000: 109) dimana teknologi berubah mengikut peredaran zaman dimana pada masa dulu

hanya menggunakan telefon wayar tetapi pada masa kini menggunakan telefon tampa wayar.

Ini menunjukan perubahan teknologi mengikut peredaran zaman.

Selain daripada itu, teknologi komunikasi juga membentuk ekonomi sesuatu

masyarakat berdasarkan pada kenyataan Webster(1995 :7-10) dimana melalui teknologi

komunikasi akan memberi info dari segi pendidikan kepada masyarakat tentang suatu

ekonomi baru yang dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat tersebut. Ini terbukti

dimana pada zaman sekarang masyarakat mula menceburi dalam perniagaan diatas talian

dimana mereka hanya bertemu dengan pelangan atau berurusan di alam maya sahaja tampa

bertemu secara fizikal dan tampa mengira jarak.

Selain itu, ia mengubah bentuk sosial sesuatu masyarakat melalui media baru. Ini

kerana menurut Croteau (1997:14) media baru ini memberi maklumat tentang budaya dari

negara asing dan masyarakat terpengaruh dengan budaya tersebut menyebabkan nilai sosial

sesuatu masyarakat berubah. Ini dapat dibuktikan apabila kita melihat sendiri melalui pakaian

dimana mereka meniru cara pemakaian dari negara asing ini secara tidak langsung mengubah

nilai sosial sesuatu masyarakat tersebut.

Kesimpulannya, perubahan teknologi komunikasi ini memberi banyak kebaikan

sekiranya digunakan dengan betul. Dimana ia memberi manfaat kepada sesuatu masyarakat

dan memajukan masyarakat tersebut. Namun perlu diingat bahawa sekiranya teknologi ini di

salah guna maka ia akan memberi kesan yang buruk kepada masyarakat itu sendiri. Oleh itu,

teknologi komunikasi ini perlu digunakan sebaik-baiknya bagi memberi kebaikan kepada

semua.

2
NO MATRIK 224437

Anda mungkin juga menyukai