Anda di halaman 1dari 8

NAMA: ABDUL GHANIBIN IBRAHIM GRED JAWATAN: PPP DG41

SKOR MENGIKUT SKALA 1 HINGGA 4 (nilaian 4 adalah tertinggi)


BIL KRETERIA SOALAN SKOR WAJARAN MAR FINAL
D1 PROFESIONALISME
E1 NILAI PROFESONALISME
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1 4
0.06 7 5.25
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2 3
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3 4
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 3
A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI 5 3 0.04 18 3.6
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6 4
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7 4
E3 POTENSI
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN 8 3
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9 4
0.04 14 3.5
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10 4
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11 3
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN
A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12 4
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13 4
0.06 15 6
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14 3
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) 15 4
D2 TUGASAN TAMBAHAN
E1 HUBUNGAN LUAR
A1.1 JALINAN & JARINGAN (NETWORKING & LINKAGES) 16 3 0.04 3 3

A2.1 TUGAS-TUGAS LAIN SELAIN TUGAS HAKIKI 17 3 0.06 3 4.5


D3 PENGLIBATAN
E1 SUMBANGAN
A1.1 BIMBINGAN & MOTIVASI (COACHING & MENTORING) 18 3
0.10 7 8.75
A1.2 SUMBANGAN PROFESIONAL DAN SOSIAL 19 4
D4 KEMAHIRAN
E1 PERANCANGAN PdP
A1.1 PENGETAHUAN 20 4
A1.2 PERANCANGAN 21 4 0.20 12 20.0
A1.3 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN 22 4
E2 PERANCANGAN PdP
A2.1 PENYAMPAIAN 23 4
A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 24 4
A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 25 3 0.30 19 28.5
A2.4 TEKNIK PENYOALAN 26 4
A2.5 PENGLIBATAN & PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID 27 4
E3 PENTAKSIRAN PdP
A3.1 PENILAIAN PRESTASI MURID 28 3 0.10 3 7.5
MARKAH 80.23 85.23

BIL KRITERIA ARAS PENILAIAN


KEBERHASILAN 5
A1.4 PENINGKATAN PENCAPAIAN SASARAN 2
BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2015 N
NAMA GRED
ABDUL GHANI BIN IBRAHIM PPP DG41
PYD JAWATAN
NO.K.P. 760830035723
JANTINA LELAKI TEMPAT
SK BELIMBING
BERTUGAS
JAWATAN GURU PENOLONG
BIDANG
PdP
UTAMA
T/T PYD
Julat T/T PYD
PERTENGAHAN TAHUN / SEMESTER / AKHIR TAHUN / SEMESTER /
Tahap Keberhasilan
keberhasilan PENGGAL PENGGAL
T/T PP1
T/T PP1
CEMERLANG 90 - 100
T/T PP2
T/T PP2
TINGGI 80 - 89 TARIKH
TARIKH

SEDERHANA 60 - 79 TARIKH
TARIKH

RENDAH 0 - 59
TARIKH
TARIKH
Skor
Formula Pengiraan Markah = x Agihan Wajaran
100
PENCAPAIAN
BIL KEBERHASILAN Pertengahan tahun / semester/ penggal Akhir tahun / semester/ penggal
AGIHAN SKOR JULAT AGIHAN SKOR JULAT
TAHAP MARKAH TAHAP MARKAH
WAJARAN ( 0 - 100 ) WAJARAN ( 0 - 100 )

KEBERHASILAN TUGAS UTAMA (50%)

5 dari 5 orang murid 1 Amanah mendapat A dalam


1.1 14 TINGGI 80 11.2 0
Pendidikan Islam
5 dari murid 1 Amanah mendapat A dalam Sumatif
1.2 14 SEDERHANA 74 10.36 0
Jawi

3 dari 3 murid tahun 4 mendapat B ke atas dalam


1.3 12 SEDERHANA 70 8.4 0
Bahasa Arab

2.1 5 CEMERLANG 94 4.7 0

3.1 Guru penasihat rumah Biru 5 CEMERLANG 100 5 0

Jumlah Kecil (A) 50 39.66 0 0


KEBERHASILAN TUGAS-TUGAS LAIN (50%)

4.1 Guru penasihat Kelab Ping Pong 10 TINGGI 86 8.6 0

4.2 Ketua Panitia Pendidikan Islam 10 CEMERLANG 90 9 0

4.3 Ketua Panitia Bahasa Arab 10 #N/A 0 0


4.4 Penyelaras Unit Bina Insan 10 #N/A 0 0

4.5 Pegawai Aset Sekolah 10 #N/A 0 0

#N/A #N/A 0 0

Jumlah Kecil (B) 50 17.6 0 0


JUMLAH KESELURUHAN (A+B) 100 57 0
SKOR KEBERHASILAN 1 1

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP): Guru / Pensyarah / Jurulatih


BIL ASPEK KEBERHASILAN DESKRIPSI
1.1. Peningkatan pemahaman dan kemahiran murid/pelajar dalam mengaplikasi,
menganalisis, mensintesis dan membuat penilaian dalam PdP.
1.2. Peningkatan pengetahuan sedia ada murid/pelajar semasa dan selepas PdP.
1.3. Peningkatan perkongsian maklumat dan ilmu pengetahuan serta kemahiran yang dipelajari
1 PdP
oleh murid/pelajar.
1.4. Peningkatan penglibatan murid/pelajar dalam PdP.
1.5. Pemulihan dan pengayaan ilmu dan pengetahuan murid/pelajar.
2.1. Peningkatan penglibatan murid / pelajar.
2 Kokurikulum 2.2. Peningkatan penguasaan kemahiran murid / pelajar.
2.3. Peningkatan kecemerlangan murid / pelajar.
3.1. Peningkatan sahsiah, etika dan kerohanian serta identiti nasional murid/pelajar melalui
3 Etika dan kerohanian
tingkahlaku
4.1. yang ditunjukkan.
Peningkatan kemahiran memimpin, berfikir dan berbahasa melalui penglibatan
4 Kemahiran
murid/pelajar.
5 Aspek-aspek lain 5.1. Deskripsi- deskripsi lain
NAMA PYD ABDUL GHANI BIN IBRAHIM GRED JAWATAN PPP DG 41
NO.K.P. 760830035723
TEMPAT
JANTINA LELAKI SK BELIMBING
BERTUGAS
JAWATAN GURU PENOLONG
BIDANG
PdP
UTAMA

1.1 5 dari 5 orang murid 1A mendapat A dalam matapelajaran Pendidikan Islam


1.2 5 dari 5 orang murid 1A mendapat A dalam Sumatif Jawi
1.3 3 dari 3 orang murid tahun 3A mendapat B dalam Bahasa Arab
2.1 Guru Kelas 5Amanah
3.1 Guru Penasihat rumah Biru.
4.1 Guru Penasihat Kelab Ping Pong.
4.2 Ketua Panitia Pendidikan Islam.

SKOR
1 2.5 0 RENDAH
2 5 60 SEDERHANA
3 7.5 80 TINGGI
4 10 90 CEMERLANG
PENGESANAN KEBERHASILAN
Tahap Julat
NAMA ABDUL GHANI BIN GRED JAWATAN PPP DG 41 Keberhasilan keberhasilan
PYD IBRAHIM
CEMERLANG 90 - 100
JANTINA LELAKI TINGGI 80 - 89
TEMPAT
JAWATAN GURU PENOLONG BERTUGAS SK BELIMBING SEDERHANA 60 - 79
BIDANG
PdP RENDAH 0 - 59
UTAMA
PP1

PP2

Bdang Tugas
TAHAP
BIL ASPEK DESKRIPSI U=Utama / MARKAH
KEBERHASILAN
L=Lain-lain

Guru kelas 5 Amanah U


Kualiti
1
Pengurusan
Ketua Panitia Pendidikan Islam L

5 dari 5 orang murid mendapat A dalam


U
Sumatif Jawi

5 dari 5 murid 1 Amanah mendapat A


U
dalam matapelajaran P.Islam
PdP /
2
Intruksional
3 dari 3 orang murid Tahun 4 mendapat B
U
dalam matapelajaran B. Arab

#N/A

3 Ko Kurikulum Guru Penasihat Rumah Biru L

Guru Penasihat Kelab Ping Pong L

4 Aspek Lain
4 Aspek Lain

#N/A

Anda mungkin juga menyukai