Anda di halaman 1dari 1

tetapi PETA BUIH

sambil
Merujuk sesuatu
dan pilihan
atau yang
....................................
.
Merujuk sesuatu Menghubungkan
penyataan yang subjek atau predikat
saling berkait yang sama

.............................. ................................
..
Kata
Hubun
g

Merujuk perkara
Merujuk kepada perkara yang berlawanan
yang dilakukan bersama-
sama
............................
..................................