Anda di halaman 1dari 4

HADIS USULUDDIN TINGKATAN 2

PELAJARAN 1: MENCEGAH KEMUNGKARAN

Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata : Aku mendengar


Rasulullah Sollallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : Barangsiapa di
:
kalangan kamu melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya
(mencegahnya) dengan tangannya (kekuasaannya) ; jika tidak mampu,
:
. .
maka dengan lidahnya (menasihatinya) ; dan jika tak mampu juga, maka .

dengan hatinya (merasa tidak senang dan tidak setuju), dan demikian itu
adalah selemah-lemah iman. [Riwayat Muslim] ][

PELAJARAN 2: NAMA-NAMA ALLAH YANG BAIK

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW :bersabda: Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, iaitu 100 kurang .
:
satu. Siapa yang menghafalnya akan masuk syurga.
[Riwayat Al-Bukhari dan Muslim] ] .
[

PELAJARAN 3: GALAKAN UNTUK MEMPELAJARI ILMU DARI


MULUT-MULUT PARA ULAMA

Dari Abdillah bin Amr bin Al-Ash R.A berkata: Aku telah mendengar
Rasulullah S.A.W bersabda: Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut :
ilmu dengan sekali cabutan dari (hati manusia). Akan tetapi Allah akan
mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Hingga apabila tidak

:
tersisa lagi seorang ulama pun, manusia memilih para pemimpin yang

jahil. Kemudian para pemimpin yang jahil itu ditanya, dan mereka pun
berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan
. .
(orang lain). [Riwayat Al-Bukhari dan Muslim] ] .
[
1
HADIS USULUDDIN TINGKATAN 2

PELAJARAN 4: MALU SEBAHAGIAN DARIPADA IMAN

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi S.A.W, baginda bersabda:
Iman memiliki lebih dari enam puluh cabang, dan malu adalah
sebahagian daripada iman.
.(Riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Hibban)
]

[

PELAJARAN 5: KELEBIHAN SOLAT BERJEMAAH

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda:


"Sembahyang berjemaah itu lebih afdhal daripada sembahyang

bersendirian dengan dua puluh tujuh kali ganda".
.
:
[Riwayat Al-Bukhari, At-Tirmizi dan An-Nasai]
[
]

PELAJARAN 6: LARANGAN MEMAKI IBUBAPA

Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata: Rasulullah SAW


telah bersabda: Sesungguhnya antara-sebesar-besar dosa besar adalah
seseorang itu melaknat ibu bapanya sendiri. Lantas ada orang bertanya: :

Wahai Rasulullah, bagaimanakah seseorang itu boleh melaknat ibu : . :
bapanya sendiri? Baginda SAW pun menjawab: Seseorang itu memaki
bapa orang lain, lalu orang itu memaki bapanya. Dia memaki ibu
:


seseorang, lalu orang itu memaki ibunya. ) ( .
[Riwayat Al-Bukhari dan At-Tirmizi]

2
HADIS USULUDDIN TINGKATAN 2

PELAJARAN 7: HAK-HAK JIRAN

Dari Aisyah R.A : Rasulullah S.A.W bersabda, Jibril sentiasa berwasiat


kepada ku untuk berbuat baik terhadap jiran, sehingga aku menyangka dia :
akan menjadikannya(jiran itu) sebagai ahli warisnya.
.

[Riwayat Al-Bukhari dan Muslim]

]
[

PELAJARAN 8: LARANGAN MENDATANGI TUKANG TILIKDari Shafiyyah, dari sebahagian isteri nabi S.A.W, dari nabi S.A.W
bersabda: "Barangsiapa mendatangi tukang tilik, lalu dia menanyakan
tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari." :
[ ] .

(Riwayat Muslim)

PELAJARAN 9: CINTAKAN RASULULLAH S.A.W SEBAHAGIAN


DARIPADA IMAN

Dari Anas R.A berkata: Nabi S.A.W bersabda: Tidak beriman seseorang : :


daripada kamu sehingga aku lebih dikasihinya daripada ayahnya, anaknya
dan manusia sekalian. .
(Riwayat Al-Bukhari dan An-Nasai)
]
[

3
HADIS USULUDDIN TINGKATAN 2

PELAJARAN 10: KELEBIHAN RASULULLAH S.A.W

Dari Jabir bin Abdillah R.A , sesungguhnya Nabi S.A.W bersabda: Aku
diberi lima yang tidak diberikan kepada seorang pun dari kalangan nabi- -
:
nabi sebelum aku: Aku ditolong dengan rasa takut (di hati musuhku)
selama satu bulan, dan bumi dijadikan sebagai tempat solat dan suci
bagiku, dan siapa saja dari umatku yang sampai waktu solat padanya, :

maka hendaklah ia melaksanakan solat, dan dihalalkan harta
rampasan perang bagiku, dan seorang nabi diutus untuk kaumnya
saja, dan aku pula diutus untuk seluruh manusia, dan aku diberi
syafaat.
.
(Riwayat Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasai).
]
[