Anda di halaman 1dari 3

Doa ini dibaca setiap bakdah shalat

fardhu.
Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa
yang membaca doa ini setiap sesudah
shalat fardhu di bulan Ramadhan, Allah
akan mengampuni dosa-dosanya sampai
hari kiamat..
Bismillhir Rahmnir Rahm
Allhumma shalli al Muhammad wa li
Muhammad
Allhumma adkhil al ahlil quburis surr.
Allhumma aghni kulla faqr. Allhumma
asybi kulla j-i. Allhumma aksu kulla
uryn. Allhummaqdhi dayna kulli madn.
Allhumma farrij an kulli makrb.
Allhumma rudda kulla gharb.
Allhumma fukka kulla asr. Allhumma
ashlih kulla fsidin min umuril muslimn.
Allhummasyfi kulla mardh. Allhumma
mudda faqran bighink. Allhumma
ghayyir s-a hlina bi-husni hlik.
Allhummaqdhi annad dayna wa aghnin
minal faqri innaka al kulli syay-in qadr.
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih
dan Maha Penyayang
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada
Rasulullah dan keluarganya
Ya Allah, masukkan kebahagiaan kepada
penghuni kubur. Ya Allah, kayakan setiap
yang fakir. Ya Allah, kenyangkan setiap
yang lapar. Ya Allah, beri pakaian setiap
yang telanjang. Ya Allah, tunaikan utang
setiap yang berutang. Ya Allah,
bahagiakan setiap yang menderita. Ya
Allah, kembalikan setiap yang terasing.
Ya Allah, bebaskan setiap yang tertawan.
Ya Allah, perbaiki setiap yang rusak dari
urusan kaum muslimin. Ya Allah,
sembuhkan setiap yang sakit. Ya Allah,
kayakan kami dengan kekayaan-Mu. Ya
Allah, rubahlah keburukan keadaan kami
dengan kebaikan keadaan-Mu. Ya Allah,
tunaikan utang kami dan kayakan
kefakiran kami karena sensungguhnya
Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
(Maftihul Jinn: bab 2, pasal 3)