Anda di halaman 1dari 9

SEKOLAH KEBANGSAAN BANGI

JALAN AMAN 10,


43000 KAJANG, SELANGOR

SISTEM FAIL & FOLDER


UNIT HAL EHWAL MURID 2016/2017

FAIL INDUK HEM-PENGURUSAN HEM (INDUK )

NO.FAIL NAMA FAIL/FOLDER CATATAN


700-2/1/1 PENGURUSAN HEM FAIL
700-2/1/1F PENGURUSAN HEM FOLDER

A) PENGURUSAN MURID

NO.FAIL NAMA FAIL/FOLDER CATATAN


700-3/1/1 PRASEKOLAH FAIL
700-3/1/2 TAHUN 1 FAIL
700-3/3/1 MURID WARGA ASING FAIL
700-3/4/1 MURID ORANG ASLI FAIL
700-3/5/1 PEMBERHENTIAN PENGAJIAN SK BANGI FAIL
700-3/6/1 RAYUAN BELAJAR SEMULA SK BANGI FAIL
700-5/1/1 PERTUKARAN MASUK SK BANGI FAIL
700-5/1/2 PERTUKARAN KELUAR SK BANGI FAIL

700-3/2/1 TINGKATAN 1 FAIL


700-6/2/1 SEKOLAH BERASRAMA PENUH FAIL
700-3/2/1F PENEMPATAN MURID KE TINGKATAN 1 FOLDER
B) PEMBENTUKAN SAHSIAH
DISIPLIN

NO.FAIL NAMA FAIL/FOLDER CATATAN


700-1/1/1 GARIS PANDUAN DISIPLIN / PEKELILING FAIL
700-1/1/2 PANDUAN PERATURAN SK BANGI FAIL
700-10/1/1 LEMBAGA DISIPLIN SK BANGI FAIL

700-10/2/1 PONTENG SEKOLAH FAIL


700-10/2/2 KES-KES RINGAN FAIL
700-10/2/3 KES-KES SEDERHANA FAIL
700-10/2/4 KES-KES BERAT FAIL
700-10/2/5 PENGGANTUNGAN MURID FAIL
700-10/2/6 PEMBUANGAN MURID FAIL
700-10/2/7 DATA SALAH LAKU MURID FAIL

700-10/1/1F LEMBAGA DISIPLIN: FOLDER


VISI DAN MISI
JAWATANKUASA UNIT DISIPLIN& CARTA ORGANISASI
BIDANG TUGAS
MINIT MESYUARAT
TAKWIN/PERANCANGAN AKTIVITI/CARTA GANTT
PROGRAM/ AKTIVITI BADAN DISIPLIN
PERATURAN SEKOLAH
KERTAS KERJA
LAPORAN

700-10/2/1F KES SALAH LAKU MURID: FOLDER


PONTENG SEKOLAH/KETIDAKHADIRAN
REKOD PERLANGGARAN DISIPLIN
PENGAWAS

NO.FAIL NAMA FAIL/FOLDER CATATAN


700-10/1/2 LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH FAIL

700-10/1/2F LEMBAGA PENGAWAS : FOLDER


MISI DAN MISI
JAWATANKUASA UNIT PENGAWAS & CARTA ORGANISASI
BIDANG TUGAS
MINIT MESYUARAT
TAKWIN / PERANCANGAN AKTIVITI/ CARTA GANTT
JADUAL TUGASAN PENGAWAS
KERTAS KERJA
LAPORAN
BIMBINGAN & KAUNSELING

NO.FAIL NAMA FAIL/FOLDER CATATAN


700-11/1/1 BIMBINGAN DAN KAUNSELING FAIL
700-11/1/2 PEMBIMBING RAKAN SEBAYA FAIL
700-11/3/1 PROGRAM PENCEGAHAN DADAH FAIL
700-11/5/1 PROGRAM PENINGKATAN SAHSIAH DAN KEPIMPINAN FAIL

700-11/1/1F PENGURUSAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING: FOLDER


MISI DAN MISI
JAWATANKUASA & CARTA ORGANISASI
BIDANG TUGAS
MINIT MESYUARAT
TAKWIN/PERANCANGAN AKTIVITI/CARTA GANTT
BIMBINGAN PELAJAR ( KAUNSELING )
MOTIVASI PELAJAR/ PROGRAM MAJU DIRI
PROGRAM MOTIVASI & KEPIMPINAN
PENDIDIKAN KERJAYA
KERTAS KERJA
LAPORAN

PENCEGAHAN DADAH

NO.FAIL NAMA FAIL/FOLDER CATATAN


700-11/3/1 PROGRAM PENCEGAHAN DADAH FAIL
700-11/3/2 SKIM LENCANA ANTI DADAH (SLAD) FAIL

700-11/3/1F PENGURUSAN PPDa: FOLDER


MISI DAN VISI
JAWATANKUASA & CARTA ORGANISASI
BIDANG TUGAS
MINIT MESYUARAT
TAKWIN/PERANCANGAN AKTIVITI/ CARTA GANTT
PROGRAM MURID
PENGURUSAN BILIK/ SUDUT/LORONG/PPDa
UJIAN URIEN ( SULIT)
KERTAS KERJA
LAPORAN
C) BANTUAN MURID
BANTUAN DAN KEBAJIKAN

NO.FAIL NAMA FAIL/FOLDER CATATAN


700-7/3/5 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT/ ZAKAT/ FAIL
SUMBANGAN BADAN LAIN/ANAK YATIM/ ANAK ANGKAT
700-7/3/7 PEMBERIAN ONE OFF FAIL
700-7/3/8 KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN ( KWAMP) FAIL
700-7/3/9 BANTUAN ORANG ASLI FAIL
700-7/3/10 BANTUAN PELAJARAN ( AGENSI SWASTA ) FAIL

700-7/3/8F(A) KWAMP: FOLDER


VISI DAN MISI
JAWATANKUASA & CARTA ORGANISASI
BIDANG TUGAS
MINIT MESYUARAT
TAKWIN/PERANCANGAN AKTIVITI/CARTA GANTT
BORANG MENTAH
KERTAS KERJA
LAPORAN

700-7/3/8F(B) BORANG MAKLUMAT PENERIMA KWAMP FOLDER


SENARAI NAMA PENERIMA DATA SEDIA ADA (DSA)
SENARAI NAMA PENERIMA E-KASIH
SENARAI NAMA PENERIMA E-DAMAK

700-7/3/5F BANTUAN DAN KEBAJIKAN: FOLDER


VISI DAN MISI
JAWATANKUASA & CARTA ORGANISASI
BIDANG TUGAS
MINIT MESYUARAT
TAKWIN/PERANCANGAN AKTIVITI/CARTA GANTT
MURID MISKIN
ANAK Y ATIM
O.K.U
DERMA
BANTUAN BIASISWA & BANTUAN PENDIDIKAN
KERTAS KERJA
LAPORAN

700-7/3/7F BKAP FOLDER


RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN ( RMT) DAN PS1M

NO.FAIL NAMA FAIL/FOLDER CATATAN


700-7/3/1 RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) FAIL
700-7/3/2 ELAUN ORANG KURANG UPAYA (OKU) FAIL
700-7/3/3 PROGRAM SUSU 1MALAYSIA (PS1M) FAIL
700-7/3/4 PROGRAM VITAMIN 1 MALAYSIA FAIL

700-7/3/1F (A) RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT ) FOLDER


DAN SUSU SEKOLAH (PS1M):
VISI DAN MISI
JAWATANKUASA & CARTA ORGANISASI
BIDANG TUGAS
MINIT MESYUARAT
TAKWIN/PERANCANGAN AKTIVITI/CARTA GANTT
KERTAS KERJA
LAPORAN

700-7/3/1F ( B) RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN FOLDER


SENARAI NAMA MURID RMT
BORANG PERMOHONAN RMT
BORANG AKUAN PENERIMAAN RMT
PERJANJIAN PEMBEKAL / TUNTUTAN RMT

700-7/3/3F PROGRAM SUSU SEKOLAH FOLDER


BORANG PERMOHONAN PS1M
BORANG AKUAN PENERIMAAN PS1M
SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT)

NO.FAIL NAMA FAIL/FOLDER CATATAN


700-7/2/1 PENGURUSAN AM FAIL
700-7/2/2 PENGURUSAN SPBT FAIL
700-7/2/3 SURAT MENYURAT BERKAITAN SPBT FAIL
700-7/2/4 RUMUSAN ENROLMEN MURID,BORANG KEPERLUAN DAN FAIL
PENYATA BEKALAN
700-7/2/5 SIJIL AKUAN PENERIMAAN/INVOIS/NOTA SERAHAN FAIL
700-7/2/6 REKOD PINJAMAN BUKU TEKS FAIL
700-7/2/7 PELUPUSAN BUKU TEKS SPBT FAIL
700-7/2/8 REKOD BUKU HILANG/ROSAK/GANTIAN FAIL
700-7/2/9 PENYELIAAN/PEMANTAUAN DAN ADUAN FAIL
700-7/2/10 MURID PINDAH FAIL
700-7/2/11 e-SPBT FAIL

700-7/2/1F SKIM PINJAMAN BUKU TEKS: FOLDER


VISI DAN MISI
JAWATANKUASA & CARTA ORGANISASI
BIDANG TUGAS
MINIT MESYUARAT
TAKWIN/PERANCANGAN AKTIVITI/CARTA GANTT
SENARAI MURID LAYAK
BORANG PERMOHONAN
LAPORAN KEHILANGAN/ KEROSAKAN BUKU TEKS
REKOD PELUPUSAN BUKU TEKS SPBT
KEBENARAN MEMBAWA KELUAR/MASUK BUKU TEKS
BORANG SPBT/ BORANG G
SIJIL AKUAN PENERIMA SPBT
KERTAS KERJA
LAPORAN

KANTIN DAN KEDAI BUKU

NO.FAIL NAMA FAIL/FOLDER CATATAN


200-6/1/2 JAWATANKUASA TENDER KANTIN/KEDAI BUKU FAIL
400-10/1/1 JAWATANKUASA SEBUT HARGA KANTIN/ KEDAI BUKU FAIL

FOLDER KANTIN: FOLDER


VISI DAN MISI
JAWATANKUASA & CARTA ORGANISASI
BIDANG TUGAS
MINIT MESYUARAT
TENDER KANTIN
PERJANJIAN KANTIN
LAPORAN KENDIRI KANTIN
D) KESELAMATAN,KEBERSIHAN DAN KESIHATAN (3K)
KESIHATAN & BEBAS DENGGI

NO.FAIL NAMA FAIL/FOLDER CATATAN


700-8/1/1 SUNTIKAN PELALIAN FAIL
700-8/1/2 PEMERIKSAAN GIGI FAIL
700-8/1/3 PERAKUAN/ SURAT RAWATAN MURID FAIL
700-8/1/4 PROGRAM KESIHATAN SEKOLAH FAIL
700-8/2/1 PROGRAM SEKOLAH BEBAS DENGGI FAIL
700-8/2/2 WABAK FAIL

700-8/2/1F KESIHATAN / BEBAS DENGGI: FOLDER


VISI DAN MISI
JAWATANKUASA & CARTA ORGANISASI
BIDANG TUGAS
MINIT MESYUARAT
SURAT RAWATAN KE HOSPITAL / KLINIK
KAD KESIHATAN/ GIGI
PEMERIKSAAN KESIHATAN MURID
TAKWIN/PERANCANGAN AKTIVITI/CARTA GANTT
MASALAH KESIHATAN MURID
KERTAS KERJA
LAPORAN PROGRAM
LAPORAN KD 1
LAPORAN KD 2

KESELAMATAN

NO.FAIL NAMA FAIL/FOLDER CATATAN


700-9/1/1 KAWAD KEBAKARAN FAIL
700-9/1/2 PROGRAM KESELAMATAN SEKOLAH FAIL
700-9/2/1 BENCANA ALAM FAIL
700-9/3/1 KESELAMATAN JALANRAYA FAIL

700-9/1/1F KESELAMATAN: FOLDER


VISI DAN MISI
JAWATANKUASA & CARTA ORGANISASI
BIDANG TUGAS
MINIT MESYUARAT
TAKWIN/PERANCANGAN AKTIVITI/CARTA GANTT
KERTAS KERJA
LAPORAN
KEBERSIHAN,KECERIAAN DAN JANITOR

NO.FAIL NAMA FAIL/FOLDER CATATAN


700-8/2/3 PROGRAM KEBERSIHAN SEKOLAH FAIL

700-8/2/3F KEBERSIHAN: FOLDER


VISI DAN MISI
JAWATANKUASA & CARTA ORGANISASI
BIDANG TUGAS
MINIT MESYUARAT
TAKWIN/PERANCANGAN AKTIVITI/CARTA GANTT
KERTAS KERJA
LAPORAN

DATA MURID DAN JADUAL KEDATANGAN MURID

NO.FAIL NAMA FAIL/FOLDER CATATAN


MODUL PENGURUSAN MURID FOLDER
DATA MURID TAHUN 1
DATA MURID TAHUN 2
DATA MURID TAHUN 3
DATA MURID TAHUN 4
DATA MURID TAHUN 5
DATA MURID TAHUN 6