Anda di halaman 1dari 12

UJIAN PRAKTEK OLAH RAGA

SATUAN PENDIDIKAN : SDN 14 OLO KEC. PADANG BARAT

MATA PELAJARAN : PENJASKES

KELAS : VI

HARI/TANGGAL : KAMIS/ 7 APRIL 2016

TAHUN PELAJARAN : 2015-2016

KOMPETENSI DASAR : Mempraktekan teknik dasar atletik sederhana serta nilai semangat

percaya diri dan disiplin

a. Indikator : Melakukan :
Start
Lari
Finish
b. Materi Pembelajaran : Lari Jarak Pendek

Padang, 7 April 2016


Mengetahui Kepsek Guru Penjaskes
SDN 14 Olo

YULISMA, S.Pd Drs. SYAFWANDI SYAM


NIP. 196807121993122001 NIP. 196908092005011003
NILAI ATLETIK ( Lari 100 m)

SCORE
NO NAMA Jumlah Nilai
Awalan Finish Waktu
1 Abdul Aziz 95 95 85 275 91.6
2 Amarul 95 95 90 280 93.3
3 Dhea Tri Agustin 85 90 80 255 85.0
4 Juang Fernando 85 90 80 255 85.0
5 Khairunnisa 85 85 80 250 83.3
6 M. Ihsan 95 95 80 270 90.0
7 Razak Restu Faren 90 90 80 260 86.6
8 Zulfanika 85 85 80 250 83.3
9 Anang Kurniawan 85 85 80 250 83.3
10 Alfarizi 85 90 80 255 85.0
11 Vicky Gomez 85 95 90 280 93.3
12 Delas Agus Saputra 90 90 90 270 90.0
13 Aditya Hendri Saputra 85 90 85 260 86.6
14 M Hazel 95 90 90 275 91.6

Padang, 7 April 2016


Mengetahui Kepsek Guru Penjaskes
SDN 14 Olo

YULISMA, S.Pd Drs. SYAFWANDI SYAM


NIP. 196807121993122001 NIP. 196908092005011003
UJIAN PRAKTEK OLAH RAGA

SATUAN PENDIDIKAN : SDN 14 OLO KEC. PADANG BARAT

MATA PELAJARAN : PENJASKES

KELAS : VI

HARI/TANGGAL : KAMIS/ 7 APRIL 2016

TAHUN PELAJARAN : 2015-2016

KOMPETENSI DASAR : Mempraktekan teknik dasar salah satu permainan olah raga bola

besar dengan peraturan yang dimodifikasi serta nilai kerja sama

dan kejujuran.

a. Indikator : Gerakan Awalan


Menedang Bola ke Gawang

b. Materi Pembelajaran : Bola Kaki

Padang, 7 April 2016


Mengetahui Kepsek Guru Penjaskes
SDN 14 Olo

YULISMA, S.Pd Drs. SYAFWANDI SYAM


NIP. 196807121993122001 NIP. 196908092005011003
NILAI PERMAINAN SEPAK BOLA

No Nama Awalan Goal Jumlah nilai


1 Abdul Aziz 95 95 190 95.0
2 Amarul 85 95 180 90.0
3 Dhea Tri Agustin 85 85 170 85.0
4 Juang Fernando 80 85 165 82.5
5 Khairunnisa 80 85 165 82.5
6 M. Ihsan 85 90 175 87.5
7 Razak Restu Faren 80 80 160 80.0
8 Zulfanika 80 80 160 80.0
9 Anang Kurniawan 80 85 165 82.5
10 Alfarizi 90 85 175 87.5
11 Vicky Gomez 95 95 190 95.0
12 Delas Agus Saputra 90 90 180 90.0
13 Aditya Hendri Saputra 85 80 165 82.5
14 M Hazel 90 90 180 90.0

Padang, 7 April 2016


Mengetahui Kepsek Guru Penjaskes
SDN 14 Olo

YULISMA, S.Pd Drs. SYAFWANDI SYAM


NIP. 196807121993122001 NIP. 196908092005011003
UJIAN PRAKTEK OLAH RAGA

SATUAN PENDIDIKAN : SDN 14 OLO KEC. PADANG BARAT

MATA PELAJARAN : PENJASKES

KELAS : VI

HARI/TANGGAL : KAMIS/ 7 APRIL 2016

TAHUN PELAJARAN : 2015-2016

KOMPETENSI DASAR : Mempraktekan senam dasar dengan gerakan yang lebih halus,

jelas dan lancer

a. Indikator : Melakukan Gerakan


Roll ke Depan

b. Materi Pembelajaran : Senam Dasar

Padang, 7 April 2016


Mengetahui Kepsek Guru Penjaskes
SDN 14 Olo

YULISMA, S.Pd Drs. SYAFWANDI SYAM


NIP. 196807121993122001 NIP. 196908092005011003
NILAI SENAM ROLL KE DEPAN

No Nama Awalan Roll Mendarat Jumlah nilai


1 Abdul Aziz 80 80 80 240 80.0
2 Amarul 80 88 85 250 83.3
3 Dhea Tri Agustin 90 90 85 265 88.3
4 Juang Fernando 80 80 80 240 80.0
5 Khairunnisa 85 85 90 260 86.6
6 M. Ihsan 85 90 80 255 85.0
7 Razak Restu Faren 90 90 80 260 86.6
8 Zulfanika 80 80 80 240 80.0
9 Anang Kurniawan 80 85 85 250 83.3
10 Alfarizi 80 85 85 250 83.3
11 Vicky Gomez 90 90 90 270 90.0
12 Delas Agus Saputra 90 90 90 270 90.0
13 Aditya Hendri Saputra 95 90 90 275 91.6
14 M Hazel 95 90 90 275 91.6

Padang, 7 April 2016


Mengetahui Kepsek Guru Penjaskes
SDN 14 Olo

YULISMA, S.Pd Drs. SYAFWANDI SYAM


NIP. 196807121993122001 NIP. 196908092005011003
NILAI RAPOR

No Nama Lari 100 M Sepak Bola Senam Dasar Jumlah Nilai


1 Abdul Aziz 91.6 95.0 80.0 266.6 88.86
2 Amarul 93.3 90.0 83.3 266.6 88.86
3 Dhea Tri Agustin 85.0 85.0 88.3 258.3 86.10
4 Juang Fernando 85.0 82.5 80.0 247.5 82.5
5 Khairunnisa 83.3 82.5 86.6 252.4 84.1
6 M. Ihsan 90.0 87.5 85.0 262.5 87.5
7 Razak Restu Faren 86.6 80.0 86.6 253.2 84.4
8 Zulfanika 83.3 80.0 80.0 243.3 81.1
9 Anang Kurniawan 83.3 82.5 83.3 249.1 83.03
10 Alfarizi 85.0 87.5 83.3 255.8 85.2
11 Vicky Gomez 93.3 95.0 90.0 278.3 92.76
12 Delas Agus Saputra 90.0 90.0 90.0 270 90.0
13 Aditya Hendri Saputra 86.6 82.5 91.6 260.7 86.9
14 M Hazel 91.6 90.0 91.6 272.6 90.8

Padang, 7 April 2016


Mengetahui Kepsek Guru Penjaskes
SDN 14 Olo

YULISMA, S.Pd Drs. SYAFWANDI SYAM


NIP. 196807121993122001 NIP. 196908092005011003
NILAI RAPOR KELAS V SEMESTER II TAHUN AJARAN 2015/2016
SD N 14 OLO KEC. PADANG BARAT

No Nama Kkm Nilai


1 Widi Anugrah 75 80
2 Bima Aulia 75 95
3 Feusya 75 80
4 Gilang Ramadhan 75 95
5 Jihan Diana 75 80
6 Maikel Aulia 75 95
7 Mutiaran Jingga 75 85
8 Nila Jasmar 75 85
9 Putri 75 90
10 Putri Diah Felisya 75 85
11 Rendi Destri Putra 75 95
12 Yuri Niki Amalia 75 90
13 Sindi 75 85
14 Tirta Diana 75 85
15 Kanaya Toybah 75 85
16 Rafi Gusnil 75 90

Padang, 7 April 2016


Mengetahui Kepsek Guru Penjaskes
SDN 14 Olo

YULISMA, S.Pd Drs. SYAFWANDI SYAM


NIP. 196807121993122001 NIP. 196908092005011003
NILAI RAPOR KELAS IV SEMESTER II TAHUN AJARAN 2015/2016
SD N 14 OLO KEC. PADANG BARAT

No Nama Kkm Nilai


1 Rahma Suci 75 85
2 Aditya Putra Agustin 75 85
3 Ardi Perdana 75 85
4 Abi Keyno 75 75
5 Dike Oktaviani 75 75
6 Fahzi Fikri 75 80
7 Farid Saputra 75 90
8 M. Zaki 75 95
9 Faris Yusuf 75 90
10 Radja Oktara 75 95
11 Jovan Devperado 75 95
12 Daniel Meridian 75 90
13 Nirmala Safitri 75 85
14 M. Egi Fahreri 75 90
15 Adityawarman 75 90
16 Mhd. Usora 75 90
17 Audisa 75 85
18 Nofianti 75 75
19 Rovan Saputra 75 75

Padang, 7 April 2016


Mengetahui Kepsek Guru Penjaskes
SDN 14 Olo

YULISMA, S.Pd Drs. SYAFWANDI SYAM


NIP. 196807121993122001 NIP. 196908092005011003
NILAI RAPOR KELAS III SEMESTER II TAHUN AJARAN 2015/2016
SD N 14 OLO KEC. PADANG BARAT

No Nama Kkm Nilai


1 Andika Agustian 75 90
2 Aulia Ramadhani 75 90
3 Chelsi Sonya 75 85
4 Desi Fitriani 75 90
5 Duta Nofelindo 75 80
6 Faiz Anugrah 75 90
7 Fitri Sofia 75 80
8 M. Rizal Setya 75 85
9 M. Nouval 75 80
10 Rifki Alwafa 75 80
11 Salam Ramadhani 75 80
12 Tiara Permata Hati 75 80
13 Niken Delara Putri 75 90
14 Afdal 75 90
15 Audina Sarah 75 85
16 Galuh Alfalah 75 90
17 Ahmad Danil 75 90
18 Faradilla 75 90
19 Gading 75 90

Padang, 7 April 2016


Mengetahui Kepsek Guru Penjaskes
SDN 14 Olo

YULISMA, S.Pd Drs. SYAFWANDI SYAM


NIP. 196807121993122001 NIP. 196908092005011003
NILAI RAPOR KELAS II SEMESTER II TAHUN AJARAN 2015/2016
SD N 14 OLO KEC. PADANG BARAT

No Nama Kkm Nilai


1 Alghazali Febrianto 75 85
2 Adrian Putra 75 90
3 Fabian Mey Harta 75 80
4 Fazlan Fahrendrik 75 90
5 Keyla Fikratunnisa 75 80
6 Keyla Tri Ameriadi 75 85
7 Kayla Anastasya Anggraini 75 75
8 Muhammad Zaki 75 90
9 Mila Rahmi 75 80
10 Nabila Iqma Adha 75 80
11 Noval Putra Riadi 75 80
12 Pelangi Rahmadani NST 75 80
13 Reza Aditya 75 90
14 Rindang Yulios 75 80
15 Rikardo Kaka Herdiow 75 80
16 Sabrina Nazwa Putri 75 80
17 Yuli Sri Anggraini 75 85
18 Muhammad Hijri 75 90
19 Ilham 75 85
20 Refki Alsepta 75 85
21 Aditia Putra 75 90

Padang, 7 April 2016


Mengetahui Kepsek Guru Penjaskes
SDN 14 Olo

YULISMA, S.Pd Drs. SYAFWANDI SYAM


NIP. 196807121993122001 NIP. 196908092005011003
NILAI RAPOR KELAS I SEMESTER II TAHUN AJARAN 2015/2016
SD N 14 OLO KEC. PADANG BARAT

No Nama Kkm Nilai


1 Muhammad Revan 75 80
2 Muhammad Rafli 75 80
3 Genta Saputra 75 90
4 Agus Wahyudi 75 75
5 Assyfa Juliska Putri 75 75
6 Fadli Ramadan 75 85
7 Farid Zawendri Shiresta 75 90
8 Friska Afenda Putri 75 75
9 Jefran Devperado 75 90
10 Keyscah Sasti Anggraini 75 79
11 M Farel Fahrezzi 75 75
12 Muhammad Abdul Roozaq 75 75
13 Novera Khasanah Pratama 75 75
14 Rido Anoara 75 85
15 Siti Anisa 75 85
16 Sovia 75 80
17 Suci Aulia 75 80
18 Winna Ardelina Setiawan 75 80
19 Zahira Ismael 75 80
20 Zazkia 75 75

Padang, 7 April 2016


Mengetahui Kepsek Guru Penjaskes
SDN 14 Olo

YULISMA, S.Pd Drs. SYAFWANDI SYAM


NIP. 196807121993122001 NIP. 196908092005011003

Anda mungkin juga menyukai