Anda di halaman 1dari 4

Ujian Amali

Reka Bentuk Berbantu Komputer (CAD) RBT3114

Arahan Kerja:

A. Merujuk Rajah 1, Rajah 2 dan Rajah 3, lukis pengapit paip berskala penuh
menggunakan aplikasi 3D solid. Dimensi yang tidak diberi adalah bergantung pada
kesesuaian objek.
Simpan lukisan anda dalam 4 fail berbeza iaitu:

i. Pemasangan
ii. Ceraian
iii. Ortografik
iv. Material

(44 markah)

B. Lukis ceraian komponen pada kedudukan sesuai merujuk fail ceraian.


(4 markah)

C. Aplikasi solview dan soldraw, lukis tiga pandangan utama Ortografik unjuran sudut
ketiga.
(30 markah)

D. Lukis bongkah bersaiz 130mm x 150mm x 20mm dan letakkan pengapit paip di atas
bongkah tersebut (rujuk Rajah 5). Kemudian gunakan aplikasi Rendering dan Material
untuk mengaplikasikan bahan seperti berikut;

Rujuk Rajah 5:

i. Bahan 1 & 2 Material METAL


ii. Bahan 3 Material COPPER
iii. Bahan 4 Material WOOD-WHITE ASH

(20 markah)

E. Buat salinan dalam CD-ROM/disket bagi setiap tugasan.


(2 markah)

2
Ujian Amali
Reka Bentuk Berbantu Komputer (CAD) RBT3114

6 x 4 holes

100 80
4

10

20 95
50

PANDANGAN ATAS 50
R3
10
6
20
70
45
22 20
R9 5 5

54 10 R3 x 2

R3 x 2

14

R5
95 x 2 24
18
115 80

PANDANGAN HADAPAN PANDANGAN SISI


?6x6
R3 x 2 12 H
R22 R32 RAJAH 1
69
60

32 5 3

10

15
Ujian Amali
Reka Bentuk Berbantu Komputer (CAD) RBT3114

PANDANGAN ATAS

PANDANGAN ATAS

PANDANGAN HADAPAN

RAJAH 3
PANDANGAN HADAPAN

RAJAH 2

4
Ujian Amali
Reka Bentuk Berbantu Komputer (CAD) RBT3114

Bahan 3

Bahan 2

RAJAH 4
Bahan 1

Bahan 4

RAJAH 5

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012