Anda di halaman 1dari 2

MINIT MESYUARAT PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

SK PALONG SATU (F) KALI KEDUA TAHUN 2017

TARIKH : 18 MEI 2017


MASA : 1.00 PETANG
TEMPAT : PUSAT SUMBER SEKOLAH
KEHADIRAN : TN HJ ABD RAZAK BIN KASSIM (GPK 1)
EN. IZZAT AIMAN BIN ABDULLAH (PENGERUSI)
EN. SHAIFATUL NIZAM BIN ABDOL SHUKOR
EN. KAMARZAMAN BIN MD SHARIF

AGENDA 1.0 UCAPAN PENGERUSI PANITIA


1.1 Ucapan terima kasih atas kehadiran ke mesyuarat panitia kali ketiga ini.
1.2 Berharap mesyuarat ini dapat berjalan dengan lancar.

2.0 UCAPAN GPK 1


2.1 Terima kasih kerana sanggup mencari pembekal sendiri untuk menempah bahan
yang diperlukan untuk subjek ini.
2.2 Berharap guru dapat menjalankan tugas dengan baik.

TINDAKAN : GURU REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

3.0 PERKARA BERBANGKIT


3.1 RBT dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) diajar oleh guru yang
sama.
3.4 Kedua-dua subjek ini diajar secara bergilir-gilir oleh guru mengikut topik. Ini
bererti, apabila guru habis suatu topik untuk RBT, TMK akan diajar pada minggu
yang seterusnya dan sebaliknya.
3.4 Kekangan masa untuk menghabiskan topik pelajaran
3.5 Kekurangan alatan dan bahan untuk melaksanakan projek

TINDAKAN : GURU REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


4.0 KEPUTUSAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
4.1 Untuk ujian pertengahan tahun, RBT dan TMK adalah diasingkan.
4.2 Keputusan ujian adalah seperti berikut:
TAHUN 4 ARIF 2017:
Bilangan murid: 18, Tidak Hadir: 0,
Bil A=2, Bil B=10, Bil C=6, Bil D=0, Bil E=0, % Lulus=99% , Gagal=0%
TINDAKAN : MAKLUMAN

5.0 POST-MORTEM
5.1 Kesemua soalan ujian adalah berdasarkan buku teks dan topik yang telah
dipelajari oleh murid.
5.2 Murid tidak mengulang kaji pelajaran sebelum ujian dijalankan.
5.3 Kemasukan markah dalam SAPS.

TINDAKAN : MAKLUMAN

6.0 PROGRAM DAN AKTIVITI PANITIA


6.1 Beberapa program khas akan dirancang bersama dengan ketua panitia Reka
Bentuk dan Teknologi untuk dilaksanakan bersama.

TINDAKAN : GURU REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

7.0 HAL-HAL LAIN


7.1 Walaupun set kit kerja kayu telah dibeli untuk subjek ini, namun projek tidak
dapat dilaksanakan kerana masih terdapat bahan yang tidak mencukupi.
7.2 Peruntukan Reka Bentuk dan Teknologi telah habis dibelanjakan untuk bahan-
bahan ini.
7.3 P&P diberi keutamaan kepada apa yang alatan dan bahan yang sediada dahulu.

TINDAKAN : MAKLUMAN

9.0 PENUTUP
9.1 Semoga apa yang dirancang dapat dijalankan dengan baik.Mesyuarat
ditangguhkan pada 1.30 petang.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

........ ..........
(SHAIFATUL NIZAM BIN ABDOL SHUKOR) (IZZAT AIMAN BIN ABDULLAH)
Setiausaha, Ketua,
Panitia RBT Panitia RBT

Anda mungkin juga menyukai